Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom


Vyhľadávanie lekárov

Meno
Priezvisko
Podpora od firmy
Typ udalosti
Špecializácia
Okres / oblasť
Kraj

Vyhľadávanie podľa začiatočného písmena priezviska lekára

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

Výsledky vyhľadávania podľa začiatočného písmena priezviska lekára "h"

Zoradiť podľa
radenie
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma 
1
Bratislava, NÚSCH a.s. - detské kardiocentrum, pediatria
6 udalostí
3 425 €
2
Prešov, Algos s.r.o -amb. AIM a algeziol., anestéziológia a intenzívna medicína
5 udalostí
3 304 €
3
Bratislava, NZZ - alergológ a klinický imunológ, klinická imunológia a alergológia
5 udalostí
2 785 €
4
Trnava, Očné centrum s.r.o., oftalmológia
1 udalosť
1 368 €
5
Trnava, Očné centrum, s.r.o., oftalmológia
1 udalosť
1 368 €
6
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
14 udalostí
996 €
7
Dubnica nad Váhom, LEKIA, s.r.o. - klin. imunol. a alergol., klinická imunológia a alergológia
6 udalostí
884 €
8
Trnava, NZZ - kardiologická amb., kardiológia
8 udalostí
598 €
9
Bratislava, KHaT UNB sv. Cyrila a Metoda, hematológia a transfuziológia
3 udalosti
377 €
10
Bratislava, Probios s r. o. Neštátna poliklinika, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
315 €
11
Komárno, ALERGO 42B s.r.o. - klin.imun.a.alerg.ambul., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
200 €
12
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
192 €
13
Bratislava, Euromed s.r.o, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
145 €
14
Martin, PLK, PLK, pneumológia a ftizeológia
3 udalosti
134 €
15
Martin, MFN - kl. hematológie a transfuz., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
114 €
16
Spišská Nová Ves, NZZ - Urologická ambulancia, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Bratislava, Onkologická klinika LF UK, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Vranov nad Topľou, Kardiolog. amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Michalovce, ORT-MED s.r.o. - ortop.ambul., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Martin, Klinika ORL a ChHaK JLFUK a UNM, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Košice, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
22
Trnava, Pneumo-centrum s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Košice, Andrologia s.r.o. - urolog. a sexuologická ambul., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Bratislava, DFNsP, pediatria
5 udalostí
neznáma / netýka sa
25
Bratislava, Euromedix a.s., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
26
Košice, AMIMED s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematol. odd., úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Dunajská Streda, IKA-MED s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Nové Zámky, NTS SR, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
30
Bratislava, Detská dermavenerologická klinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Bratislava, UNB, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Nové Zámky, Dia-Gyn s.r.o. - gynekologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Bratislava, Kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Humenné, DERMA - CENTRUM s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Komárno, Forlife n.o. VšN - neurol.odd., neurológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
36
Bratislava, GYN-FIV a.s., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Spišská Nová Ves, NZZ - amb.pneum.a ftizeol., pneumológia a ftizeológia
7 udalostí
neznáma / netýka sa
38
Stará Ľubovňa, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Humenné, Interná gastroenterolog.amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Bratislava, NÚSCH - odd. aritmií a kardiostimulácie, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
41
Bratislava, NZZ - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Bratislava, Synekus s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Jesenské, NZZ MUDr. Zlatica Hasarová, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
44
Snina, DIADERM s.r.o, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Piešťany, NZZ - očná amb., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Zvolen, Železničná poliklinika, pneumológia a ftizeológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
47
Trnava, FNsP - interné odd., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
48
Nitra, Hal - MED s.r.o - amb. lekárskej imunológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Prešov, JEK spol.s.r.o. - endokrinol.ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Malacky, Gastroenterologická amb.MUDr.P.Hegyi s.r.o, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Bratislava, LF UK a UNB - V. int. klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Liptovský Mikuláš, NsP - ortop. odd., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Prešov, RUMIR s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Žilina, MUDr. Alena Nejdková, kožná amb.sro, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Žilina, Neurim, s.r.o. - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Považská Bystrica, NsP - hematol.-transf.odd, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Partizánske, Parderm s.r.o. - dermatovenerologická amb., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
58
Košice, Centrum Asistovanej Reprodukcie GYNCARE s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Bratislava, Medical Project VIP s.r.o., gastroenterológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
60
Bratislava, FN, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Bratislava, FNsP, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Bratislava, SÚSCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Bratislava, FN, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Spišská Nová Ves, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Partizánske, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Košice, FNLP - kožná klinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Raslavice, Ambulancia PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Trenčín, Psychiatrická amb., psychiatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
69
Bratislava, NOÚ - kl. onkológ, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
70
Bratislava, NZZ - dermatovenerológia, dermatovenerológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
71
Prešov, RUMIR, s.r.o, - psychiatrická ambulancia, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Banská Bystrica, DFNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Žilina, NsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Dunajská Streda, HERCON s.r.o - ambul.prakt.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Galanta, NsP sv. Lukáša a.s., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Bratislava, NZZ - oftalmológia, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Považská Bystrica, NZZ - interná a diabetolog. amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Michalovce, NsP Štefana Kukuru a.s. - I.interné odd., gastroenterológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
79
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Svidník, NsP - hematolog. amb., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
81
Sobrance, DIALIPHA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
82
Dunajská Streda, NsP Dunajska Streda, a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Bratislava, SINALGIS, s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Prešov, NsP J. A. Reimana, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Martin, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Bratislava, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Bratislava, PRO SANUS a.s., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Rimavská Sobota, REUMEX s.r.o, reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
89
Dubnica nad Váhom, MEDIHOL TT s.r.o - závodná poliklinika, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Lučenec, OSTEOMED, s.r.o., vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
91
Nitra, KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., kardiológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
92
Nitra, DENTER, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Rimavská Sobota, IMPAX Trading s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Kežmarok, AlergoImuno. s.r.o. - ambul.alergol.a imunol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Galanta, NsP sv. Lukáša, urolog. odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Žilina, Žilpo - alerg.ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Bojnice, Hematologicko - transf. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Košice, Sanatórium pre liečbu neplodnosti - SPLN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
99
Šaľa, H-SAMI s.r.o. - NZZ - ortopedická amb., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Michalovce, OZS Stráňany, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Humenné, Privátna kardiologická ambulancia, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Martin, UNM - onkologické centrum, radiačná onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
103
Šahy, ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.Šahy, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
104
Bratislava, ORL AURIS s.r.o., otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Bratislava, Cardioconsult s.r.o., vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
106
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
107
Bratislava, FNsP - 2. detská kl., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Bratislava, DFNsP - klinika detskej hematológie a onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
109
Banská Bystrica, NsP FDR, neurolog.odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
110
Nové Zámky, NZZ, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Nitra, Zdravie pri práci s.r.o. - ambul.všeobec.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
112
Bratislava, Dermatovenerol. klinika, UNB a LF UK, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
113
Žilina, NsP, radiačná onkológia
9 udalostí
neznáma / netýka sa
114
Bratislava, Vades, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
115
Šurany, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
116
Liptovský Mikuláš, Gastroenterol.amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
117
Bratislava, FNsP - neurolog. klinika, neurológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
Zobraziť stranu:  z 1   Počet záznamov na strane: