Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom


Vyhľadávanie lekárov

Meno
Priezvisko
Podpora od firmy
Typ udalosti
Špecializácia
Okres / oblasť
Kraj

Vyhľadávanie podľa začiatočného písmena priezviska lekára

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

Výsledky vyhľadávania podľa začiatočného písmena priezviska lekára "b"

Zoradiť podľa
radenie
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma 
1
Košice, Žz -ŽSsP -. interná ambul., vnútorné lekárstvo
3 udalosti
3 082 €
2
Bratislava, Poliklinika Karlova Ves, klinická onkológia
1 udalosť
2 647 €
3
Štúrovo, BENROD s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
5 udalostí
2 439 €
4
Veľký Krtíš, MUDr. Bulík, s.r.o. - ortopédia, ortopédia
3 udalosti
1 760 €
5
Dolný Kubín, MEDBAJ - s.r.o., neurológia
2 udalosti
960 €
6
Žilina, FNsP - OAIM - algeziologická ambulancia, algeziológia
1 udalosť
500 €
7
Martin, MFN LFUK, pediatria
1 udalosť
407 €
8
Bratislava, DFNsP - DKAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
3 udalosti
390 €
9
Zvolen, DEBRA, s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
315 €
10
Bratislava, UNB - kl. hematol. a transf., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
52 €
11
Prievidza, IB PINUS s.r.o. - imunologická alrgol.amb., klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
43 €
12
Poprad, Ambulancia prakt. lekára pre dospelých, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
25 €
13
Partizánske, NZZ - imunolog amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
20 €
14
Trnava, Kl. imunolog. a alergológia, klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
18 €
15
Poprad, Sociálna poisťovňa, posudkové lekárstvo
1 udalosť
15 €
16
Drienovská Nová Ves, DRIENLEK s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
7 €
17
Bratislava, UNB Staré mesto - amb.dermato-venerológia, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Prievidza, Sv.Vincent s.r.o. - onkologické odd., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
19
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s. - kardiol.odd., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Malta
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Nitra, PROCARE Medicínske centrum Nitra, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
22
Prešov, GASTRO I s.r.o. - gastroenterológia, gastroenterológia
5 udalostí
neznáma / netýka sa
23
Nitra, ABE.AS s.r.o, angiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
24
Bratislava, GYN-FIV s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Lučenec, BEMAMED s.r.o. - amb.pneumo-ftizeo., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - I. Interná klinika, vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
27
Žilina, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
9 udalostí
neznáma / netýka sa
28
Martin, UNM - gynekolog.-pôrodn. kl., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Banská Bystrica, Diabene s.r.o. - Interná a diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Nové Mesto nad Váhom, NZZ - Nefrol. amb. pre deti a dorast, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Žilina, NsP - interné odd. A, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Bratislava, NsM a.s., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Martin, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Partizánske, Reumacentrum s.r.o. - reum. oddel., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Sobrance, NABIA s.r.o - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Nové Zámky, NZZ - cievno-chirurgická amb., chirurgia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
37
Prešov, Neubu s.r.o - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Čadca, NsP - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Bratislava, NsP - gastroenter. klinika, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
40
Zvolen, Derma Medika s.r.o, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
41
Bratislava, Univerzitná nemocnica - neurolog. klin., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
42
Martin, PIGEA s.r.o. - amb.gastroenter. a interná, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Banská Bystrica, NsP FDR, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Banská Bystrica, Endokrino, s.r.o., pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Lučenec, VšNsP n.o. - vnútorné lek., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Bratislava, DFNsP, klinická biochémia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Hlohovec, ULMUS s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Košice, HEBEA s.r.o., hematológia a transfuziológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
50
Banská Bystrica, NsP FDR, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Žilina, Kardiologická neštátna ambulancia, angiológia
6 udalostí
neznáma / netýka sa
52
Trstená, NsP, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Bratislava, ŽNsP, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
54
Bratislava, DFNsP, pediatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
55
Bratislava, OÚSA, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Košice, LUMEDIC s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Prešov, NZZ - imun. a alergológie ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Martin, Martinská poliklinika s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Bratislava, FN, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Nové Zámky, NZZ, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Nové Zámky, NZZ - gynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Bratislava, Euro-Neuro s.r.o., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
63
Šaľa, Pollens s.r.o, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
64
Bratislava, FN - klinika hematológie a trans., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
65
Trebišov, NsP - onkolog. odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Bratislava, T4 plus s.r.o., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Žilina, Urogyn,s.r.o. - urogynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, gynekológia a pôrodníctvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
69
Zvolen, MUDr. M. Baraníková s.r.o. - Privátna očná amb., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Topoľčany, Derma- Medica s.r.o. - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Šaľa, ANIMO s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Nitra, FN - urolog odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Košice, NZZ - psych.amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Košice, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Košice, ŽNsP - psych. amb.
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Partizánske, NsP n.o. - diabetolog. amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Bratislava, BIO B. T. s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Trenčín, FN, klinická onkológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
79
Rimavská Sobota, VšN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Martin, MFN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Brezno, BELLAMED s.r.o. - dermatovenerol.ambul., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
82
Rimavská Sobota, NZZ - gynekológia a pôrodníctvo, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Poprad, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Bratislava, Falck Healthcare, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Rakovo, Centrum BÁN-BÁNOVÁ s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Bratislava, Urologická kl. SPAM, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Galanta, BBRAUN Avitum s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Dunajská Streda, NZZ - ambul.pneumológie, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Poprad, NsP - gynekologicko pôr. odd., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
Prešov, BEKY - MED s.r.o - ambul.klin.onkol., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Banská Bystrica, DFNsP F. D. Roosevelta, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Levice, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Bratislava, DFNsP, endokrinológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
95
Číčov, Medicína Číčov, s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Nitra, FN - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Humenné, NsP A. Leňa - hemat.-transfúzne, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Partizánske, NsP n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
99
Piešťany, BENIMED s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Bratislava, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Liptovský Hrádok, Privátna detská amb. Poliklinika, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Nové Zámky, FMC - dialyzačné služby s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
103
Bratislava, Nem.ak.L.Dérera. - rádiológia, rádiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
104
Turzovka, DIABINT s.r.o. - intern.a diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
105
Prešov, FNsP J. A. Reimana, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
106
Nitra, FN - neurolog. klinika, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
107
Ružomberok, ÚVN, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Martin, Centrum BÁN - BÁNOVÁ s.r.o., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
109
Nitra, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
110
Bratislava, LF UK, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Bratislava, FN - kožná klinika, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
112
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
113
Michalovce, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Ružomberok, ÚVN SNP, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
115
Bratislava, NMO a.s., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
116
Galanta, NsP - odd. klin. onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
117
Bratislava, Lege Artis, s.r.o. vnútorné + reumatológia., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
118
Bardejov, ZDRAV-CENTRUM-SLB, s.r.o. - inter. ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
119
Bánovce nad Bebravou, 3. súkromná nemocnica, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
121
Bratislava, UNB, nemocnica Staré Mesto - kožná klinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
122
Košice, MAMED s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Bratislava, UK Lekárska fakulta, dermatovenerológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
124
Košice, ŽNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
125
Michalovce, NsP Š.Kukuru - odd. onkológie a rádioterapie, klinická onkológia
6 udalostí
neznáma / netýka sa
126
Košice, UNLP - psychiatrická amb., psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
127
Nitra, Med. Centrum s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
128
Žilina, FNsP Žilina Hematologická ambulancia, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
129
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
130
Hlohovec, PEDIAS , s.r.o, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
131
Prievidza, MUDr.Eva Bittarovská s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
132
Banská Bystrica, FNsP - II.očná klinika, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
133
Piešťany, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
134
Nové Zámky, Ecclesia s.r.o, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
135
Rimavská Sobota, DRAHOMED, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
136
Piešťany, DIGESTMED s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
137
Bratislava, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
138
Michalovce, Psychiatrická nemocnica n.o., psychiatria
10 udalostí
neznáma / netýka sa
139
Bratislava, FNsP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
140
Prešov, FNsP J. A. Reimana, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
141
Trenčín, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
142
Košice, UN L. Pasteura, IV. interná klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
143
Košice, Detská fakult. nemocnica - odd. detskej neurologie, pediatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
Zobraziť stranu:  z 1   Počet záznamov na strane: