Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom


Vyhľadávanie lekárov

Meno
Priezvisko
Podpora od firmy
Typ udalosti
Špecializácia
Okres / oblasť
Kraj

Vyhľadávanie podľa začiatočného písmena priezviska lekára

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

Výsledky vyhľadávania podľa začiatočného písmena priezviska lekára "s"

Zoradiť podľa
radenie
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma 
1
Žilina, BIOCOR s.r.o., vnútorné lekárstvo
15 udalostí
2 993 €
2
Košice, ONKO - MED s.r.o., klinická onkológia
1 udalosť
2 892 €
3
Bratislava, AB-BA ambulancia s.r.o., anestéziológia a intenzívna medicína
4 udalosti
2 647 €
4
Bratislava, NsP Sv. Cyrila a Metoda - chir. klinika, chirurgia
1 udalosť
2 521 €
5
Šaľa, NZZ - imunoalergol. amb., klinická imunológia a alergológia
5 udalostí
2 361 €
6
Vranov nad Topľou, ARNIKA s.r.o., anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
2 018 €
7
Žilina, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
1 759 €
8
Moldava nad Bodvou, SchronerMED s.r.o., vnútorné lekárstvo
7 udalostí
1 500 €
9
Žilina, MUDr. Seifertová s.r.o., vnútorné lekárstvo
11 udalostí
963 €
10
Lehnice, VITALITA n.o., vnútorné lekárstvo
5 udalostí
623 €
11
Sereď, ENDIANT s.r.o., endokrinológia
3 udalosti
535 €
12
Zlaté Moravce, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
7 udalostí
524 €
13
Kežmarok, GEA KK, s.r.o. - gastroenterol. amb., gastroenterológia
3 udalosti
520 €
14
Žilina, NsP, radiačná onkológia
2 udalosti
500 €
15
Liptovský Mikuláš, NZZ - imunoalergo. ambulancia, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
400 €
16
Nitra, FN - hemat.-transfúzne odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
300 €
17
Vranov nad Topľou, NZZ - reumatolog. amb., reumatológia
2 udalosti
283 €
18
Spišská Nová Ves, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
19
Košice, ŽNsP - OAM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
20
Bratislava, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
200 €
21
Bratislava, NZZ - centrum imun. a alergológie s.r.o., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
161 €
22
Krompachy, NZZ - ORL amb., otorinolaryngológia
1 udalosť
150 €
23
Komárno, NZZ - PaF, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
109 €
24
Bratislava, FNsP akad. L. Dérera, vnútorné lekárstvo
5 udalostí
79 €
25
Galanta, HÁTHOR s.r.o., všeobecné lekárstvo
3 udalosti
38 €
26
Nové Zámky, MUDr.Norbert Száraz s.r.o - amb..klinic.imunolog a alergol., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
16 €
27
Galanta, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, MEDIFERA s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematolog. odd., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
30
Spišská Nová Ves, NsP - OVaÚCH, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Považská Bystrica, Neštátna reumatologická ambulancia, reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
32
Košice, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Prešov, Analyticko diagnostické laboratórium s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Poprad, AMB - AŠ s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Považská Bystrica, NsP - hematol. ambul., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Bratislava, NZZ - Neštátna reumatologická ambulancia, reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
37
Štúrovo, Poliklinika - odd. TaPCH, pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
38
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
39
Bardejov, SAMOLIEK s.r.o - int.-nefrol.amb.angiol.2010, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Považská Bystrica, Centrum urológie s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Prešov, NsP J.A.Reimana, detské odd., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
43
Bratislava, Neuromedix s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Trenčín, FN Trenčín, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Bratislava, Ružinovska poliklinika a.s., posudkové lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Veľké Kapušany, EVEMED s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Komárno, MEDICUS plus s.r.o. - interná amb., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
48
Košice, Vysokošpec. odborný ústav geriatrický, geriatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
49
Košice, NZZ - urologické amb., urológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
50
Košice, UNLP, vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
51
Považská Bystrica, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Bratislava, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, klinická biochémia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Žiar nad Hronom, ProCare, a.s., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Trenčín, RÚVZ, epidemiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Bratislava, FNsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Dolný Kubín, MUDr.Štillová, s.r.o. - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Prievidza, Poliklinika - kardiologická amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Poltár, NZZ - neurológia, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Bratislava, NOÚ, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Prešov, REUMA s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Prievidza, MEDINTERNA s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Bratislava, FNsP akad. L. Dérera, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Trenčín, Privátna urologická ambulanicia, s.r.o., urológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
64
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Bratislava, FN, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Dolný Kubín, NsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Nové Zámky, NsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Bratislava, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Košice, NZZ - imuno-alerg. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Spišská Nová Ves, NsP - reumatolog. amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Topoľčany, NZZ - int. amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Martin, UROMEDA s.r.o., urológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
73
Bratislava, FN, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Košice, MUDr. Zuzana Semanová s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Košice, UNLP - klinika hematológie a onkohematológie, hematológia a transfuziológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
76
Prievidza, ENDOKID s.r.o - PLPDD + endokrinológia, pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Banská Štiavnica, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Žiar nad Hronom, Onkológická ambul.MUDr.Sláviková s.r.o, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Bratislava, Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Banská Bystrica, Chrurg. klinika NsP FDR, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
82
Košice, Angio Vitae s.r.o. - angiolog. amb., angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Bratislava, GPN s.r.o. - gyn. ambulancia, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Trebišov, NsP - neurologické odd., algeziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Nová Dubnica, BEADERMA,s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Martin, MFN, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Hlohovec, NZZ - diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Bratislava, NOÚ -Ústav patológie, patologická anatómia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
Bratislava, UNB - kl. hematológie a transf., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
90
Bratislava, Očná kl. SZU, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
Bratislava, FNsP, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Bratislava, ZLIP ÚPKM, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Košice, VÚSCH a.s. - klinika kardiológie, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Trenčín, NZZ - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Ružomberok, ÚVN SNP, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
96
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Bratislava, Klinika detskej psych. DFNsP, psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
98
Banská Bystrica, Gamamed s.r.o. - psychiatr.ambul., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
99
Bratislava, ÚpVV, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
100
Bratislava, NZZ - kožná ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Nové Zámky, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Bratislava, GYN-FIV s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
103
Bratislava, FNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
104
Bratislava, UNsP Milosrdní Bratia s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Šurany, NsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
106
Banská Bystrica, FNsP FDR. - onkologická klinika SZÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
107
Košice, FN L.Pasteura - kl. pre infekč. choroby, infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Veľký Krtíš, MEDIKUM, s.r.o., všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
109
Šamorín, Poliklinika Jesenius Samaria s.r.o., všeobecné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
110
Košice, NZZ - imunoalergolog. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Bratislava, FNsP Milosrdných bratov, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
112
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - chirurg. kl., cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
113
Košice, DFN, klinická biochémia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Ružomberok, ÚVN SNP, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
115
Nitra, FN, klinická onkológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
116
Myjava, NsP - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
117
Banská Bystrica, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
118
Žilina, NsP - detské odd., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
119
Martin, UN - klinika transplant.a cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Trstená, Diadet. a interná ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
121
Kremnica, NOVADERM, s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
122
Košice, Endokrinolog. ambulancia, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Ľubochňa, NEDÚ, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
124
Čadca, Kysucká NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
125
Bratislava, NOÚ, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
126
Rimavská Sobota, PsychoLine s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
11 udalostí
neznáma / netýka sa
127
Trnava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
128
Nitra, FN - inter. kl. II., vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
129
Rožňava, NZZ - ambul. všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
130
Bratislava, Očná klinika SZU, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
131
Vysoké Tatry, ÚTPCHaHCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
132
Žiar nad Hronom, MUDr.Šušková Darina, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
133
Trenčín, FN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
134
Komárno, Forlife, n.o. VN . - chirurg.odd., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
135
Bratislava, LF UK - klinika detskej neurológie, pediatrická neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
136
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
137
Senica, Mentalservis s.r.o., psychiatr. amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
138
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
4 udalosti
neznáma / netýka sa
139
Nitra, InterStrom, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
140
Banská Bystrica, DNsP F. D. Roosevelta, pediatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
141
Krupina, NZZ NeuroMed JS s.r.o., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
142
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - interná klinika, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
143
Bratislava, KARDIO-SANUS spol.s.r.o., vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
144
Rožňava, NsP Sv. Barbory - polikl. odd. onkológia, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
145
Košice, NZZ - amb. internistu a diabetológa, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
146
Košice, NZZ - interná a diabet. ambulancia, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
147
Bratislava, Dermatoven. klinika LF UK a FN, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
148
Bardejov, Gastroenterologická ambulancia, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
149
Snina, Mellitus s.r.o. - inter. odd. + diabetol. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
150
Nové Zámky, NZZ - neurologická amb., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
151
Vysoké Tatry, NÚTPCHaHCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
152
Nové Zámky, B.B.Derma s.r.o - dermatol.ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
153
Púchov, SPO-interna,s.r.o. - interná ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
154
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
8 udalostí
neznáma / netýka sa
155
Bratislava, NOÚ, radiačná onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
156
Trnava, FNsP - infekčná klinika a FZSP Trn. un., infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
157
Košice, Nemocnica Košice - Šaca a.s. - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
158
Bratislava, Národný onkologický ústav, klinická onkológia
7 udalostí
neznáma / netýka sa
159
Trenčín, FN - Pediatrická klinika, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
160
Košice, UNL.Pasteura - klinika onkohematológie, hematoonkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
161
Krompachy, NZZ - neurologická amb., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
162
Skalica, DIAMEDICAL s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
163
Bratislava, UNB, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
164
Bratislava, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
165
Nové Zámky, FNsP - onkolog. ambul., vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
166
Revúca, NZZ - dermatovenerolog. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
167
Žilina, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
168
Bratislava, FNsP - I. ORL klinika, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
169
Bratislava, FN - dermatovenerolog. kl., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
170
Bratislava, FN Milosrdný bratia, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
171
Bratislava, UNB KHaT, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
172
Žiar nad Hronom, MUDr.Šuška Jozef, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
173
Pezinok, AS - Doctor s.r.o, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
174
Kysucké Nové Mesto, VITAMEDIC s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
175
Nové Zámky, NsP - odd. klinickej farmakológie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
176
Trnava, MENTALSERVIS s.r.o,psych.amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
177
Šahy, COR, s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
178
Dunajská Streda, NsP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
179
Žilina, ŽILPO s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
180
Topoľčany, DIAGYN SÍLEŠ s.r.o.- diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
181
Bratislava, I. interná klinika FN a LFUK, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
182
Košice - Šaca, Nemocnica Košica-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
183
Bratislava, OÚ sv. Alžbety, chirurgia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
184
Vráble, NZZ - ambulancia KIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
185
Skalica, Interná a diabetologocká amb. - MUDr. Ľubica Slobodová s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
186
Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
187
Trnava, FNsP - odd. hematológie a trans., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
188
Dunajská Streda, Gastroenter. nešt. amb., gastroenterológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
189
Bratislava, Galenum, s.r.o - interná ambul., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
190
Trebišov, Sciens s.r.o. - kardilog.amb., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
191
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
7 udalostí
neznáma / netýka sa
192
Košice, NZZ - dermato-vener.ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
193
Nitra, NZZ - dermatologická ambulancia, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
194
Prešov, FNsP J. A. Reimana - kardiol.klinika, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
195
Martin, MED-CENTRUM s.r.o. - interná amb., vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
196
Prešov, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
197
Prešov, Medikard s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
198
Košice, UNLP, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
199
Prešov, NZZ imunoalergologická amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
200
Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
201
Zvolen, NEUROAMB.s.r.o. - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
202
Žilina, NsP - interné odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
203
Trenčín, FN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
204
Bratislava, FNsP, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
205
Trnava, FN Trnava, psychiatria
4 udalosti
neznáma / netýka sa
206
Michalovce, STRIPAI s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
207
Bratislava, MEDIFERA s.r.o.
1 udalosť
neznáma / netýka sa
208
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - gynekol. pôrod. klinika, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
209
Košice, Imea - CC s.r.o., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
210
Trenčín, ASM TN, s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
211
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
212
Poprad, Nemocnica Poprad a.s. - Neurologické odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
213
Košice, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
214
Hraň, Detská psychiatrická liečebňa n.o., detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
215
Košice, LF UPJŠ - neurologická klinika, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
216
Bratislava, Eurorehab s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
217
Košice, VÚSCH a.s. - klinika cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
218
Bratislava, UNB - II. ortop.-traum. klinika, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
219
Lučenec, NsP, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
220
Bratislava, FN - kožná klinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
221
Košice, FNLP, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
222
Banská Bystrica, NsP FDR, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
223
Galanta, NsP hematol. transfuziol. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
224
Vrútky, MediNeurol s.r.o, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
225
Stará Ľubovňa, NZZ - AMASS, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
226
Lučenec, VšNsP n.o., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
227
Liptovský Mikuláš, Neštátna očná ambulancia L@E .s.r.o., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
228
Košice, FNLP - I. psychiatrická klinika, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
229
Bratislava, Ústav epidemiológie LFUK, epidemiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
230
Nitra, FN, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
231
Martin, ARTHROS s.r.o, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
Zobraziť stranu:  z 1   Počet záznamov na strane: