Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom


Vyhľadávanie lekárov

Meno
Priezvisko
Podpora od firmy
Typ udalosti
Špecializácia
Okres / oblasť
Kraj

Vyhľadávanie podľa začiatočného písmena priezviska lekára

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

Výsledky vyhľadávania podľa začiatočného písmena priezviska lekára "g"

Zoradiť podľa
radenie
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma 
1
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, anestéziológia a intenzívna medicína
3 udalosti
2 133 €
2
Bratislava, NsP, neurčená odbornosť
2 udalosti
425 €
3
Kapušany, MP MEDIK s.r.o. - ambul.všeobec.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
7 €
4
Bratislava, NsP Milosrdní Bratia s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Považská Bystrica, MUDr. Margita Kiripolská s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
6
Nitra, FN - Neurologická klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Bojnice, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, neurčená odbornosť
3 udalosti
neznáma / netýka sa
8
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Skalica, NEUROMEDIC s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Martin, NZZ - dermatovenerolog. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Trnava, IZD, MRI s.r.o., rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Nitra, ProCare medicínske Centrum s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Trenčín, DIABETES CENTRUM, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
4 udalosti
neznáma / netýka sa
14
Banská Bystrica, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Košice, FNLP - kl. rádiodiagn. a zobrazovacích metód, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Bratislava, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Považská Bystrica, NsP, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Nové Zámky, NZZ - ambul. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
19
Rimavská Seč, RADIX-MED, s.r.o.h, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Nitra, MUDr. Galvanková s.r.o. - detská psychiatrická amb., detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Senec, DANUMED s.r.o. - ambul.všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Nitra, KM Management spol. s r.o, gastroenterológia
8 udalostí
neznáma / netýka sa
23
Bratislava, FN, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Prešov, Nemocnica J. A. Reimana - kardiocentrum, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Žilina, Neuroprax s.r.o. - neurolog. amb., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
26
Revúca, NsP - inter. a nefrol.odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Martin, Zdravie s.r.o.,Teplický fang s.r.o.,Poliklinika, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Rožňava, NsP sv. Barbory, psychiatria
7 udalostí
neznáma / netýka sa
29
Bratislava, UNB sv. Cyrila a Metoda, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Martin, Sanatorium Helios s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Košice, LFUPJŠ VÚSCH a.s., kardiológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
32
Piešťany, UROX s.r.o. - urolog. ambul., urológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
33
Bánovce nad Bebravou, CHIRDIA, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Bratislava, NZZ amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Martin, MFN - I. interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Bratislava, ProCare Pro Sanus a.s., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Levoča, NsP - psychiatrické odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Trhovište, Územné zdrav. stredisko, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Sučany, Psychiatrická liečebňa, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Bratislava, DFNsP - Klinika detskej hematológie a onkológie, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
41
Turčianske Teplice, GYNTUR s.r.o. - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Bratislava, UNB - L. Dérera, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
neznáma / netýka sa
43
Bratislava, NÚSCCH a.s., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
44
Považská Bystrica, IGA Derma s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Zvolen, VIA SPES, s.r.o., detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Martin, UNM - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
neznáma / netýka sa
47
Lučenec, NsP, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Senica, Dermia s.r.o. - amb.dermatovenerológie, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Zvolen, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Prešov, FNsP J. A . Reimana, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
52
Bratislava, OÚSA s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
53
Šaľa, FORLIFE n.o., pneumológia a ftizeológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
54
Nová Baňa, CorDei s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Dunajská Streda, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Košice, Reagomed s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Zvolen, Gammed s.r.o. - ortopedická amb., ortopédia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
58
Trenčín, FN Trenčín, Hematologická ambulancia, OKBaH, hematológia a transfuziológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
59
Rimavská Sobota, GABELA,s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Košice, FNLP - neurologická kl., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
61
Zvolen, GR-ORTOMED s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Bratislava, Benederma - dermatologická ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Bojnice, NsP - psychiatr. odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Snina, Neštátna očná ambulancia, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Nitra, KM Managment s.r.o. - gastroent. a hepatologické centrum, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Bratislava, NZZ - amb. prakt. lekára pre dosp., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Trenčín, FN - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Humenné, INSPIRO s.r.o - pneum. a ftizeol. ambul., pneumológia a ftizeológia
5 udalostí
neznáma / netýka sa
70
Bratislava, FNsP
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Košice, UNLP - klinika hematológie, hematológia a transfuziológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
72
Martin, FN, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Spišská Nová Ves, L-DERM s.r.o. - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
Zobraziť stranu:  z 1   Počet záznamov na strane: