Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
16. 6. 2012 – 20. 6. 2012
Počet lekárov
13
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - I. Interná klinika, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Michalovce, NZZ, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, IMUNO & ALERGOmed s.r.o., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, Euromedix a.s., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
5
Zvolen, Imunológia-Alergológia VK, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
6
Stará Ľubovňa, Imunoalergologická ambulancia s.r.o, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
7
Topoľčany, Imuno - Alergo N+N, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
8
Trstená, MUDr. Olexová Oľga - AKIA, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
9
Galanta, Imunoalergic s.r.o., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
10
Košice, UNLP - odd. laboratórnej medicíny, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
11
Bratislava, DFNsP, pediatria
neznáma / netýka sa
12
Banská Bystrica, Timaler s.r.o. - imuno.alerg., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
13
Trnava, NZZ - amb. klinickej imunológie, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa