Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom
Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
26
Počet udalostí
18
Celková suma podpory
19 270 €
 MenoPracoviskoPočet udalostí ↑Suma
1
Bratislava, Nár.ústav tuberkulózy a resp.chorôb., geriatria
1 udalosť
283 €
2
Vranov nad Topľou, NZZ - reumatolog. amb., reumatológia
1 udalosť
283 €
3
Žilina, Dr.Kuderová Ľubica-Reumatológia s.r.o. - reumatol.amb., reumatológia
1 udalosť
283 €
4
Žilina, NEURON-DT s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, UNB - Ružinov - neurol.klinika, neurológia
1 udalosť
867 €
6
Spišská Nová Ves, NsP a.s. - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda - neurol. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Vranov nad Topľou, Vranovská nemocnica n.o. - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
965 €
9
Bratislava, II. neurol. Kl. LF UK a UNB, neurológia
1 udalosť
2 521 €
10
Nitra, INNER s.r.o. - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
2 521 €
11
Banská Bystrica, Neurolog. ambulanica s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Šurany, MsPLK - neurolog. ambulancia, neurológia
1 udalosť
867 €
13
Košice, ŽNsP, neurológia
1 udalosť
2 671 €
14
Bratislava, NsP Sv. Cyrila a Metoda - chir. klinika, chirurgia
1 udalosť
2 521 €
15
Bratislava, UNB NK SZU, neurológia
1 udalosť
2 532 €
16
Dolný Kubín, MEDBAJ - s.r.o., neurológia
1 udalosť
960 €
17
Michalovce, Neurologická ambulancia č.I s.r.o, neurológia
1 udalosť
895 €
18
Košice, Ergomed Poliklinika s.r.o., neurológia
1 udalosť
931 €
19
Krompachy, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Prievidza, CHIREUM s.r.o., reumatológia
1 udalosť
142 €
21
Dubnica nad Váhom, KONZÍLIUM s.r.o.- medicínske centrum - neurol. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Banská Bystrica, NsP FDR, neurolog.odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Poltár, NZZ - neurológia, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Žilina, KK Neuro s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Bratislava, II. neurologická kl., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Trnava, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
28 €