Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom


Vyhľadávanie lekárov

Meno
Priezvisko
Podpora od firmy
Typ udalosti
Špecializácia
Okres / oblasť
Kraj

Vyhľadávanie podľa začiatočného písmena priezviska lekára

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

Výsledky vyhľadávania podľa začiatočného písmena priezviska lekára "p"

Zoradiť podľa
radenie
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma 
1
Bratislava, NZZ - neurologická amb., neurológia
3 udalosti
2 656 €
2
Komárno, DIA-LIFE s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
2 439 €
3
Šurany, MsPLK - neurolog. ambulancia, neurológia
2 udalosti
1 734 €
4
Michalovce, Neurologická ambulancia č.I s.r.o, neurológia
1 udalosť
895 €
5
Bratislava, FERTICENT s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
794 €
6
Košice, Pavlov amb., s.r.o., gastroenterológia
11 udalostí
696 €
7
Žilina, Emin ,s.r.o., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
600 €
8
Zvolen, NZZ - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
4 udalosti
548 €
9
Trnava, NZZ - gastroenter. amb., gastroenterológia
4 udalosti
500 €
10
Bratislava, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
2 udalosti
378 €
11
Prievidza, NZZ - reumatol. amb., reumatológia
2 udalosti
346 €
12
Bratislava, SI MEDICAL s.r.o, MEDISSIMO, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
205 €
13
Michalovce, GYNTOP s.r.o. - gynek. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
200 €
14
Komárno, FORLIFE n.o., anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
181 €
15
Bratislava, FNsP - kl. hematológie a transfuz., neurčená odbornosť
1 udalosť
25 €
16
Topoľčany, ANA JJ, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
17
Šaľa, DIA MEDICO s.r.o.- diabetol. amb.., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
18
Žilina, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Trnava, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Levice, STAMIMED s.r.o. - kardiolog. amb., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
21
Košice, MEDEKA,s.r.o. - amb.TaPCH, pneumológia a ftizeológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
22
Bratislava, FNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Bratislava, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
24
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Nové Mesto nad Váhom, NsP - interná a alerg. amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Nitra, FN - očné odd., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Žilina, MUDr. Jana Popluhárová s.r.o, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Dubnica nad Váhom, KONZÍLIUM s.r.o.- medicínske centrum - neurol. amb., neurológia
5 udalostí
neznáma / netýka sa
29
Poprad, Nemocnica a.s. - kožný stacionár, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Bratislava, Pilumed s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Poprad, Nemocnica Poprad a.s. - ambul. klinickej imunol. a alergol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Levice, Nephro, s.r.o, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Bratislava, Onkol.ústav sv.Alžbety, klinická onkológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
34
Banská Štiavnica, NZZ - NEURO - PET,s.r.o, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Košice, CORP, s.r.o., kardiológia
5 udalostí
neznáma / netýka sa
36
Bratislava, FN - OKIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Bratislava, ŽSR ŽNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
38
Čadca, PAVLIČKOVCI s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Bratislava, II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA s.r.o., rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Bratislava, Psych.klin. LFUK a UN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Bratislava, SÚSCCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Bratislava, II. detská klinika DFNsP, LF UK, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Bratislava, DFNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Šamorín, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Košice, FN L. Pasteura IV. Interná klinika, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
46
Vranov nad Topľou, Vranovská nemocnica n.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Košice, UPJŠ LF a UNLP - III. interná klinika, kardiológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
48
Prešov, Slem s.r.o - angiolog.amb., angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Banská Bystrica, NsP FDR, radiačná onkológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
50
Bardejov, DIADA,s.r.o, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
51
Bratislava, Klinika AIM SZU, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
neznáma / netýka sa
52
Košice, VÚSCCH - kardiologická klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
3 udalosti
neznáma / netýka sa
54
Nitra, FN, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
55
Bardejov, NsP Sv.Juraja n.o. - chirurgické odd., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Prešov, NsP J. A. Reimana, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
57
Bratislava, PROVITA BA s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Novoť, NZZ - APLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Malacky, MediVed, s.r.o. diabetol., poruchy lát. prem. a výž., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Bratislava, OÚ Sv. Alžbety s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Martin, MFN, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Giraltovce, DERMPAN, s.r.o, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
63
Bojnice, Nefrodialyzačné centrum Logman West a.s., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Košice, MEDIPOBCOM s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Zlaté Moravce, BONA MEDIC, s.r.o., psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
66
Svit, NZZ - MUDr.Edita Pondušová s.r.o, geriatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Poprad, Nemocnica Poprad a.s. - inter.ambul., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
68
Trnava, MEDENA s.r.o, angiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
69
Vráble, MUDr. Mária Pešková s.r.o. - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Lučenec, Imunospol.s.r.o - vnútorné lek., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Ružomberok, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Košice, I. interná klinika UNLP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Košice, VÚSCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Prešov, FNsP J. A. Reimana - radiol. odd., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Kráľovský Chlmec, HORMED s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Komárno, ARS-MED s.r.o. - amb. všeob. lekárstva, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Zvolen, NOVOPHARM s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
78
Nitra, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Bratislava, DFNsP - urologické odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Nitra, FN, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Piešťany, NsP, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
82
Nitra, Medicínske centrum ProCare - urolog. odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Košice, EPAMED s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Martin, Martinská poliklinika s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
85
Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Bratislava, FN - I. dermatoven. kl., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Galanta, Imunoalergic s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Nováky, NZZ - gynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
Nitra, FN, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Pezinok, A SANTÉ s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
Bratislava, SPAM, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Brezno, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Kráľovský Chlmec, NsP, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Bardejov, NZZ - dermatovenerolog. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Bratislava, NOÚ - 2. onkol. klinika, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
96
Bratislava, NZZ - endokrin. ambul., endokrinológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
97
Lučenec, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Martin, UNM, pediatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
99
Bratislava, NZZ, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Žilina, MUDr. Pavol Polák, s.r.o., Neštátna reumatologická amb., reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
101
Svätý Peter, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Košice, DFN, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
103
Košice, FN L. Pasteura, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
104
Bratislava, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Martin, Kardiovaskulárne centrum s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
106
Nitra, Špecializovaná nemoc.sv.Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
107
Nitra, ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Martin, DIA P&P, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
109
Trnava, NZZ Kožná Ambulancia, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
110
Košice, FN L. Pasteura - klinika rádiot. a onkol., radiačná onkológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
111
Košice, Klinika klinickej onkológie a rídioterapie, VOÚ, a.s., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
112
Banská Bystrica, Familia Sana s.r.o - gynek.ambul., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
113
Bratislava, FNsP, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Komárno, FORLIFE n.o. VšN, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
115
Čadca, NsP, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
116
Lučenec, Eolin s.r.o, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
117
Lipany, MUDr.Popovec Michal s.r.o, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
118
Bratislava, FNsP - očná kl., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
119
Bratislava, UNB akad. L. Dérera, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Bratislava, Medianus s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
121
Kežmarok, NZZ - REKA Kežmarok s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
122
Bratislava, Klinika detskej psychológie LF UK, detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Bratislava, FN, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
124
Bánovce nad Bebravou, URODERMA, s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
125
Humenné, Endokrinologická amb., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
126
Bratislava, Nemocnica sv. Michala, a.s., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
127
Rimavská Sobota, NsP - odd. rádiačnej onkológie, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
Zobraziť stranu:  z 1   Počet záznamov na strane: