Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom
Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
81
Počet udalostí
48
Celková suma podpory
7 733 €
 MenoPracoviskoPočet udalostí ↑Suma
1
Nové Mesto nad Váhom, NsP - gastroenter. amb., gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, NsP - gastroenter. klinika, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
3
Trnava, FN - interná klinika, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
4
Prešov, GASTRO I s.r.o. - gastroenterológia, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
5
Kráľovský Chlmec, RESPIRO-MEDICAL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
3 udalosti
400 €
6
Nitra, KM Management spol. s r.o, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, Neštátna gastroenterologická ambulancia, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
8
Košice, NZZ - imunoalergol. amb., klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
481 €
9
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
200 €
10
Bratislava, NZZ - kl. imun. a alerg., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
700 €
11
Trnava, NZZ - klinická imunológia a alergológia, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
12
Bratislava, NOÚ - 2. onkol. klinika, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
13
Nitra, ŠN sv. Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
14
Zvolen, NZZ - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
339 €
15
Liptovský Mikuláš, NZZ - imunoalergo. ambulancia, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
400 €
16
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Galanta, Urosana s.r.o. - urologické odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Bratislava, ORL AVRIS s.r.o, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Košice, NZZ - ambul. TaRCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Košice, FOR - ORL ,s.r.o. - ORL ambul., otorinolaryngológia
1 udalosť
182 €
21
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
400 €
22
Bratislava, NÚTaRCH, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
100 €
23
Prašice, MUDR. Chmelárová Miriam, s.r.o., pediatria
1 udalosť
54 €
24
Košice, UN L. Pasteura - urolog. odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Nitra, Špecializovaná nemoc.sv.Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Bardejov, SAMOLIEK s.r.o - int.-nefrol.amb.angiol.2010, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Bojnice, NsP - urologické odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Prešov, Sanera, s.r.o. - neurol.a algeziol.ambul, neurológia
1 udalosť
351 €
29
Dunajská Streda, M.M. - Angio spol.r.o, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Banská Bystrica, Timaler s.r.o. - imuno.alerg., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
119 €
31
Nové Mesto nad Váhom, MaJA - AS, s.r.o, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Poprad, Pľúcna ambulancia s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Trnava, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
351 €
34
Michalovce, NsP Š.Kukuru - odd. onkológie a rádioterapie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Bratislava, NZZ - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Bratislava, II. inter. klin. FN a LFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Dubnica nad Váhom, LEKIA, s.r.o. - klin. imunol. a alergol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
129 €
38
Žilina, NsP - interné odd., neurčená odbornosť
1 udalosť
400 €
39
Žilina, Emin ,s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
400 €
40
Martin, Martinské centrum imunologie, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
400 €
41
Topoľčany, MUDr.Čaradská Alena, všeobecná starostlivosti o deti a dorast
1 udalosť
54 €
42
Žilina, IMUNOALERGOLÓGIA JZ, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
400 €
43
Martin, PLK, PLK, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
119 €
44
Levice, ENAVALL, s.r.o. - imunol.ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
400 €
45
Humenné, LEKTI s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Ilava, PULMOSPOL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
129 €
47
Spišská Nová Ves, NZZ - Imunoalergologická amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
45 €
48
Prešov, MILAB s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Lučenec, VšNsP n.o. - vnútorné lek., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Šaľa, FORLIFE n.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Poprad, NZZ, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Bardejov, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Bratislava, 1. interná klinika, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Bratislava, ORL AURIS s.r.o., otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Zvolen, NikLed s.r.o. - urologická amb., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Martin, Kardiovaskulárne centrum s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Bratislava, NÚSCH a.s. - kardiol.klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Bratislava, GlaxoSmithKline s.r.o.
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Považská Bystrica, Centrum urológie s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Košice, Urolog. klinika LF UPJŠ a FNsP, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Nové Zámky, NZZ - cievno-chirurgická amb., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Nové Mesto nad Váhom, ULAMED, s.r.o., pediatria
1 udalosť
400 €
63
Michalovce, KORAMA s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Prešov, Slem s.r.o - angiolog.amb., angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Žilina, Kardiologická neštátna ambulancia, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Bratislava, IMUNO & ALERGOmed s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
65 €
67
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Trnava, Pneumo-centrum s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Košice, MEDEKA,s.r.o. - amb.TaPCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Štúrovo, Poliklinika - odd. TaPCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Banská Bystrica, ImunoProfit s.r.o. - alergol.-imunolog. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
260 €
72
Kráľovský Chlmec, Respiro-Medical s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Dubnica nad Váhom, Urolog. amb.NZZ, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Humenné, INSPIRO s.r.o - pneum. a ftizeol. ambul., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Zvolen, Imunológia-Alergológia VK, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
330 €
76
Trnava, MEDENA s.r.o, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Nitra, ABE.AS s.r.o, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Prešov, FNsP J.A.Reimana - urológia, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Košice, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Košice, AKRAMED s.r.o. - ORL amb., otorinolaryngológia
1 udalosť
125 €