Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom


Čo je konflikt záujmov?

Konflikt záujmov neznamená automaticky, že lekár nekoná v záujme pacienta. Konflikt záujmov u lekárov je situácia, kedy objektivita vo vzťahu k pacientovi môže byť ohrozená na základe osobného záujmu lekára. Spravidla je však spolupráca zdravotníckych pracovníkov a farmaceutických spoločností legitímna a užitočná: lekári sa podieľajú na výskumoch liekov či sa vzdelávajú na kongresoch. Napriek tomu sú často paušálne obviňovaní z nekalých praktík pri predpisovaní.

O projekte

Hlavným cieľom tohto portálu je objektívne a prehľadne informovať verejnosť o vzťahoch lekárov a farmaceutických spoločností. 

Zverejňovanie informácií o vzťahoch lekárov a farmaceutických spoločností s cieľom zvýšiť transparentnosť presadilo Ministerstvo zdravotníctva v roku 2011. Informácie sú však dostupné na webstránkach troch rôznych inštitúcií, čo pacientovi znemožňuje jednoduchú orientáciu. Tento portál ponúka zjednotený zdroj informácií o vzťahoch lekárov s farmaceutickými firmami. V databáze je možné vyhľadávať informácie podľa mena či pracoviska lekára, názvu farmaceutickej firmy alebo charakteru spolupráce lekára s farmaceutickou spoločnosťou.

Veríme, že viac informácií o kontaktoch zdravotníckych pracovníkov a farmaceutických spoločností pomôže zvýšiť dôveru verejnosti k lekárom i firmám, bude motivovať lekárov i farmaceutické firmy zverejňovať informácie vo vyššej kvalite a zároveň upozorní na potrebu zmeny legislatívy upravujúcej konflikt záujmov v zdravotníctve.

Dáta

Tento portál vychádza primárne z verejne dostupných informácií, ktoré sú zverejňované lekármi a farmaceutickými firmami na základe súčasnej legislatívy. V mnohých prípadoch sú však dáta zverejňované v zlej kvalite. Preto bola časť informácií doplnená na základe komunikácie s farmaceutickými firmami a štátnymi inštitúciami.

Dáta, s ktorými sme pracovali sú:

Portál obsahuje dáta o vzťahoch farmaceutických firiem s lekármi od 1.12.2011 do 19.4.2013. Údaje plánujeme pravidelne aktualizovať.

Všetky dáta z databázy si môžete stiahnuť tu.

Upozornenie

Dáta nie sú kompletné a nie sú obrazom možných konfliktov záujmov všetkých lekárov. Zozbierané dáta majú niekoľko limitov:

V prípade objavenia nepresností nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese dancikova@transparency.sk.

Poďakovanie

Portál bol vytvorený v rámci projektu Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva za podpory sponzorov Bayer, Dôvera zdravotná poisťovňa, GlaxoSmithKline, Novartis Slovakia a sanofi - aventis Pharma Slovakia. Poďakovanie patrí aj Oskarovi Dvořákovi, ktorý zozbieral dáta a Petrovi Klátikovi, ktorý portál navrhol a vytvoril.

Kontakt

Zuzana Dančíková
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Tel/fax +421 2 5341 7207
Email: dancikova@transparency.sk
Web: www.transparency.sk

Kto sme

Transparency International Slovensko je nezisková organizácia, ktorej poslaním je znižovať korupciu cez zvyšovanie transparentnosti a znižovanie byrokracie. Sledujeme mocných, presadzujeme riešenia a zapájame ľudí do boja proti korupcii.