Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom


Vyhľadávanie lekárov

Meno
Priezvisko
Podpora od firmy
Typ udalosti
Špecializácia
Okres / oblasť
Kraj

Vyhľadávanie podľa začiatočného písmena priezviska lekára

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

Výsledky vyhľadávania podľa začiatočného písmena priezviska lekára "m"

Zoradiť podľa
radenie
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma 
1
Bratislava, UNB NK SZU, neurológia
2 udalosti
2 532 €
2
Nitra, INNER s.r.o. - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
2 521 €
3
Nitra, MUDr.Iveta Marková s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
6 udalostí
2 439 €
4
Ľubochňa, Národný endokrinologický ústav, endokrinológia
6 udalostí
940 €
5
Levice, ENAVALL, s.r.o. - imunol.ambul., klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
680 €
6
Banská Bystrica, NZZ - Alergolog.-imunolog.amb., klinická imunológia a alergológia
5 udalostí
258 €
7
Nové Zámky, NZZ Amb. lek. imunológie,, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
200 €
8
Nitra, ENDOPED AM s.r.o., pediatria
2 udalosti
162 €
9
Prievidza, CHIREUM s.r.o., reumatológia
1 udalosť
142 €
10
Nitra, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., klinická biochémia
3 udalosti
102 €
11
Dubnica nad Váhom, MICHALMED, s.r.o., otorinolaryngológia
1 udalosť
100 €
12
Cífer, MED - ARCH Centrum s.r.o. - detská amb., pediatria
1 udalosť
20 €
13
Poprad, Posádková amb., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
15 €
14
Rožňava, Alergo RV s.r.o - amb. klinickej imunol. a alergol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
15
Žilina, NZZ - vnútorné lek., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
10 €
16
Bratislava, SOMNOLAB s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Bojnice, Nemocnica - neurol. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Ľubochňa, NEDÚ Ľubochňa, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
19
Rimavská Sobota, MIRAMED s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Ružomberok, Vojenská nemocnica - Úrad hlavného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Poprad, Nemocnica a.s., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Bratislava, NZZ - ambul. všeob. lekára, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Prešov, Medikard s.r.o. - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
24
Čadca, Interná - endokrinologická amb., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Bratislava, ORL AVRIS s.r.o, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Nové Zámky, MUDr.Julius Muránsky s.r.o - gynek. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Bardejov, OKIM s.r.o, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Smrdáky, Prírodné liečebné kúpele a.s., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Prešov, COSMEDERM Q s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Michalovce, NZZ - endokr.a interná ambul., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Šamorín, PULMOCARE s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Považská Bystrica, Imono - alergol. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Ľubochňa, NEDÚ n.o., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Senec, NZZ - interná amb. + nefrológia, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Prešov, FNsP - kardiocentrum, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Poprad, MUDr. Masaryková Dagmar s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Prešov, Diabetol, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
8 udalostí
neznáma / netýka sa
38
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Martin, NZZ - amb.všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Trebišov, AMALA s.r.o. - onkologická amb., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Košice - Šaca, VSŽ Nemocnica a.s., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Lučenec, VšNsP n. o. - hematolog.-transf. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Prešov, FNsP - dermatovenerol.odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Prešov, MILAB s.r.o., urológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
45
Žilina, FNsP, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Bratislava, LF - odd. infektológie, infektológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
47
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
5 udalostí
neznáma / netýka sa
48
Galanta, NsP, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Banská Bystrica, NsP FDR Banská Bystrica, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Bratislava, FNsP - kl. hemat. a transfuz. krvi, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
51
Bratislava, NZZ - ortop. amb., ortopédia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
52
Trenčín, FN Trenčín - Oddelenie úrazovej chirurgie, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Sučany, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Poprad, Alergoimuno, s.r.o, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Nitra, FN - odd. cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Levice, ESTHÉ s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Turzovka, Gynmedik s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Nitra, DIA - NE, s. r. o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Trnava, FN - urologické odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Bratislava, NOÚ - rádioterapeut. odd., radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Levice, UROCENTRUM s.r.o. - urologická amb., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Prešov, ADLA s.r.o. - amb. kl. imunoalerg. pre deti a dorast, pediatrická imunológia a alergiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
63
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Kapušany, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Trenčín, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Bratislava, Nemocnica sv.Michala a.s., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Martin, MFN, dermatovenerológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
68
Trnava, DIAMEX s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Dunajská Streda, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
70
Vysoké Tatry, Voj.vysokošp. ústav pre pľúcne choroby, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Dubnica nad Váhom, MCM Gynped s.r.o. - gynekol. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Banská Bystrica, NsP FDR, neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Nitra, Kardiocentrum Nitra s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Šaľa, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Topoľčany, BEA MED s.r.o, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Bratislava, UNB sv CaM + LFUK - I. gynekl.-pôrod. klinika, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Bratislava, NOÚ - rádioterapeutické odd., rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Bytča, NZZ MUDr. Jozef Mitro, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - onkolog. odd., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Partizánske, NZZ - gyn.-pôrod. odd., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Banská Bystrica, NsP FDR - očná kl., oftalmológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
82
Martin, UNM - neurolog. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s. - odd.koronárnej jednotky, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Žiar nad Hronom, NZZ - neurológia, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
85
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
86
Piešťany, NÚRCH, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Ružomberok, ÚVN, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Bratislava, MIRAM s.r.o. - neurológia, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
89
Martin, MFN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Zvolen, LIBENTER s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
Zlaté Moravce, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
92
Lučenec, KARDIOMED s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Bardejov, REUMAT s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Nitra, Špecializ. nemocnica sv. Svorada n.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Brezno, NsP Brezno, n.o., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Levice, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Martin, MFN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Banská Bystrica, NsP - FDR, klinická onkológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
99
Bratislava, NsP MV SR - interné odd., vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
100
Rimavská Sobota, NZZ + NaP, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Svidník, Nemocnica arm. gen. L. Svobodu n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Nové Zámky, NZZ - ortop. amb., ortopédia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
103
Žilina, NZZ, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
104
Bratislava, FNsP - kl. hematológie a transf., hematológia a transfuziológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
105
Banská Bystrica, NsP FDR - odd. TaRCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
106
Košice, LF UPJŠ, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
107
Bratislava, FNsP - II. int. klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Nitra, ŠN sv. Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
5 udalostí
neznáma / netýka sa
109
Banská Bystrica, NOVAMED Dialyzačné stredisko, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
110
Košice, DERMIK s.r.o. - - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Lučenec, Všeobecná nemocnica s PLK Lučenec, n.o. + IMAGING LC s.r.o., rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
112
Malacky, NsP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
113
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - onkolog. odd., radiačná onkológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
114
Vysoké Tatry, Špecializ. nemocnica respir. chorôb, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
115
Topoľčany, KADERMA MAJTÁn, s.r.o, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
116
Prešov, PN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
117
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
118
Košice, FNLP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
119
Myjava, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Košice, Urolog. klinika LF UPJŠ a FNsP, urológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
121
Piešťany, NZZ - onkologická kl., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
122
Trnava, FNsP - interná klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Martin, MFN - I. interná klinika, JLFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
124
Poprad, NZZ - geriatr. odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
125
Bratislava, NÚSCH, a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
126
Čadca, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
127
Košice, FNLP - neurol. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
128
Bratislava, PNEUMO, s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
129
Bratislava, UNB, Nem.sv.Cyrila a Metoda - kl.hematol.a.transf., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
130
Bratislava, Delio s.r.o. - amb.kardio + internista, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
131
Košice, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
132
Bratislava, NÚSCH a.s. - odd. kardiológie a angiológie, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
133
Bratislava, MENTUM s.r.o + FN, psychiatria
10 udalostí
neznáma / netýka sa
134
Banská Bystrica, DFNsP - klinika pediatr. onkológia a hematológia, pediatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
135
Skalica, NsP, urológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
136
Bratislava, FN - I. int. klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
137
Bratislava, NOÚ - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
138
Sereď, Mestská poliklinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
139
Nové Zámky, MUDr.Dagmar Machova Meda s.r.o - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
140
Žiar nad Hronom, ZSNP Zdravot. služby s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
141
Žiar nad Hronom, Nemocnice a polikliniky a.s., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
142
Revúca, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
143
Nové Mesto nad Váhom, ZS Libris - kardiol. ambul., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
144
Žilina, ORTO-PRIV s.r.o. - ortopédicka ambul., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
145
Bratislava, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
146
Myjava, GENEA s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
147
Bratislava, NOÚ - OKHT, klin.klinickej onkol., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
148
Bratislava, NÚTaRCH, gerontopsychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
149
Bratislava, DFNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
150
Rožňava, NsP Sv. Barbory - detské odd., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
151
Dunajská Streda, M.M. - Angio spol.r.o, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
152
Košice, VÚSCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
Zobraziť stranu:  z 1   Počet záznamov na strane: