Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom


Vyhľadávanie lekárov

Meno
Priezvisko
Podpora od firmy
Typ udalosti
Špecializácia
Okres / oblasť
Kraj

Vyhľadávanie podľa začiatočného písmena priezviska lekára

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

Výsledky vyhľadávania podľa začiatočného písmena priezviska lekára "l"

Zoradiť podľa
radenie
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma 
1
Košice, FNLP - neurochirurgická klinika, neurochirurgia
1 udalosť
3 459 €
2
Košice, Langer & Langerová MED s.r.o - onkol. amb., klinická onkológia
1 udalosť
2 886 €
3
Bratislava, NÚTaRCH, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
500 €
4
Bratislava, FNsP L. Dérera - odd.klinic.hematologie, hematológia a transfuziológia
3 udalosti
390 €
5
Lučenec, ALERGOMEA s.r.o - amb.detskéj imunol., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
353 €
6
Nitra, NZZ, klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
160 €
7
Košice, Klein & Gefferth s.r.o, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
20 €
8
Levoča, ALFA EL s.r.o. - imunoalerg. ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
20 €
9
Rimavská Sobota, MEDILEX, s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
10
Martin, Martinské centrum imunológie s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Nové Zámky, JANAGYN s.r.o. - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Kolárovo, DL ORTHOMED s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Bardejov, NsP sv. Jakuba n.o.- ambul. PaF, pneumológia a ftizeológia
7 udalostí
neznáma / netýka sa
14
Vranov nad Topľou, Kožná ambulancia I, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Trebišov, NsP, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Štrba, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Bratislava, OÚSA - II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Prešov, Lek - Top s.r.o.- PLPD, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Bratislava, NÚSCCH - odd transp.srdca, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
21
Piešťany, Nár. ústav reumatických chorôb, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Bratislava, IV. Int. klinika LF UK, NsP sv. C.a M., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Krompachy, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Prešov, NZZ, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
25
Bratislava, FN + Svet zdravia, a.s., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Ložín, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Topoľčany, LERAM s.r.o. - reumatolog. amb., reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, FMC - dialyzačné služby s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Bratislava, 2. Interná klinika LF UK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Snina, MEDILUK s.r.o. - kardiologická amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Čadca, NsP - kl. onkológia, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Bratislava, FN, neurolog.klinika, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
33
Trnava, FNsP - odd. hematológie a transf., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Spišská Nová Ves, NZZ - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Prešov, NZZ - LAŠAN s.r.o, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
36
Prešov, EMED s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Galanta, Diabetologická ambulancia, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
6 udalostí
neznáma / netýka sa
38
Bratislava, UNB, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Košice, 1. súkromná nemocnica a.s., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Martin, Inter-Kardio s.r.o. - Internista - kardiológ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Košice, A.L.MED s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Bratislava, DFNsP - hematológia, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Bratislava, SÚSCH, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Bratislava, UNsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Žilina, KK Neuro s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
47
Žilina, Gynekologická ambulancia MUDr. Richard Láni, s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Nové Mesto nad Váhom, NsP - hematol. odd., hematológia a transfuziológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
49
Prešov, NsP J. A. Reimana - odd. kl. onkológie, klinická onkológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
50
Ružomberok, ÚVN SNP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Košice, FNLP - 1. interná klinika, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Zvolen, NikLed s.r.o. - urologická amb., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Senica, Praktický lekár pre deti a dorast-ambulancia, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Bratislava, FNsP I. Interná klinika LFUK, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
55
Bratislava, UNB - urologicko-androlog.ambul., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Kremnica, NEUROLOCUS s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Trebišov, THERAPY, s.r.o., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Skalica, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Žilina, NsP, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Košice, NZZ - reumatolog. amb., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Bratislava, Medisoll s.r.o - amb. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, nefrológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
63
Bratislava, SÚSCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Smrdáky, Prírodné liečebné kúpele, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Košice, UNLP - I. psychiatrická kl., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Košice, NZZ - gynek. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
Zobraziť stranu:  z 1   Počet záznamov na strane: