Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Počet lekárov
49
Počet udalostí
64
Celková suma podpory
69 201 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Košice, Ergomed s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Košice, Gynlife s.r.o. - gynek.ambul., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Detva, NZZ - VERTEBRA M & M s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Dolný Kubín, NsP MUDr. L. N. Jégeho, algeziológia
2 udalosti
2 738 €
5
Bratislava, NÚTaRCH, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Banská Bystrica, TADMUR s.r.o. - gastroenterologická amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Komárno, NZZ - diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Levoča, NsP - onkologická amb., neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
9
Žilina, FNsP - očné odd., oftalmológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
10
Bratislava, Kl. hemat. a transf. LFUK a FNsP, hematológia a transfuziológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
11
Levice, CELL B s.r.o., vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
12
Turčianske Teplice, Rehabilitačno - reumatologické centrum s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Trebišov, Nefro - dialyzačné centrum, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Košice, Klinika rádioterapie a onkológie, radiačná onkológia
5 udalostí
neznáma / netýka sa
15
Bratislava, NOÚ - onkolog. kl., klinická onkológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
16
Šaľa, CZS, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Topoľníky, PEKIA, s.r.o., neurčená odbornosť
4 udalosti
561 €
18
Brezno, NsP n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Liptovský Mikuláš, DermAnt.,s.r.o. - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Nové Zámky, FNsP - TaPCH odd., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Banská Bystrica, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Topoľčany, NZZ - reumat. amb., reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
23
Nová Dubnica, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Banská Bystrica, ŠZÚ, epidemiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Rimavská Sobota, Všeobecná nemocnica - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Prešov, FNsP J. A. Reimana, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
27
Rimavská Sobota, NZZ - gynekológia a pôrodníctvo, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Piešťany, DIGESTMED s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Martin, Martinská poliklinika s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Martin, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Ružomberok, ÚVN SNP, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Dolný Kubín, MEDBAJ - s.r.o., neurológia
2 udalosti
960 €
33
Trnava, Kl. imunolog. a alergológia, klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
18 €
34
Martin, PIGEA s.r.o. - amb.gastroenter. a interná, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Košice, MAMED s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s. - kardiol.odd., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Košice, Žz -ŽSsP -. interná ambul., vnútorné lekárstvo
3 udalosti
3 082 €
38
Košice, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Banská Bystrica, NsP FDR, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - I. Interná klinika, vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
41
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
42
Martin, Centrum BÁN - BÁNOVÁ s.r.o., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Bratislava, FNsP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
44
Bratislava, Lege Artis, s.r.o. vnútorné + reumatológia., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Rakovo, Centrum BÁN-BÁNOVÁ s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Nové Zámky, NZZ - gynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Nové Zámky, NZZ - cievno-chirurgická amb., chirurgia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
48
Bratislava, DFNsP, endokrinológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
49
Zvolen, MUDr. M. Baraníková s.r.o. - Privátna očná amb., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Lučenec, VšNsP n.o. - vnútorné lek., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Nitra, PROCARE Medicínske centrum Nitra, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
52
Michalovce, NsP Š.Kukuru - odd. onkológie a rádioterapie, klinická onkológia
6 udalostí
neznáma / netýka sa
53
Liptovský Hrádok, Privátna detská amb. Poliklinika, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Bratislava, BIO B. T. s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Bratislava, ŽNsP, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
56
Banská Bystrica, Diabene s.r.o. - Interná a diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Banská Bystrica, FNsP - II.očná klinika, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Dunajská Streda, NZZ - ambul.pneumológie, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Prievidza, IB PINUS s.r.o. - imunologická alrgol.amb., klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
43 €
60
Humenné, NsP A. Leňa - hemat.-transfúzne, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Bratislava, FN - klinika hematológie a trans., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
62
Bratislava, NsP - gastroenter. klinika, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
63
Košice, UN L. Pasteura, IV. interná klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Drienovská Nová Ves, DRIENLEK s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
7 €
65
Šaľa, ANIMO s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Bratislava, DFNsP, klinická biochémia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Košice, ŽNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
68
Bratislava, GYN-FIV s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Nitra, Med. Centrum s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Bratislava, Nem.ak.L.Dérera. - rádiológia, rádiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
71
Martin, MFN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Bratislava, NsM a.s., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Košice, LUMEDIC s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Nové Zámky, Ecclesia s.r.o, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Turzovka, DIABINT s.r.o. - intern.a diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
76
Brezno, BELLAMED s.r.o. - dermatovenerol.ambul., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
77
Prešov, NZZ - imun. a alergológie ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Košice, NZZ - psych.amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Piešťany, BENIMED s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Poprad, Ambulancia prakt. lekára pre dospelých, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
25 €
81
Rimavská Sobota, DRAHOMED, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
82
Michalovce, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Prešov, BEKY - MED s.r.o - ambul.klin.onkol., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Bratislava, T4 plus s.r.o., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Bratislava, Univerzitná nemocnica - neurolog. klin., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
86
Prievidza, Sv.Vincent s.r.o. - onkologické odd., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
87
Bratislava, UNB, nemocnica Staré Mesto - kožná klinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Košice, HEBEA s.r.o., hematológia a transfuziológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
89
Lučenec, BEMAMED s.r.o. - amb.pneumo-ftizeo., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Štúrovo, BENROD s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
5 udalostí
2 439 €
91
Ružomberok, ÚVN, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Bratislava, Falck Healthcare, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Nové Zámky, NZZ, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Sobrance, NABIA s.r.o - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Michalovce, Psychiatrická nemocnica n.o., psychiatria
10 udalostí
neznáma / netýka sa
96
Galanta, NsP - odd. klin. onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Levice, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, gynekológia a pôrodníctvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
99
Banská Bystrica, Endokrino, s.r.o., pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Malta
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Partizánske, NZZ - imunolog amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
20 €
102
Partizánske, NsP n.o. - diabetolog. amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
103
Trstená, NsP, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
104
Martin, UNM - gynekolog.-pôrodn. kl., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Prievidza, MUDr.Eva Bittarovská s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
106
Nové Mesto nad Váhom, NZZ - Nefrol. amb. pre deti a dorast, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
107
Bratislava, LF UK, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Galanta, BBRAUN Avitum s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
109
Šaľa, Pollens s.r.o, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
110
Čadca, NsP - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Bánovce nad Bebravou, 3. súkromná nemocnica, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
112
Trenčín, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
113
Nitra, FN - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Topoľčany, Derma- Medica s.r.o. - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
115
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
116
Nitra, ABE.AS s.r.o, angiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
117
Bratislava, UNB - kl. hematol. a transf., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
52 €
118
Nové Zámky, FMC - dialyzačné služby s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
119
Rimavská Sobota, VšN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Bratislava, OÚSA, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
121
Žilina, NsP - interné odd. A, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
122
Piešťany, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Bratislava, FN - kožná klinika, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
124
1 udalosť
neznáma / netýka sa
125
Bratislava, Poliklinika Karlova Ves, klinická onkológia
1 udalosť
2 647 €
126
Zvolen, DEBRA, s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
315 €
127
Košice, Detská fakult. nemocnica - odd. detskej neurologie, pediatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
128
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
129
Poprad, NsP - gynekologicko pôr. odd., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
130
Hlohovec, ULMUS s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
131
Trebišov, NsP - onkolog. odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
132
Zvolen, Derma Medika s.r.o, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
133
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
134
Bratislava, UNB Staré mesto - amb.dermato-venerológia, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
135
Partizánske, NsP n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
136
Nitra, FN - urolog odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
137
Žilina, FNsP - OAIM - algeziologická ambulancia, algeziológia
1 udalosť
500 €
138
Žilina, FNsP Žilina Hematologická ambulancia, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
139
Nitra, FN - neurolog. klinika, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
140
Poprad, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
141
Bratislava, FN, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
142
Partizánske, Reumacentrum s.r.o. - reum. oddel., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
143
Bratislava, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
144
Bratislava, NMO a.s., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
145
Banská Bystrica, DFNsP F. D. Roosevelta, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
146
Žilina, Urogyn,s.r.o. - urogynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
147
Banská Bystrica, NsP FDR, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
148
Martin, MFN LFUK, pediatria
1 udalosť
407 €
149
Bratislava, UK Lekárska fakulta, dermatovenerológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
150
Košice, ŽNsP - psych. amb.
1 udalosť
neznáma / netýka sa
151
Bratislava, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
152
Žilina, Kardiologická neštátna ambulancia, angiológia
6 udalostí
neznáma / netýka sa
153
Žilina, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
9 udalostí
neznáma / netýka sa
154
Nitra, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
155
Hlohovec, PEDIAS , s.r.o, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
156
Bratislava, Urologická kl. SPAM, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
157
Bratislava, Euro-Neuro s.r.o., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
158
Prešov, FNsP J. A. Reimana, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
159
Prešov, Neubu s.r.o - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
160
Bardejov, ZDRAV-CENTRUM-SLB, s.r.o. - inter. ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
161
Číčov, Medicína Číčov, s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
162
Veľký Krtíš, MUDr. Bulík, s.r.o. - ortopédia, ortopédia
3 udalosti
1 760 €
163
Poprad, Sociálna poisťovňa, posudkové lekárstvo
1 udalosť
15 €
164
Prešov, GASTRO I s.r.o. - gastroenterológia, gastroenterológia
5 udalostí
neznáma / netýka sa
165
Košice, UNLP - psychiatrická amb., psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
166
Bratislava, DFNsP - DKAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
3 udalosti
390 €
167
Trenčín, FN, klinická onkológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
168
Bratislava, DFNsP, pediatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
169
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
170
Košice, FAIRA - psych.a sexuolog.amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
171
Bratislava, NMO, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
172
Senica, MARISSA s.r.o. - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
173
Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
174
Bratislava, Nár.ústav tuberkulózy a resp.chorôb., geriatria
2 udalosti
283 €
175
Bratislava, Univerzitná nemocnica Bratislava, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
18 €
176
Topoľčany, MUDr.Čaradská Alena, všeobecná starostlivosti o deti a dorast
2 udalosti
90 €
177
Stropkov, ADOMEZA s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
178
Bratislava, DFNsP, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
179
Bojnice, NsP - urologické odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
180
Považská Bystrica, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
181
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematolog. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
182
Bratislava, NsP - ortoped.-traumatol. kl., neurčená odbornosť
2 udalosti
471 €
183
Košice, ŽNsP - kožná ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
100 €
184
Pezinok, PNPP, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
185
Prešov, FNsP J. A. Reimana - ortoped. odd., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
186
Bratislava, III. gyn. pôr. kl. LFUK, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
187
Bratislava, NMO - psychiatr. odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
188
Bratislava, DFNsP 1. detská klinika, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
189
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
190
Nové Mesto nad Váhom, NsP - gastroenter. amb., gastroenterológia
5 udalostí
neznáma / netýka sa
191
Turčianske Teplice, Slovenské liečebné kúpele a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
192
Lučenec, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
193
Lučenec, VšNsP - reumatol.ambul., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
194
Bratislava, Imunoderma s.r.o. - derm., kl. imun. a aler. amb., dermatovenerológia
2 udalosti
545 €
195
Ružomberok, Odd. klin. a radiač. onkológie ÚVN, FN, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
196
Kráľovský Chlmec, NsP - interné odd., gastroenterológia
2 udalosti
240 €
197
Bratislava, NZZ - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
198
Bardejov, IN MEDIC s.r.o., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
199
Trenčín, NEOGYN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
200
Prašice, MUDR. Chmelárová Miriam, s.r.o., pediatria
1 udalosť
54 €
201
Martin, NZZ - neurolog. amb., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
202
Pezinok, Psych. nemocnica P. Pinela, psychiatria
1 udalosť
260 €
203
Žilina, NsP, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
204
Bardejov, NsP Sv. Jakuba n.o. - interné odd., vnútorné lekárstvo
3 udalosti
2 892 €
205
Trenčín, FN, infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
206
Bratislava, FNsP Dérerova - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
207
Košice, LVN, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
208
Martin, FN, vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
209
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
210
Bratislava, Onkolog. ústav Sv. Alžbety, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
211
Košice, NZZ - imunoalergol. amb., klinická imunológia a alergológia
8 udalostí
916 €
212
Trebišov, Amb. lekárskej imunologie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
213
Bratislava, DFNsP - II. detská klinika, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
214
Banská Bystrica, NovaMed, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
215
Lučenec, MOLUMED s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
216
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
217
Košice, ÚNLP - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
218
Bratislava, UNB - ak.L.Derera - odd.radiológie, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
219
Trenčín, NsP - neurologické odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
220
Prešov, FNsP J. A Reimana - vnútorné lek., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
221
Bratislava, IMUNO & ALERGOmed s.r.o., klinická imunológia a alergológia
6 udalostí
1 182 €
222
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
223
Košice, VOÚ a.s. - kl. onkológia, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
224
Poprad, MUDr.Zuzana Čižmáriková,s.r.o, reumatológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
225
Bratislava, DFNsP a LF UK -1.detská klinika, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
226
Bratislava, Zdravotné stredisko - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
227
Prievidza, GERIATRIA s.r.o., geriatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
228
Košice, ŽNsP, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
229
Galanta, CISÁR-MEDI s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
15 €
230
Komárno, SANACOM s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
231
Komárno, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
232
Michalovce, NsP Š. Kukuru - neurolog. odd., neurológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
233
Prievidza, Amb. pre diabet. poruchy látkovej premeny a výživy, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
234
Piešťany, NSP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
235
Bratislava, GPN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
236
Piešťany, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
237
Zvolen, MUDr. Cvejkuš-MUDr. Cvejkušová, s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
238
Žilina, NsP, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
239
Modra, Hameln rds a.s. - Klinické odd., klinická farmakológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
240
Trnava, FNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
241
Košice, VOÚ a.s. - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
242
Martin, JLF UK - gynekol.-pôrod.klinika, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
243
Košice, DFN, pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
244
Bratislava, SZU,UNB sv.CaM - gastroenterol.klinika, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
245
Turčianske Teplice, MUDr. Stanislava Daruľová s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
246
Bojnice, NsP Prievidza so sídl.v Bojniciach - psych.odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
247
Ilava, NZZ - kardiolog. amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
248
Košice, FNsP, pediatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
249
Nitra, FN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
250
Trnava, FN - gyn.-pôrodnícka. kl., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
8 €
251
Prešov, NZZ - kožná ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
252
Bratislava, I. interná klinika SZÚ, Nemocnica akad. Dérera
1 udalosť
neznáma / netýka sa
253
Bratislava, DEM - MED s.r.o, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
254
Zlaté Moravce, NZZ interná amb.,, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
255
Bratislava, NOÚ, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
256
Štúrovo, DEMOMED s.r.o., klinická onkológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
257
Žiar nad Hronom, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
258
Nitra, FN - odd. rádioterapie a klinickej onkol., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
259
Liptovský Mikuláš, IN-DIA s.r.o. - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
260
Poprad, MUDr.Mária Dideková s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
261
Bratislava, Nemocnica sv. C a M - psychiatrické odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
262
Bratislava, NÚSCH - detské kardiocentrum, pediatrická kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
263
Bardejov, Medivo s.r.o. - ambulancia pre dospelých, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
264
Pezinok, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela - KDZ, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
265
Bratislava, FNsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
266
Martin, UNM - KHaT, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
267
Trnava, Reuma-global s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
268
Kráľovský Chlmec, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
269
Nitra, kardiologická klinika, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
270
Bratislava, NOÚ, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
271
Nové Mesto nad Váhom, Nešt. dermatolog. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
272
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
273
Banská Bystrica, FNsP FDR, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
274
Košice, Diabetologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
12 udalostí
neznáma / netýka sa
275
Bratislava, NOÚ - chirurgia, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
276
Michalovce, IMUDO s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
277
Košice, FNLP - 1. psych. kl., neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
278
Topoľčany, NsP n.o.- odd. anesteziológie, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
279
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
280
Košice, LFUPJŠ - I. interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
281
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
282
Bratislava, Očná klinika SZU, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
283
Liptovský Mikuláš, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
284
Trnava, NZZ, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
285
Nitra, JESSENIUS - diagnostické centrum a.s., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
286
Košice - Šaca, Nemocnica-Šaca, a.s.,1.súkromná nem., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
287
Bratislava, Pneumo -Alergo Centrum s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
288
Nitra, FN, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
289
Bratislava, QUERCUS s.r.o - chirurg.a traumat.ambul., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
290
Bratislava, Dermatherapy spol.s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
291
Košice, UN L. Pasteura - psychiatria, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
292
Košice, VOÚ a.s., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
293
Bojnice, IMUNO GASTRO TOP s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
294
Trnava, NsP, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
295
Trebišov, ARETEUS s.r.o - inter. a diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
5 udalostí
neznáma / netýka sa
296
Košice, Simplex s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
100 €
297
Bratislava, LFUK - II. interná kl., vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
298
Bratislava, NZZ - kardiolog. amb., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
299
Košice, klinika hematológie a onkohematológie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
300
Bardejov, NZZ - Dermatovenerologická amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
301
Banská Bystrica, Neurolog. ambulanica s.r.o., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
302
Bojnice, NsP Prievidza, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
303
Bratislava, NZZ - Neštátna reumatologická ambulancia, reumatológia
2 udalosti
1 296 €
304
Bratislava, UNB + LF UK - gyn.pôr.klinika, gynekológia a pôrodníctvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
305
Kremnica, Slovdom s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
306
Hlohovec, Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o, fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
307
Čadca, KNsP - gyn.pôr.odd., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
308
Martin, MFN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
309
Banská Štiavnica, AUXILIA, s.r.o. psychiatrická ambulancia, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
310
Spišská Nová Ves, NsP a.s. - neurolog. odd., neurológia
4 udalosti
1 841 €
311
Trnava, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
312
Kežmarok, NZZ - diabetická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
313
Plešivec, Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
314
Bardejov, NsP, vnútorné lekárstvo
11 udalostí
neznáma / netýka sa
315
Bardejov, Alian s.r.o., Imunoalergologická amb., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
316
Prievidza, NZZ - DIA - Clarus s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
4 udalosti
neznáma / netýka sa
317
Nitra, Imunoalrgológia Dzurilla, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
83 €
318
Levice, Imunoalergológia Dzurilla s.r.o, klinická imunológia a alergológia
6 udalostí
184 €
319
Nitra, Imunoalergia Dzurilla s.r.o., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
177 €
320
Nitra, Imunoalergológia Dzurilla s.r.o., klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
245 €
321
Bratislava, Nemocnica Ministerstva obrany, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
322
Dunajská Streda, EGY-MED s.r.o. - interná a endokr.ambul., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
323
Nové Mesto nad Váhom, NOEMIS, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
4 udalosti
neznáma / netýka sa
324
Martin, MFN - urologická klinika, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
325
Malacky, NZZ - kardiologická amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
326
Poprad, NsP - ortopedické oddelenie, fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
327
Ľubochňa, NEDÚ n.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
328
Košice, MONESA s.r.o. - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
329
Bratislava, Diafa s.r.o. - diabetologická ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
330
Bratislava, Metabol Klinik s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
5 udalostí
neznáma / netýka sa
331
Bratislava, GlaxoSmithKline s.r.o.
1 udalosť
neznáma / netýka sa
332
Hlohovec, HC - Klinika spol. s r.o., medicínska informatika a bioštatistika
1 udalosť
neznáma / netýka sa
333
Lučenec, FALERGO, s.r.o. alergologická amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
2 375 €
334
Veľký Krtíš, MILOTA, s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
335
Poprad, ANAED s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
336
Šahy, Peter Farkas MD s.r.o. - diabetol. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
337
Dunajská Streda, NZZ - dermatovenerolog. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
338
Košice, FNLP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
339
Bratislava, NsP Milosrdní Bratia s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
340
Bratislava, Univerzitná nemocnica,Nem. akad. Dérera, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
341
Poprad, NsP - gyn.-pôr. odd., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
342
Moldava nad Bodvou, Poliklinika - Medica s.r.o. ORL ambul., otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
343
Kráľovský Chlmec, MEDICENTRUM HEART s.r.o., kardiológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
344
Košice, LFUK, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
345
Bratislava, DERMASON, s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
346
Stará Ľubovňa, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
347
Vranov nad Topľou, Gastroenterolog. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
348
Košice, NZZ - diabetol. a interná amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
349
Bratislava, FMC - dialyzačné služby s.r.o., nefrológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
350
Košice, FNsP - neurologická kl., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
351
Košice, DFN - I. Klinika detí a dorastu, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
352
Michal na Ostrove, NZZ - gyn. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
353
Nitra, FN - neurolog.odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
354
Vranov nad Topľou, NZZ - interná a endokrinologická ambulancia, endokrinológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
355
Košice, NZZ - gastroent. a interná amb., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
356
Želiezovce, MUDr.Eva Ferdová s.r.o. - Psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
357
Trnava, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
358
Košice, DFN LF UPJŠ - I. kl. detí a dorastu, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
359
všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
360
Bratislava, Urologická klinika LFUK, urológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
361
Nové Mesto nad Váhom, MaJA - AS, s.r.o, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
362
Ilava, PULMOSPOL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
3 udalosti
901 €
363
Bardejov, MEDIFIL, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
364
Bratislava, Slovenská zdravotnícka univerzita, kardiológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
365
Bratislava, FILADERM, s.r.o., dermatovenerológia
5 udalostí
68 €
366
Michalovce, Medfiz s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
367
Liptovský Mikuláš, MUDr. Mária Filková,s.r.o. - reumatologická amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
368
Banská Bystrica, NsP F.D.R., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
369
Bratislava, NZZ, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
370
Nitra, PK Klokočina - Kožná amb. - NZZ, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
371
Ružomberok, Alpha medical a.s., hematológia a transfuziológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
372
Košice, dermina s.r.o., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
373
Považská Bystrica, NeuroMedica s.r.o. - Neštátna neurol. amb., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
374
Želiezovce, NZZ - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
375
Liptovský Mikuláš, NZZ - diabetol.a interná ambulancia, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
376
Košice, FOR - ORL ,s.r.o. - ORL ambul., otorinolaryngológia
2 udalosti
332 €
377
Prešov, FNsP J. A. Reimana - hematol.oddel., hematológia a transfuziológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
378
Prešov, Pulmo,s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
379
Kežmarok, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
380
Košice, VÚSCCH a.s. a LF UPJŠ - odd. cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
381
Nové Mesto nad Váhom, INFRAM, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
382
Spišská Nová Ves, NsP a.s. - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
383
Nitra, FN - neurol. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
384
Mošovce, Vladár s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
385
Spišská Nová Ves, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
386
Malacky, NZZ, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
387
Banská Bystrica, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
388
Bratislava, ESCULAP-F s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
389
Martin, Nefro - dial. centrum s.r.o., nefrológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
390
Sučany, Psychiatrická liečebňa, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
391
Martin, Zdravie s.r.o.,Teplický fang s.r.o.,Poliklinika, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
392
Trenčín, DIABETES CENTRUM, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
4 udalosti
neznáma / netýka sa
393
Bratislava, FNsP
1 udalosť
neznáma / netýka sa
394
Zvolen, Gammed s.r.o. - ortopedická amb., ortopédia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
395
Piešťany, UROX s.r.o. - urolog. ambul., urológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
396
Nové Zámky, NZZ - ambul. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
397
Považská Bystrica, MUDr. Margita Kiripolská s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
398
Bratislava, Benederma - dermatologická ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
399
Považská Bystrica, IGA Derma s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
400
Zvolen, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
401
Martin, MFN - I. interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
402
Bratislava, FN, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
403
Martin, NZZ - dermatovenerolog. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
404
Bratislava, NZZ - amb. prakt. lekára pre dosp., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
405
Nová Baňa, CorDei s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
406
Turčianske Teplice, GYNTUR s.r.o. - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
407
Bratislava, UNB sv. Cyrila a Metoda, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
408
Košice, FNLP - kl. rádiodiagn. a zobrazovacích metód, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
409
Rimavská Sobota, GABELA,s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
410
Martin, FN, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
411
Martin, UNM - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
neznáma / netýka sa
412
Bratislava, NZZ amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
413
Nitra, MUDr. Galvanková s.r.o. - detská psychiatrická amb., detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
414
Bojnice, NsP - psychiatr. odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
415
Bojnice, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, neurčená odbornosť
3 udalosti
neznáma / netýka sa
416
Prešov, FNsP J. A . Reimana, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
417
Trenčín, FN - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
418
Dunajská Streda, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
419
Bratislava, UNB - L. Dérera, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
neznáma / netýka sa
420
Martin, Sanatorium Helios s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
421
Bratislava, ProCare Pro Sanus a.s., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
422
Prešov, Nemocnica J. A. Reimana - kardiocentrum, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
423
Kapušany, MP MEDIK s.r.o. - ambul.všeobec.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
7 €
424
Bratislava, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
425
Spišská Nová Ves, L-DERM s.r.o. - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
426
Košice, FNLP - neurologická kl., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
427
Lučenec, NsP, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
428
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, anestéziológia a intenzívna medicína
3 udalosti
2 133 €
429
Senec, DANUMED s.r.o. - ambul.všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
430
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
431
Snina, Neštátna očná ambulancia, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
432
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
433
Levoča, NsP - psychiatrické odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
434
Žilina, Neuroprax s.r.o. - neurolog. amb., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
435
Trnava, IZD, MRI s.r.o., rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
436
Nitra, FN - Neurologická klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
437
Bratislava, OÚSA s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
438
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
439
Trhovište, Územné zdrav. stredisko, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
440
Revúca, NsP - inter. a nefrol.odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
441
Nitra, ProCare medicínske Centrum s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
442
Humenné, INSPIRO s.r.o - pneum. a ftizeol. ambul., pneumológia a ftizeológia
5 udalostí
neznáma / netýka sa
443
Košice, Reagomed s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
444
Bratislava, NÚSCCH a.s., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
445
Košice, LFUPJŠ VÚSCH a.s., kardiológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
446
Považská Bystrica, NsP, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
447
Bratislava, NsP Milosrdní Bratia s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
448
Zvolen, GR-ORTOMED s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
449
Senica, Dermia s.r.o. - amb.dermatovenerológie, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
450
Bratislava, NsP, neurčená odbornosť
2 udalosti
425 €
451
Nitra, KM Management spol. s r.o, gastroenterológia
8 udalostí
neznáma / netýka sa
452
Nitra, KM Managment s.r.o. - gastroent. a hepatologické centrum, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
453
Skalica, NEUROMEDIC s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
454
Šaľa, FORLIFE n.o., pneumológia a ftizeológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
455
Bratislava, DFNsP - Klinika detskej hematológie a onkológie, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
456
Rožňava, NsP sv. Barbory, psychiatria
7 udalostí
neznáma / netýka sa
457
Banská Bystrica, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
458
Košice, UNLP - klinika hematológie, hematológia a transfuziológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
459
Trenčín, FN Trenčín, Hematologická ambulancia, OKBaH, hematológia a transfuziológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
460
Zvolen, VIA SPES, s.r.o., detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
461
Rimavská Seč, RADIX-MED, s.r.o.h, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
462
Bánovce nad Bebravou, CHIRDIA, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
463
Bratislava, Euromedix a.s., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
464
Komárno, ALERGO 42B s.r.o. - klin.imun.a.alerg.ambul., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
200 €
465
Bratislava, PRO SANUS a.s., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
466
Bratislava, NZZ - dermatovenerológia, dermatovenerológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
467
Liptovský Mikuláš, NsP - ortop. odd., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
468
Bratislava, Kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
469
Šurany, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
470
Galanta, NsP sv. Lukáša, urolog. odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
471
Bratislava, FNsP, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
472
Bratislava, NZZ - oftalmológia, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
473
Bratislava, NZZ - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
474
Martin, Klinika ORL a ChHaK JLFUK a UNM, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
475
Martin, UNM - onkologické centrum, radiačná onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
476
Sobrance, DIALIPHA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
477
Košice, FNLP - kožná klinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
478
Nitra, Hal - MED s.r.o - amb. lekárskej imunológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
479
Dunajská Streda, IKA-MED s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
480
Nové Zámky, NZZ, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
481
Lučenec, OSTEOMED, s.r.o., vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
482
Banská Bystrica, DFNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
483
Žilina, Neurim, s.r.o. - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
484
Komárno, Forlife n.o. VšN - neurol.odd., neurológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
485
Bratislava, FNsP - neurolog. klinika, neurológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
486
Žilina, Žilpo - alerg.ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
487
Dubnica nad Váhom, LEKIA, s.r.o. - klin. imunol. a alergol., klinická imunológia a alergológia
6 udalostí
884 €
488
Považská Bystrica, NsP - hematol.-transf.odd, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
489
Bratislava, GYN-FIV a.s., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
490
Spišská Nová Ves, NZZ - Urologická ambulancia, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
491
Bojnice, Hematologicko - transf. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
492
Trnava, NZZ - kardiologická amb., kardiológia
8 udalostí
598 €
493
Jesenské, NZZ MUDr. Zlatica Hasarová, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
494
Prešov, Algos s.r.o -amb. AIM a algeziol., anestéziológia a intenzívna medicína
5 udalostí
3 304 €
495
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
14 udalostí
996 €
496
Trenčín, Psychiatrická amb., psychiatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
497
Bratislava, Cardioconsult s.r.o., vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
498
Prešov, NsP J. A. Reimana, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
499
Bratislava, Detská dermavenerologická klinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
500
Malacky, Gastroenterologická amb.MUDr.P.Hegyi s.r.o, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
501
Bratislava, Dermatovenerol. klinika, UNB a LF UK, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
502
Bratislava, Onkologická klinika LF UK, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
503
Nitra, DENTER, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
504
Dunajská Streda, HERCON s.r.o - ambul.prakt.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
505
Košice, Centrum Asistovanej Reprodukcie GYNCARE s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
506
Stará Ľubovňa, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
507
Šaľa, H-SAMI s.r.o. - NZZ - ortopedická amb., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
508
Michalovce, NsP Štefana Kukuru a.s. - I.interné odd., gastroenterológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
509
Bratislava, FN, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
510
Piešťany, NZZ - očná amb., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
511
Bratislava, DFNsP, pediatria
5 udalostí
neznáma / netýka sa
512
Bratislava, NOÚ - kl. onkológ, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
513
Bratislava, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
514
Bratislava, FNsP - 2. detská kl., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
515
Bratislava, LF UK a UNB - V. int. klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
516
Nové Zámky, Dia-Gyn s.r.o. - gynekologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
517
Bratislava, Vades, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
518
Galanta, NsP sv. Lukáša a.s., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
519
Kežmarok, AlergoImuno. s.r.o. - ambul.alergol.a imunol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
520
Bratislava, FN, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
521
Bratislava, NÚSCH - odd. aritmií a kardiostimulácie, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
522
Michalovce, ORT-MED s.r.o. - ortop.ambul., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
523
Humenné, Privátna kardiologická ambulancia, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
524
Svidník, NsP - hematolog. amb., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
525
Partizánske, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
526
Trnava, FNsP - interné odd., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
527
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematol. odd., úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
528
Banská Bystrica, NsP FDR, neurolog.odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
529
Dubnica nad Váhom, MEDIHOL TT s.r.o - závodná poliklinika, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
530
Martin, MFN - kl. hematológie a transfuz., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
114 €
531
Žilina, MUDr. Alena Nejdková, kožná amb.sro, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
532
Humenné, DERMA - CENTRUM s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
533
Liptovský Mikuláš, Gastroenterol.amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
534
Bratislava, Probios s r. o. Neštátna poliklinika, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
315 €
535
Považská Bystrica, NZZ - interná a diabetolog. amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
536
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
192 €
537
Bratislava, Synekus s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
538
Košice, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
539
Trnava, Očné centrum s.r.o., oftalmológia
1 udalosť
1 368 €
540
Trnava, Očné centrum, s.r.o., oftalmológia
1 udalosť
1 368 €
541
Dunajská Streda, NsP Dunajska Streda, a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
542
Šahy, ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.Šahy, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
543
Trnava, Pneumo-centrum s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
544
Bratislava, SINALGIS, s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
545
Bratislava, ORL AURIS s.r.o., otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
546
Raslavice, Ambulancia PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
547
Prešov, JEK spol.s.r.o. - endokrinol.ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
548
Nové Zámky, NTS SR, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
549
Nitra, Zdravie pri práci s.r.o. - ambul.všeobec.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
550
Nitra, KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., kardiológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
551
Žilina, NsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
552
Martin, PLK, PLK, pneumológia a ftizeológia
3 udalosti
134 €
553
Partizánske, Parderm s.r.o. - dermatovenerologická amb., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
554
Spišská Nová Ves, NZZ - amb.pneum.a ftizeol., pneumológia a ftizeológia
7 udalostí
neznáma / netýka sa
555
Bratislava, NÚSCH a.s. - detské kardiocentrum, pediatria
6 udalostí
3 425 €
556
Košice, Sanatórium pre liečbu neplodnosti - SPLN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
557
Bratislava, SÚSCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
558
Snina, DIADERM s.r.o, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
559
Košice, Andrologia s.r.o. - urolog. a sexuologická ambul., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
560
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
561
Bratislava, Euromed s.r.o, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
145 €
562
Martin, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
563
Bratislava, KHaT UNB sv. Cyrila a Metoda, hematológia a transfuziológia
3 udalosti
377 €
564
Bratislava, UNB, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
565
Žilina, NsP, radiačná onkológia
9 udalostí
neznáma / netýka sa
566
Rimavská Sobota, IMPAX Trading s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
567
Bratislava, NZZ - alergológ a klinický imunológ, klinická imunológia a alergológia
5 udalostí
2 785 €
568
Bratislava, Medical Project VIP s.r.o., gastroenterológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
569
Vranov nad Topľou, Kardiolog. amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
570
Humenné, Interná gastroenterolog.amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
571
Michalovce, OZS Stráňany, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
572
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
573
Spišská Nová Ves, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
574
Zvolen, Železničná poliklinika, pneumológia a ftizeológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
575
Košice, AMIMED s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
576
Bratislava, DFNsP - klinika detskej hematológie a onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
577
Rimavská Sobota, REUMEX s.r.o, reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
578
Prešov, RUMIR, s.r.o, - psychiatrická ambulancia, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
579
Prešov, RUMIR s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
580
Svidník, IHMED.SK s.r.o, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
581
Bratislava, Medispektrum, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
10 udalostí
neznáma / netýka sa
582
Galanta, NsP Sv. Lukáša - očné odd., oftalmológia
2 udalosti
1 352 €
583
Trnava, NOIX s.r.o, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
290 €
584
Kežmarok, MUDr.Magda Imrichová s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
585
Banská Bystrica, NsP Roosevelta - kožné odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
586
Košice, TRIGYN-L s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
587
Bratislava, Psychiatrická klinika LFUK a FN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
588
Košice, Ergomed Poliklinika s.r.o., neurológia
2 udalosti
931 €
589
Bratislava, UNB + LF UK, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
590
Trenčín, FN - psych.kl., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
591
Trebišov, Reumon s.r.o - reum.ambul., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
592
Zvolen, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
593
Prešov, Sanera, s.r.o. - neurol.a algeziol.ambul, neurológia
6 udalostí
894 €
594
Banská Bystrica, NsP Roosevelta, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
595
Trebišov, NZZ - všeob. lek., všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
596
Bratislava, UNB sv. CaM - očná klinika, oftalmológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
597
Štúrovo, OPTOMEDIC s.r.o. - očná amb., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
598
Čadca, NZZ - Neštátna ORL amb., otorinolaryngológia
4 udalosti
793 €
599
Galanta, Urosana s.r.o. - urologické odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
600
Handlová, NZZ - TaPCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
601
Košice, JAAT Style,s.r.o. - Interná diabet. a metabol. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
602
Prievidza, Sv. Vincent s.r.o. - ambul. klin. onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
603
Banská Bystrica, Ambulancia PLPD, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
604
Bratislava, NsP Cyrila a Metoda, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
605
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - chirurg. odd., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
606
Žilina, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
607
Košice, FNLP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
608
Bratislava, UNB- gerontopsychiatrické odd. pri PK Ružinov, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
609
Bratislava, NZZ, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
610
Liptovský Mikuláš, LNsP MUDr.Ivana Stodolu, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
611
Bratislava, DFNsP, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
612
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
2 udalosti
840 €
613
Bratislava, Klinika hemat. a transf. FN, vnútorné lekárstvo
4 udalosti
25 €
614
Košice, ŽNsP, neurológia
2 udalosti
2 671 €
615
Trnava, NZZ INTERNÁ AMBUL., vnútorné lekárstvo
3 udalosti
281 €
616
Stropkov, M.T.J. spol.s.r.o. - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
617
Košice, FNsP - interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
618
Košice, LF UPJŠ - kl. pre inf. choroby, infektológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
619
Poprad, ALIAN, s.r.o. - angiolog. odd, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
620
Hlohovec, Jatriderm s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
621
Hlohovec, JATRIDERM s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
622
Košice, UN LP a UPJŚ LF - klinika dermatovener., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
623
Bratislava, Poliklinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
624
Martin, MFN - urolog. kl., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
625
1 udalosť
neznáma / netýka sa
626
Bratislava, Dekanát LF UK, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
627
Košice - Šaca, I. súkromná nemocnica a.s. -neurol. amb., neurológia
1 udalosť
300 €
628
Prešov, DENEA s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
629
Martin, JLF UK + MFN - kl. detí a dorastu, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
630
Detva, NZZ, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
631
Revúca, AJ - DA s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
632
Martin, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
633
Košice, Očné odd. UN LP, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
634
Bratislava, UNB - hematol. amb., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
635
Bratislava, SZU UNB - Neurolog. kl., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
636
Košice, JURMED s.r.o., pneumológia a ftizeológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
637
Bratislava, NZZ - gastroenterolog. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
638
Žilina, MUDr.Oľga Juričková, s.r.o, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
87 €
639
Šaľa, Medik centrum Šala s.r.o. - amb. prakt. lek. PD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
640
Spišská Nová Ves, GULAMEDIC, s.r.o., všeobecné lekárstvo
2 udalosti
10 €
641
Bratislava, I. interná klinika UNB, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
642
Trnava, ORTOMOVIA, s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
643
Humenné, Nemocnica A. Leňa - odd.klinic.onkológie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
644
Nitra, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada-Zobor, n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
645
Banská Bystrica, NsP Roosevelta, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
646
Bratislava, Gastr.-hepatol. centr. Thalion, s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
647
Trnava, NZZ - hepatologická ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
648
Bratislava, NOÚ - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
649
Košice, FNLP - kl. hematologie a onkohematol., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
650
Košice, FNsP, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
651
Bratislava, ŽNsP, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
652
Poprad, POKO Poprad s.r.o, klinická onkológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
653
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
654
Bratislava, Dérerova NsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
655
Bratislava, Diabet s.r.o. - diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
5 udalostí
152 €
656
Banská Bystrica, SÚSCCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
657
Nové Zámky, Gastromedic, s.r.o. - ambul.gastroenterol., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
658
Bratislava, UN - ONKD amb. inter. + kardiol., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
659
Košice, FNLP - CPO - gynekol.ambulancia, gynekológia a pôrodníctvo
2 udalosti
1 100 €
660
Košice, EK-GYN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
661
Banská Bystrica, NsP FDR - neurologické odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
662
Banská Bystrica, ESTETIC STUDIO s.r.o, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
663
Námestovo, MUDr. Kanderková s.r.o., vnútorné lekárstvo
6 udalostí
2 439 €
664
Trstená, K - Neuron s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
665
Bratislava, Kapmed s.r.o. - amb.všeob.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
666
Kráľovský Chlmec, RESPIRO-MEDICAL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
13 udalostí
4 713 €
667
Kráľovský Chlmec, Respiro-Medical s.r.o., neurčená odbornosť
6 udalostí
3 355 €
668
Trnava, FN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
669
Bratislava, DFNsP + LF UK - detská dermatovener.ambul., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
670
Banská Bystrica, NZZ - neurológia a detská neurológia, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
671
Spišská Nová Ves, NZZ - Imunoalergologická amb., klinická imunológia a alergológia
5 udalostí
295 €
672
Bratislava, UNB -Ružinov, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
673
Poprad, Neštátna očná ambulancia, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
674
Sládkovičovo, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
675
Galanta, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
676
Bratislava, DFNsP, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
677
Martin, Jesseniova LF UK a MFN, pneumológia a ftizeológia
5 udalostí
162 €
678
Poprad, Pľúcna ambulancia s.r.o., pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
679
Galanta, NsP - ortop. odd., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
680
Žilina, FNsP - odd. radiač. a klinickej onkológie, neurčená odbornosť
6 udalostí
neznáma / netýka sa
681
Spišská Nová Ves, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
682
Zvolen, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
2 738 €
683
Banská Bystrica, NsP FDR, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
684
Ľubochňa, NEDÚ n.o. - endokrinol. odd., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
685
Martin, JLFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
686
Nitra, KM Management s.r.o. - gastroent. a hepat.centr., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
687
Žilina, CDZ s.r.o. - gyn.-pôrod. ambul., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
688
Nitra, Derma - beauty s.r.o, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
689
Bratislava, LF UK, UNB - V.interná klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
690
Košice, UNLP - odd. klin. imunolog. a alergo., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
691
Nitra, FN - interná klinika, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
692
Bratislava, FNsP Milosrdní bratia s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
693
Košice, Klinika úrazovej chirurgie LFUPJŠ a FNLP, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
694
Nedožery - Brezany, NZZ - pediatria, pediatria
1 udalosť
58 €
695
Košice, FNLP - IV.interná klinika, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
696
Michalovce, GYNMARE s.r.o. - gynekl.ambul., gynekológia a pôrodníctvo
2 udalosti
43 €
697
Zvolen, NOVOPHARM, s.r.o., reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
698
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
7 udalostí
400 €
699
Bratislava, EMIMED, s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
2 udalosti
581 €
700
Galanta, NsP sv. Lukáša - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
701
Stará Turá, PEDALERG s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
702
Vranov nad Topľou, Fénix s.r.o. - Dialyzačné centrum, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
703
Bardejov, Klimek Ortho s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
704
Martin, Urologická kl., Jeséniova LF, urológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
705
Martin, MFN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
706
Prešov, FNsP J. A. Reimana - neurol. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
707
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s. - OFD, kardiológia
2 udalosti
350 €
708
Považská Bystrica, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
709
Zvolen, Imunológia-Alergológia VK, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
530 €
710
Košice, Angiocare, s.r.o. - angiol.ambul., angiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
711
Banská Bystrica, Interná klinika NsP F.D.Roosevelta, reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
712
Považská Bystrica, KMEŤKO s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
713
Michalovce, Medisana s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
714
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
715
Bratislava, UNB pracovisko Špeciálna geriatrická nemocnica, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
716
Kežmarok, Psychiatria Tatry - Spiš s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
717
Prešov, DgTC Reimanus, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
718
Prešov, NsP J.A.Reimana, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
719
Považská Bystrica, NZZ - vnútorné lek. a kardiológia, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
720
Nitrianske Rudno, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
721
Považská Bystrica, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
722
Bratislava, III. interná klinika FNsP ak. L.Dérera, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
723
Bratislava, DERMAVITA s.r.o. - dermatovener. amb., dermatovenerológia
4 udalosti
7 014 €
724
Nové Zámky, MedKol s.r.o. - amb. kl. imun. alerg., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
725
Nitra, NZZ MUDr. Katarína Plevová s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
726
Michalovce, KORAMA s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
727
Košice, MEDIKOL s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
728
Považská Bystrica, NZZ - kardiologická amb., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
729
Bratislava, Lukomed s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
730
Považská Bystrica, Reumatologická amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
731
Komárno, FMC - dialyzačné služby s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
732
Veľký Krtíš, NZZ - interná ambulancia, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
733
Martin, NZZ - očná ambulancia, oftalmológia
2 udalosti
13 €
734
Bratislava, FNsP - V. inetrná kl., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
735
Bratislava, DFNsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
736
Bratislava, DFNsP, pediatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
737
Poprad, NZZ, pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
738
Žilina, NsP - interné odd., neurčená odbornosť
1 udalosť
400 €
739
Bratislava, Psychiatrická kl. SZU, UN Bratislava, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
740
Bratislava, Zdravotné stredisko s.r.o., všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
741
Rimavská Sobota, NZZ, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
742
Žilina, MEDIVASA, s.r.o. - angiol.ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
743
Martin, MT-MENS s.r.o. - ambul.všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
744
Dunajská Streda, C.A.K.I.., spol. s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
745
Svidník, CENTRUM ZDRAVIA R.B.K.,s.r.o, psychiatria
8 udalostí
neznáma / netýka sa
746
Bardejov, CENTRUM ZDRAVIA R.B.K s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
747
Nová Bystrica, KOFIRE s.r.o. - amb. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
748
Žilina, Ambulancia prakt. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
749
Rimavská Sobota, NsP - psychiatr. odd., psychiatria
7 udalostí
neznáma / netýka sa
750
Vranov nad Topľou, Vranovská nemocnica n.o. - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
965 €
751
Partizánske, Ambulancia klinická onkológie, s.r.o., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
752
Bardejov, Donatius s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
753
Nitra, FN - klinika úrazovej chir.a ortopédie, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
754
Martin, VITALITA s.r.o., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
755
Poprad, DIAKOM s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
756
Piešťany, Nár.ústav reum.chorôb, reumatológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
757
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
758
Prešov, Janina s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
759
Bratislava, NZZ - kl. imun. a alerg., klinická imunológia a alergológia
4 udalosti
1 098 €
760
Bratislava, II. detská klinika , DFNsP, endokrinológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
761
Trenčín, NsP - psychiatrická kl., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
762
Vranov nad Topľou, Vranovská nemocnica n.o. - OAIM, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
763
Nitra, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
764
Trenčianske Teplice, K+K MEDIC, s.r.o.., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
765
Sabinov, Psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
766
Košice, FNLP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
767
Bratislava, Imuno - alergo ambulancia AK, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
90 €
768
Liptovský Mikuláš, NsP, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
769
Košice, VOÚ a.s., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
770
Trnava, JANAMED s.r.o. - gynekol. a pôrod., gynekológia a pôrodníctvo
2 udalosti
28 €
771
Dunajská Streda, ALLOSERGON, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
772
Liptovský Hrádok, PaF s.r.o. - amb. TBC a pľúcnych chor., pneumológia a ftizeológia
6 udalostí
neznáma / netýka sa
773
Bratislava, FN, neurológia
3 udalosti
2 670 €
774
Bratislava, NsP, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
775
Bratislava, NMO, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
776
Liptovský Mikuláš, Privát. očná amb., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
777
Krompachy, KOGYN s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
778
Dunajská Streda, CORALL DS, s.r.o., vnútorné lekárstvo
4 udalosti
296 €
779
Lučenec, NsP - odd. cievnej chirurgie, chirurgia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
780
Dunajská Streda, CORALL DS s.r.o, pediatria
5 udalostí
242 €
781
1 udalosť
neznáma / netýka sa
782
Prešov, FNsP J. A. Reimana, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
783
Piešťany, NÚRCH, reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
784
Stará Ľubovňa, Imunoalergologická ambulancia s.r.o, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
785
Košice, UNLP - dermatovener. odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
786
Martin, UNM - l.interná klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
787
Ľubochňa, NEDÚ, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
788
Považská Bystrica, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
789
Košice, VÚSCH a.s., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
790
Bratislava, FNsP - očné odd., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
791
Bratislava, FN - II. interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
792
Stará Ľubovňa, Ľubovnianska nemocnica n.o., gastroenterológia
1 udalosť
10 €
793
Bratislava, LF UK a UNB - Klinika oftalmológie, oftalmológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
794
Košice, AKRAMED s.r.o. - ORL amb., otorinolaryngológia
2 udalosti
275 €
795
Spišská Nová Ves, Gymamb,s.r.o. - gyn. - mamolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
796
Prešov, Wesper s r.o. Košice, polikl.Sekčov, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
797
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
798
Bratislava, FN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
799
Trnava, FN - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
800
Bratislava, LF UK Psychiatrická klinika, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
801
Zvolen, Medirehab s.r.o., fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
802
Púchov, Interná amb. MUDr. J. Krásny, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
803
Trnava, FNsP, neurológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
804
Bratislava, Neštátna gastroenterologická ambulancia, gastroenterológia
8 udalostí
neznáma / netýka sa
805
Trenčín, FN- RZP, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
2 673 €
806
Nové Zámky, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
807
Šaľa, GAKRB s.r.o. - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
808
Brezno, K 4 - Slovakia s.r.o., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
87 €
809
Košice - Šaca, Nemocnica a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
810
Levoča, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
811
Košice, UNLP - klinika infektológie a cestovnej medicíny, infektológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
812
Trnava, NZZ MUDr. Krištofík, všeobecné lekárstvo
3 udalosti
788 €
813
Hlohovec, NZZ - neurolog. amb., neurológia
2 udalosti
900 €
814
Bratislava, SZÚ, medicínska informatika a bioštatistika
1 udalosť
neznáma / netýka sa
815
Ľubochňa, NEDÚ n.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
816
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
817
Hnúšťa, NZZ - diabetológia a vnút. lek., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
818
1 udalosť
neznáma / netýka sa
819
1 udalosť
neznáma / netýka sa
820
Senica, NZZ reum.amb, rádiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
821
Veľký Krtíš, NZZ - amb.int..lekára a geriatrie, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
822
Poprad, FMC DS s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
823
Trnava, FN Klinika anestez. a intenz. medicíny, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
824
Topoľčany, NsP - dialyzačné stredisko, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
825
Bratislava, UNB, SZU a LFUK - kl.hematol.a transfuziológie, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
826
Šamorín, Poliklinika Jesenius Samariia s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
827
Bojnice, PULMO-MEDIK s.r.o - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
6 udalostí
neznáma / netýka sa
828
Topoľčany, NsP n.o. - odd. klinickej onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
829
Banská Bystrica, NZZ, gynekologická sexuológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
830
Žilina, NsP - neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
831
Piešťany, MUDr.Peter Kubranský, s.r.o.- gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
832
Bratislava, I.NK LFUK a UN
1 udalosť
neznáma / netýka sa
833
Bratislava, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
834
Bratislava, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
835
Košice, INCO s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
70 €
836
Hlohovec, POKO s.r.o. - amb. klin. onkológie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
837
Žilina, Dr.Kuderová Ľubica-Reumatológia s.r.o. - reumatol.amb., reumatológia
1 udalosť
283 €
838
Trnava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
839
Bratislava, DFNsP - II. detská kl., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
840
Bratislava, UNB, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
841
Zvolen, Nemocnica Zvolen a.s. - odd.radiologie, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
842
Ľubochňa, Národný endokrin.a diabetol.ústav n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
843
Dolný Kubín, Gastroenterologická amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
844
Martin, UNM, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
neznáma / netýka sa
845
Žilina, NsP, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
846
Nové Zámky, FNsP, Klinika vnútorného lekárstva II, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
847
Bratislava, NUSCH a.s DKC, pediatrická kardiológia
1 udalosť
49 €
848
Nitra, VK Gynam s.r.o. - gynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
849
Bratislava, Medianus s.r.o, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
850
Lučenec, TP - DIAMED, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
851
Bratislava, NZZ - kl. imun. a alergol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
852
Martin, JLF UK a MFN - Neurol. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
853
Bratislava, K.ORT s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
854
Žilina, NZZ - diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
855
Levice, Psychiatr. amb. MUDr. N. Kuriačková s.r.o., psychiatria
4 udalosti
neznáma / netýka sa
856
Nové Zámky, FNsP - ORL klinika, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
857
Nitra, FN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
858
Banská Bystrica, AK comp s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
859
Komárno, NZZ - imunol.ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
860
Pezinok, PRE AMBULA s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
861
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
862
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
863
Nitra, NZZ, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
864
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
865
Trebišov, NsP Trebišov a.s. - HTO, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
866
Liptovský Mikuláš, Liptovská NsP, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
867
Liptovský Mikuláš, Nemocnica, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
868
Liptovský Mikuláš, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
869
Žilina, KK Neuro s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
870
Trnava, FNsP - odd. hematológie a transf., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
871
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
872
Košice, FNLP - neurochirurgická klinika, neurochirurgia
1 udalosť
3 459 €
873
Košice, FNLP - 1. interná klinika, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
874
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, nefrológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
875
Vranov nad Topľou, Kožná ambulancia I, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
876
Bratislava, UNB, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
877
Topoľčany, LERAM s.r.o. - reumatolog. amb., reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
878
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
879
Košice, NZZ - gynek. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
880
Lučenec, ALERGOMEA s.r.o - amb.detskéj imunol., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
353 €
881
Bratislava, DFNsP - hematológia, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
882
Čadca, NsP - kl. onkológia, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
883
Košice, Langer & Langerová MED s.r.o - onkol. amb., klinická onkológia
1 udalosť
2 886 €
884
Skalica, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
885
Nové Zámky, JANAGYN s.r.o. - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
886
Žilina, Gynekologická ambulancia MUDr. Richard Láni, s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
887
Levoča, ALFA EL s.r.o. - imunoalerg. ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
20 €
888
Prešov, NZZ - LAŠAN s.r.o, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
889
Prešov, NZZ, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
890
Bratislava, NÚTaRCH, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
500 €
891
Krompachy, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
892
Kolárovo, DL ORTHOMED s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
893
Žilina, NsP, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
894
Nové Mesto nad Váhom, NsP - hematol. odd., hematológia a transfuziológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
895
Bratislava, SÚSCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
896
Zvolen, NikLed s.r.o. - urologická amb., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
897
Bratislava, FMC - dialyzačné služby s.r.o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
898
Košice, 1. súkromná nemocnica a.s., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
899
Bratislava, OÚSA - II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
900
Rimavská Sobota, MEDILEX, s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
901
Bratislava, UNB - urologicko-androlog.ambul., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
902
Košice, NZZ - reumatolog. amb., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
903
Bardejov, NsP sv. Jakuba n.o.- ambul. PaF, pneumológia a ftizeológia
7 udalostí
neznáma / netýka sa
904
Prešov, NsP J. A. Reimana - odd. kl. onkológie, klinická onkológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
905
Bratislava, SÚSCH, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
906
Prešov, EMED s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
907
Nitra, NZZ, klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
160 €
908
Piešťany, Nár. ústav reumatických chorôb, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
909
Bratislava, FN + Svet zdravia, a.s., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
910
Martin, Inter-Kardio s.r.o. - Internista - kardiológ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
911
Trebišov, NsP, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
912
Smrdáky, Prírodné liečebné kúpele, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
913
Senica, Praktický lekár pre deti a dorast-ambulancia, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
914
Bratislava, 2. Interná klinika LF UK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
915
Prešov, Lek - Top s.r.o.- PLPD, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
916
Martin, Martinské centrum imunológie s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
917
Kremnica, NEUROLOCUS s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
918
Bratislava, UNsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
919
Bratislava, IV. Int. klinika LF UK, NsP sv. C.a M., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
920
Bratislava, FN, neurolog.klinika, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
921
Košice, Klein & Gefferth s.r.o, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
20 €
922
Bratislava, Medisoll s.r.o - amb. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
923
Ružomberok, ÚVN SNP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
924
Galanta, Diabetologická ambulancia, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
6 udalostí
neznáma / netýka sa
925
Ložín, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
926
Štrba, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
927
Bratislava, FNsP I. Interná klinika LFUK, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
928
Snina, MEDILUK s.r.o. - kardiologická amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
929
Košice, A.L.MED s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
930
Košice, UNLP - I. psychiatrická kl., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
931
Bratislava, NÚSCCH - odd transp.srdca, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
932
Spišská Nová Ves, NZZ - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
933
Bratislava, FNsP L. Dérera - odd.klinic.hematologie, hematológia a transfuziológia
3 udalosti
390 €
934
Trebišov, THERAPY, s.r.o., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
935
Bratislava, DFNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
936
Levice, ENAVALL, s.r.o. - imunol.ambul., klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
680 €
937
Trnava, FNsP - interná klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
938
Žilina, NZZ, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
939
Bratislava, NOÚ - rádioterapeutické odd., rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
940
Bratislava, NZZ - ortop. amb., ortopédia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
941
Prešov, COSMEDERM Q s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
942
Prievidza, CHIREUM s.r.o., reumatológia
1 udalosť
142 €
943
Nové Zámky, MUDr.Dagmar Machova Meda s.r.o - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
944
Ružomberok, ÚVN, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
945
Brezno, NsP Brezno, n.o., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
946
Prešov, Diabetol, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
8 udalostí
neznáma / netýka sa
947
Levice, UROCENTRUM s.r.o. - urologická amb., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
948
Bratislava, NÚSCH a.s. - odd. kardiológie a angiológie, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
949
Vysoké Tatry, Voj.vysokošp. ústav pre pľúcne choroby, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
950
Nitra, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., klinická biochémia
3 udalosti
102 €
951
Poprad, Nemocnica a.s., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
952
Košice, LF UPJŠ, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
953
Partizánske, NZZ - gyn.-pôrod. odd., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
954
Poprad, Alergoimuno, s.r.o, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
955
Šamorín, PULMOCARE s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
956
Revúca, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
957
Topoľčany, KADERMA MAJTÁn, s.r.o, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
958
Martin, MFN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
959
Kapušany, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
960
Dunajská Streda, M.M. - Angio spol.r.o, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
961
Trebišov, AMALA s.r.o. - onkologická amb., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
962
Bratislava, NÚSCH, a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
963
Banská Bystrica, NsP - FDR, klinická onkológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
964
Banská Bystrica, NsP FDR, neurolog. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
965
Poprad, Posádková amb., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
15 €
966
Čadca, Interná - endokrinologická amb., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
967
Čadca, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
968
Bratislava, NsP MV SR - interné odd., vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
969
Nitra, Kardiocentrum Nitra s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
970
Bratislava, ORL AVRIS s.r.o, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
971
Banská Bystrica, NOVAMED Dialyzačné stredisko, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
972
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
5 udalostí
neznáma / netýka sa
973
Skalica, NsP, urológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
974
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s. - odd.koronárnej jednotky, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
975
Nitra, DIA - NE, s. r. o., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
976
Nitra, MUDr.Iveta Marková s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
6 udalostí
2 439 €
977
Myjava, GENEA s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
978
Myjava, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
979
Bratislava, UNB sv CaM + LFUK - I. gynekl.-pôrod. klinika, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
980
Bardejov, REUMAT s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
981
Prešov, FNsP - dermatovenerol.odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
982
Martin, MFN, dermatovenerológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
983
Bratislava, UNB, Nem.sv.Cyrila a Metoda - kl.hematol.a.transf., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
984
Ľubochňa, NEDÚ Ľubochňa, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
985
Nové Zámky, NZZ - ortop. amb., ortopédia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
986
Bratislava, FNsP - kl. hemat. a transfuz. krvi, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
987
Malacky, NsP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
988
Sereď, Mestská poliklinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
989
Smrdáky, Prírodné liečebné kúpele a.s., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
990
Piešťany, NÚRCH, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
991
Poprad, MUDr. Masaryková Dagmar s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
992
Bratislava, NOÚ - rádioterapeut. odd., radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
993
Michalovce, NZZ - endokr.a interná ambul., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
994
Bratislava, NÚTaRCH, gerontopsychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
995
Piešťany, NZZ - onkologická kl., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
996
Nitra, Špecializ. nemocnica sv. Svorada n.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
997
Dunajská Streda, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
998
Ružomberok, Vojenská nemocnica - Úrad hlavného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
999
Žilina, FNsP, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 000
Košice, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 001
Banská Bystrica, NsP FDR - odd. TaRCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 002
Sučany, NZZ, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 003
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - onkolog. odd., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 004
Žiar nad Hronom, Nemocnice a polikliniky a.s., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 005
Vysoké Tatry, Špecializ. nemocnica respir. chorôb, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 006
Banská Bystrica, NZZ - Alergolog.-imunolog.amb., klinická imunológia a alergológia
5 udalostí
258 €
1 007
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 008
Bratislava, UNB NK SZU, neurológia
2 udalosti
2 532 €
1 009
Martin, NZZ - amb.všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 010
Poprad, NZZ - geriatr. odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 011
Martin, MFN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 012
Ľubochňa, Národný endokrinologický ústav, endokrinológia
6 udalostí
940 €
1 013
Nitra, INNER s.r.o. - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
2 521 €
1 014
Prešov, Medikard s.r.o. - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 015
Banská Bystrica, DFNsP - klinika pediatr. onkológia a hematológia, pediatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 016
Bratislava, FNsP - II. int. klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 017
Dubnica nad Váhom, MICHALMED, s.r.o., otorinolaryngológia
1 udalosť
100 €
1 018
Levice, ESTHÉ s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 019
Ľubochňa, NEDÚ n.o., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 020
Žilina, ORTO-PRIV s.r.o. - ortopédicka ambul., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 021
Nitra, ŠN sv. Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
5 udalostí
neznáma / netýka sa
1 022
Martin, UNM - neurolog. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 023
Turzovka, Gynmedik s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 024
Senec, NZZ - interná amb. + nefrológia, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 025
Bratislava, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 026
Košice, FNLP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 027
Lučenec, KARDIOMED s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 028
Bratislava, Nemocnica sv.Michala a.s., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 029
Lučenec, VšNsP n. o. - hematolog.-transf. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 030
Bojnice, Nemocnica - neurol. odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 031
Bratislava, PNEUMO, s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 032
Svidník, Nemocnica arm. gen. L. Svobodu n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 033
Topoľčany, BEA MED s.r.o, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 034
Banská Bystrica, NsP FDR Banská Bystrica, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 035
Bardejov, OKIM s.r.o, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 036
Bratislava, NOÚ - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 037
Prešov, FNsP - kardiocentrum, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 038
Lučenec, Všeobecná nemocnica s PLK Lučenec, n.o. + IMAGING LC s.r.o., rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 039
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 040
Trnava, FN - urologické odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 041
Bratislava, NOÚ - OKHT, klin.klinickej onkol., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 042
Košice, Urolog. klinika LF UPJŠ a FNsP, urológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 043
Žilina, NZZ - vnútorné lek., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
10 €
1 044
Trnava, DIAMEX s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 045
Prešov, MILAB s.r.o., urológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 046
Rimavská Sobota, MIRAMED s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 047
Trenčín, FN Trenčín - Oddelenie úrazovej chirurgie, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 048
Nové Zámky, NZZ Amb. lek. imunológie,, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
200 €
1 049
Žiar nad Hronom, ZSNP Zdravot. služby s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 050
Bratislava, FNsP - kl. hematológie a transf., hematológia a transfuziológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 051
Bratislava, Delio s.r.o. - amb.kardio + internista, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 052
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - onkolog. odd., radiačná onkológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 053
Bytča, NZZ MUDr. Jozef Mitro, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 054
Bratislava, MIRAM s.r.o. - neurológia, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 055
Prešov, ADLA s.r.o. - amb. kl. imunoalerg. pre deti a dorast, pediatrická imunológia a alergiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 056
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 057
Rožňava, NsP Sv. Barbory - detské odd., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 058
Martin, MFN - I. interná klinika, JLFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 059
Levice, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 060
Bratislava, LF - odd. infektológie, infektológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 061
Dubnica nad Váhom, MCM Gynped s.r.o. - gynekol. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 062
Bratislava, NZZ - ambul. všeob. lekára, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 063
Bratislava, MENTUM s.r.o + FN, psychiatria
10 udalostí
neznáma / netýka sa
1 064
Rožňava, Alergo RV s.r.o - amb. klinickej imunol. a alergol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
1 065
Banská Bystrica, NsP FDR - očná kl., oftalmológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 066
Nitra, FN - odd. cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 067
Považská Bystrica, Imono - alergol. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 068
Nové Mesto nad Váhom, ZS Libris - kardiol. ambul., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 069
Prešov, PN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 070
Zvolen, LIBENTER s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 071
Cífer, MED - ARCH Centrum s.r.o. - detská amb., pediatria
1 udalosť
20 €
1 072
Nitra, ENDOPED AM s.r.o., pediatria
2 udalosti
162 €
1 073
Košice, VÚSCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 074
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 075
Zlaté Moravce, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 076
Trenčín, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 077
Košice - Šaca, VSŽ Nemocnica a.s., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 078
Bratislava, SOMNOLAB s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 079
Košice, FNLP - neurol. klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 080
Žiar nad Hronom, NZZ - neurológia, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 081
Rimavská Sobota, NZZ + NaP, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 082
Šaľa, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 083
Nové Zámky, MUDr.Julius Muránsky s.r.o - gynek. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 084
Galanta, NsP, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 085
Bratislava, FN - I. int. klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 086
Košice, DERMIK s.r.o. - - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 087
Trenčín, LR clever, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 088
Topoľčany, Imuno - Alergo N+N, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 089
Košice, FNLP - urolog. kl., urológia
1 udalosť
278 €
1 090
Dunajská Streda, NsP a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 091
Košice, MEDICONA s.r.o, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
295 €
1 092
Bratislava, DFNsP - II. detská kl., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 093
Myjava, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 094
Bratislava, UNB - Ružinov - neurol.klinika, neurológia
2 udalosti
867 €
1 095
Michalovce, Psychiatrická nemocnica, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 096
Bratislava, NZZ - ABAWI s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 097
Žilina, NZZ - ambul. dermatovenerológie, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 098
Bratislava, UNB - Ružinov - V.interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
6 udalostí
neznáma / netýka sa
1 099
Martin, UNM, ortopédia
2 udalosti
120 €
1 100
Bratislava, ImunoAlergy s.r.o. - lek. imunológia a alergológia, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 101
Drahovce, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 102
Kysucké Nové Mesto, Diabetol., poruchy látk. premeny a výživy, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 103
Žilina, MUDr.Alena Nejdková - kož.ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 104
Bratislava, NOÚ, neurológia
2 udalosti
2 647 €
1 105
Prešov, FNsP - klinika geriatrie, geriatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 106
Dunajská Streda, Derm.amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 107
Bratislava, Dia centrum plus s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 108
Bratislava, FN Kožná klinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 109
Prievidza, MYONER s.r.o. - neuro. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 110
Trnava, NZZ - neurolog. amb., neurológia
3 udalosti
609 €
1 111
Nitra, Kardiocentrum Nitra s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 112
Bratislava, NsP Medissimo, s.r.o. - neurol.odd., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 113
Lučenec, KARDIO 1 s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 114
Košice, ŽNsP - OAIM, neurčená odbornosť
1 udalosť
223 €
1 115
Bratislava, Fakultná nemocnica, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 116
Bratislava, Nemoc.Milosrdní Bratia s.r.o. - odd.klin.onkol., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 117
Prešov, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 118
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 119
Rožňava, NsP sv. Barbory, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 120
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 121
Prievidza, Akumed s.r.o. - ambul.všeob.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 122
Bratislava, FNsP akad. L. Dérera, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 123
Prešov, NsP J. A. Reimana, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 124
Nitra, MUDr.Z.Ochodnická Interná - Diabetol. amb.s.r.o, vnútorné lekárstvo
5 udalostí
neznáma / netýka sa
1 125
Michalovce, NsP - hematolog.-transfuz.odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 126
Košice, ALGMED s.r.o., anestéziológia a intenzívna medicína
7 udalostí
5 560 €
1 127
Bratislava, FN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 128
Banská Bystrica, NZZ - interné lek., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 129
Banská Bystrica, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 130
Banská Bystrica, FNsP FDR - interná kl., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
5 udalostí
neznáma / netýka sa
1 131
Palárikovo, Homeozdrav s.r.o - ambul.všeobec.lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 132
Bratislava, Circulus, s.r.o. - očná amb., oftalmológia
8 udalostí
15 €
1 133
Bratislava, NÚSCH, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
181 €
1 134
Galanta, NZZ - imunoalergická ambul., klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
60 €
1 135
Púchov, MBH neuro s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 136
Bratislava, Detské kardiocentrum, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 137
Košice, TOPCARE s.r.o.. - arytmologické odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 138
Trstená, MUDr. Olexová Oľga - AKIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 139
Bratislava, LAMA MEDICAL CARE s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 140
Zvolen, Novapharm s.r.o - Želez.poliklinika, fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 141
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 142
Levice, Gynekológia NINO s.r.o. - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 143
Košice, CPPA s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 144
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 145
Bratislava, Liming s.r.o. - Amb. chronic.bolesti a akup., algeziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 146
Šurany, MsPK - ORL odd., otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 147
Bratislava, NÚTaRCH, klinická imunológia a alergológia
4 udalosti
360 €
1 148
Piešťany, NAW n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 149
Bratislava, OÚSA s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 150
Košice, VÚSCH, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 151
Moldava nad Bodvou, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 152
Vysoké Tatry, NZZ - ŠÚ det. TBCARCH, pediatrická imunológia a alergiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 153
Bratislava, FN, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 154
Senica, Poliklinika n.o. - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 155
Košice, DFN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 156
Trebišov, NsP, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 157
Prešov, NsP Reimana, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 158
Šaľa, Hematology s.r.o. - hematolog. ambul., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 159
Levoča, VNsP - odd. laboratórnych činností, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 160
Bratislava, DFNsP - OKB, klinická biochémia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 161
Bratislava, I. Dermatovenerologická klinika FN, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 162
Bratislava, I. dermatoveneroogická klinika LFUK, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 163
Prievidza, ORT - OF, spol. s.r.o. - ortop.ambul., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 164
Trnava, NZZ - gastroenter. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 165
Šaštín - Stráže, SIMAMED s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 166
Šaštín - Stráže, SIMAMED s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 167
Bratislava, SÚSCCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 168
Levice, STAMIMED s.r.o. - kardiolog. amb., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 169
Košice, FN L. Pasteura - klinika rádiot. a onkol., radiačná onkológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 170
Galanta, Imunoalergic s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 171
Trnava, MEDENA s.r.o, angiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 172
Prešov, Slem s.r.o - angiolog.amb., angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 173
Poprad, Nemocnica a.s. - kožný stacionár, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 174
Bratislava, UNB akad. L. Dérera, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 175
Bratislava, NOÚ - 2. onkol. klinika, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 176
Kráľovský Chlmec, HORMED s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 177
Prešov, NsP J. A. Reimana, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 178
Košice, CORP, s.r.o., kardiológia
5 udalostí
neznáma / netýka sa
1 179
Košice, I. interná klinika UNLP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 180
Rimavská Sobota, NsP - odd. rádiačnej onkológie, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 181
Bratislava, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 182
Košice, EPAMED s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 183
Giraltovce, DERMPAN, s.r.o, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 184
Šamorín, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 185
Bratislava, FNsP, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 186
Bratislava, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 187
Bratislava, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
2 udalosti
378 €
1 188
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 189
Bojnice, Nefrodialyzačné centrum Logman West a.s., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 190
Levice, Nephro, s.r.o, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 191
Košice, FN L. Pasteura IV. Interná klinika, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 192
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 193
Komárno, FORLIFE n.o. VšN, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 194
Pezinok, A SANTÉ s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 195
Lučenec, Imunospol.s.r.o - vnútorné lek., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 196
Bratislava, Klinika AIM SZU, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 197
Bratislava, NZZ, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 198
Bratislava, Klinika detskej psychológie LF UK, detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 199
Žilina, Emin ,s.r.o., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
600 €
1 200
Nitra, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 201
Malacky, MediVed, s.r.o. diabetol., poruchy lát. prem. a výž., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 202
Čadca, PAVLIČKOVCI s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 203
Šaľa, DIA MEDICO s.r.o.- diabetol. amb.., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 204
Zlaté Moravce, BONA MEDIC, s.r.o., psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 205
Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 206
Nitra, ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 207
Košice, Pavlov amb., s.r.o., gastroenterológia
11 udalostí
696 €
1 208
Nitra, FN - očné odd., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 209
Lučenec, Eolin s.r.o, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 210
Brezno, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 211
Bánovce nad Bebravou, URODERMA, s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 212
Martin, MFN, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 213
Svätý Peter, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 214
Bratislava, Psych.klin. LFUK a UN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 215
Nitra, FN, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 216
Trnava, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 217
Trnava, NZZ Kožná Ambulancia, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 218
Trnava, NZZ - gastroenter. amb., gastroenterológia
4 udalosti
500 €
1 219
Poprad, Nemocnica Poprad a.s. - inter.ambul., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 220
Košice, UPJŠ LF a UNLP - III. interná klinika, kardiológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 221
Dubnica nad Váhom, KONZÍLIUM s.r.o.- medicínske centrum - neurol. amb., neurológia
5 udalostí
neznáma / netýka sa
1 222
Bratislava, FNsP - očná kl., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 223
Vráble, MUDr. Mária Pešková s.r.o. - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 224
Bardejov, NZZ - dermatovenerolog. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 225
Bardejov, NsP Sv.Juraja n.o. - chirurgické odd., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 226
Banská Štiavnica, NZZ - NEURO - PET,s.r.o, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 227
Prešov, FNsP J. A. Reimana - radiol. odd., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 228
Bratislava, Nemocnica sv. Michala, a.s., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 229
Košice, FN L. Pasteura, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 230
Nitra, Medicínske centrum ProCare - urolog. odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 231
Michalovce, Neurologická ambulancia č.I s.r.o, neurológia
1 udalosť
895 €
1 232
Bratislava, DFNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 233
Bratislava, FNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 234
Banská Bystrica, Familia Sana s.r.o - gynek.ambul., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 235
Nitra, FN, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 236
Bardejov, DIADA,s.r.o, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 237
Bratislava, Pilumed s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 238
Bratislava, FERTICENT s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
794 €
1 239
Lučenec, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 240
Michalovce, GYNTOP s.r.o. - gynek. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
200 €
1 241
Komárno, FORLIFE n.o., anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
181 €
1 242
Prievidza, NZZ - reumatol. amb., reumatológia
2 udalosti
346 €
1 243
Kežmarok, NZZ - REKA Kežmarok s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 244
Zvolen, NOVOPHARM s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 245
Martin, UNM, pediatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 246
Novoť, NZZ - APLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 247
Bratislava, ŽSR ŽNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 248
Topoľčany, ANA JJ, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 249
Nitra, Špecializovaná nemoc.sv.Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 250
Zvolen, NZZ - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
4 udalosti
548 €
1 251
Košice, MEDIPOBCOM s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 252
Bratislava, SI MEDICAL s.r.o, MEDISSIMO, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
205 €
1 253
Nové Mesto nad Váhom, NsP - interná a alerg. amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 254
Čadca, NsP, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 255
Ružomberok, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 256
Bratislava, SPAM, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 257
Košice, VÚSCCH - kardiologická klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 258
Poprad, Nemocnica Poprad a.s. - ambul. klinickej imunol. a alergol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 259
Bratislava, DFNsP - urologické odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 260
Žilina, MUDr. Pavol Polák, s.r.o., Neštátna reumatologická amb., reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 261
Bratislava, FN, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 262
Bratislava, OÚ Sv. Alžbety s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 263
Bratislava, II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA s.r.o., rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 264
Žilina, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 265
Martin, DIA P&P, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 266
Bratislava, FN - I. dermatoven. kl., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 267
Svit, NZZ - MUDr.Edita Pondušová s.r.o, geriatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 268
Vranov nad Topľou, Vranovská nemocnica n.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 269
Žilina, MUDr. Jana Popluhárová s.r.o, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 270
Lipany, MUDr.Popovec Michal s.r.o, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 271
Kráľovský Chlmec, NsP, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 272
Košice, VÚSCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 273
Bratislava, Onkol.ústav sv.Alžbety, klinická onkológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 274
Nitra, FN, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 275
Humenné, Endokrinologická amb., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 276
Košice, DFN, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 277
Piešťany, NsP, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 278
Komárno, DIA-LIFE s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
2 439 €
1 279
Bratislava, II. detská klinika DFNsP, LF UK, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 280
Košice, Klinika klinickej onkológie a rídioterapie, VOÚ, a.s., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 281
Košice, MEDEKA,s.r.o. - amb.TaPCH, pneumológia a ftizeológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 282
Nováky, NZZ - gynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 283
Bratislava, FNsP - kl. hematológie a transfuz., neurčená odbornosť
1 udalosť
25 €
1 284
Šurany, MsPLK - neurolog. ambulancia, neurológia
2 udalosti
1 734 €
1 285
Banská Bystrica, NsP FDR, radiačná onkológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 286
Bratislava, Medianus s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 287
Bratislava, NZZ - endokrin. ambul., endokrinológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 288
Komárno, ARS-MED s.r.o. - amb. všeob. lekárstva, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 289
Bratislava, PROVITA BA s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 290
Bratislava, FN - OKIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 291
Bratislava, NZZ - neurologická amb., neurológia
3 udalosti
2 656 €
1 292
Martin, Kardiovaskulárne centrum s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 293
Martin, Martinská poliklinika s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 294
Nitra, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 295
Poprad, NZZ - dermatovenerol. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 296
Komárno, FORLIFE n.o. - OHTK, pediatria
2 udalosti
18 €
1 297
Bytča, DIab-Int, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 298
Bratislava, FNsP - psychiatr.odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 299
Trenčín, NZZ - dermatoven., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 300
Košice, UNLP - odd. laboratórnej medicíny, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 301
Martin, Martinské centrum imunologie, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
4 udalosti
600 €
1 302
Bystrá, SVEJAN v.o.s, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 303
Bratislava, Nešt. kožná amb., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 304
Bratislava, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 305
Bardejov, NZZ, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 306
Bardejov, NsP - denný kožný stacionár, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 307
Bratislava, Metabolické centrum Dr. Kataríny Rašlovej s.r.o., vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 308
Bratislava, INNT,s.r.o. - neštátna interná amb., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 309
Poprad, POKO s.r.o. - ambul. klinickej onkol., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 310
Vysoké Tatry, NÚTPCHaHCH, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 311
Čadca, REHÁKOVCI s.r.o., pediatria
3 udalosti
22 €
1 312
Gelnica, Všeobecná nemocnica, ProVitae n.o. - int. odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 313
Topoľčany, NsP, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 314
Bratislava, NÚTaRCH, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 315
Hlohovec, Reumat.-rehabil.centrum,spol.s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 316
Hlohovec, Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o., fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 317
Košice, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 318
Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda - neurol. odd., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 319
Bánovce nad Bebravou, Osteodent s.r.o - Reumatolog. interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 320
Bratislava, DFNsP - KAIM, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 321
Želiezovce, ENDOSERVIS - MAC,s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
370 €
1 322
Žilina, MUDr.Jana Ročiaková, s.r.o. - interná a diabetol.ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 323
Košice, FMC - dialyzačné služby s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 324
Rožňava, UROLÓGIA RR s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 325
Ľubochňa, NEDÚ n.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 326
Košice, Nefrol. a dialyzačné centrum Fresenius, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 327
Košice, FNLP, detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 328
Komárno, Forlife, n.o., radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 329
Poprad, MUDr.Nadežda Rovderová s.r.o, reumatológia
3 udalosti
142 €
1 330
Martin, Klinika pneumológie a ftizeológie, pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 331
Bratislava, FNsP sv. Cyrila a Metoda, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 332
Košice, Neurolog. odd. 1.súkromná nemocnica a.s., Košice-Šaca, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 333
Košice - Šaca, Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 334
Lučenec, NZZ- gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 335
Rimavská Sobota, Kardioamb,s.r.o. - kardiol. amb., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 336
Banská Bystrica, NZZ - Detská psych.amb., detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 337
Veľký Meder, NZZ, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 338
Košice, MEDMARU, s.r.o. - Ambulancia prakt. lekára pre dospelých, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 339
Michalovce, Psychiatrická nemocnica n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 340
Hraň, DPL n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 341
Čadca, Neštátna ortopedická ambulancia, ortopédia
1 udalosť
2 747 €
1 342
Košice, Poliklinika PROCARE a.s., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 343
Bratislava, NÚTaRCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 344
Revúca, NZZ - OLMED s.r.o, všeobecné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 345
Trenčín, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 346
Bratislava, NÚTaRCH, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 347
Prešov, FNsP J. A. Reimana, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 348
Bratislava, FNsP akad. L. Dérera, vnútorné lekárstvo
5 udalostí
79 €
1 349
Nitra, InterStrom, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 350
Bratislava, OÚ sv. Alžbety, chirurgia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 351
Vranov nad Topľou, NZZ - reumatolog. amb., reumatológia
2 udalosti
283 €
1 352
Lehnice, VITALITA n.o., vnútorné lekárstvo
5 udalostí
623 €
1 353
Dolný Kubín, NsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 354
Nitra, FN, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 355
Spišská Nová Ves, NsP - reumatolog. amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 356
Spišská Nová Ves, NsP - OVaÚCH, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 357
Šaľa, NZZ - imunoalergol. amb., klinická imunológia a alergológia
5 udalostí
2 361 €
1 358
Bratislava, AB-BA ambulancia s.r.o., anestéziológia a intenzívna medicína
4 udalosti
2 647 €
1 359
Žilina, NsP - detské odd., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 360
Košice, NZZ - dermato-vener.ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 361
Bratislava, NZZ - centrum imun. a alergológie s.r.o., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
161 €
1 362
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
8 udalostí
neznáma / netýka sa
1 363
Košice, DFN, klinická biochémia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 364
Bratislava, Ružinovska poliklinika a.s., posudkové lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 365
Košice, Imea - CC s.r.o., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 366
Prievidza, ENDOKID s.r.o - PLPDD + endokrinológia, pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 367
Pezinok, AS - Doctor s.r.o, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 368
Trenčín, FN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 369
Bratislava, NOÚ, radiačná onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 370
Ružomberok, ÚVN SNP, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 371
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 372
Prešov, REUMA s.r.o., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 373
Stará Ľubovňa, NZZ - AMASS, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 374
Košice, ŽNsP - OAM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
1 375
Bardejov, Gastroenterologická ambulancia, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 376
Košice, FN L.Pasteura - kl. pre infekč. choroby, infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 377
Moldava nad Bodvou, SchronerMED s.r.o., vnútorné lekárstvo
7 udalostí
1 500 €
1 378
Považská Bystrica, NsP - hematol. ambul., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 379
Prešov, NZZ imunoalergologická amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 380
Bratislava, UNB, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 381
Košice, Endokrinolog. ambulancia, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 382
Považská Bystrica, Centrum urológie s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 383
Trnava, MENTALSERVIS s.r.o,psych.amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 384
Senica, Mentalservis s.r.o., psychiatr. amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 385
Trnava, FN Trnava, psychiatria
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 386
Trebišov, NsP - neurologické odd., algeziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 387
Košice, NZZ - urologické amb., urológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 388
Košice, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 389
Žilina, MUDr. Seifertová s.r.o., vnútorné lekárstvo
11 udalostí
963 €
1 390
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 391
Kežmarok, GEA KK, s.r.o. - gastroenterol. amb., gastroenterológia
3 udalosti
520 €
1 392
Trebišov, Sciens s.r.o. - kardilog.amb., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 393
Nové Zámky, B.B.Derma s.r.o - dermatol.ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 394
Košice, MUDr. Zuzana Semanová s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 395
Bratislava, FNsP Milosrdných bratov, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 396
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 397
Bardejov, SAMOLIEK s.r.o - int.-nefrol.amb.angiol.2010, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 398
Trenčín, FN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 399
Žilina, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 400
Prešov, NsP J.A.Reimana, detské odd., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 401
Rimavská Sobota, PsychoLine s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
11 udalostí
neznáma / netýka sa
1 402
Bratislava, NOÚ -Ústav patológie, patologická anatómia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 403
Žiar nad Hronom, ProCare, a.s., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 404
Košice, VÚSCH a.s. - klinika cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 405
Topoľčany, DIAGYN SÍLEŠ s.r.o.- diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 406
Bratislava, FN - dermatovenerolog. kl., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 407
Galanta, HÁTHOR s.r.o., všeobecné lekárstvo
3 udalosti
38 €
1 408
Nitra, FN - hemat.-transfúzne odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
300 €
1 409
Bratislava, ZLIP ÚPKM, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 410
Krompachy, NZZ - ORL amb., otorinolaryngológia
1 udalosť
150 €
1 411
Košice, FNLP, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 412
Prievidza, Poliklinika - kardiologická amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 413
Rožňava, NsP Sv. Barbory - polikl. odd. onkológia, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 414
Žilina, BIOCOR s.r.o., vnútorné lekárstvo
15 udalostí
2 993 €
1 415
Žilina, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
1 759 €
1 416
Považská Bystrica, Neštátna reumatologická ambulancia, reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 417
Košice, ONKO - MED s.r.o., klinická onkológia
1 udalosť
2 892 €
1 418
Trenčín, FN - Pediatrická klinika, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 419
Martin, UN - klinika transplant.a cievnej chirurgie, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 420
Banská Bystrica, Chrurg. klinika NsP FDR, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 421
Veľké Kapušany, EVEMED s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 422
Trenčín, ASM TN, s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 423
Nitra, FN - inter. kl. II., vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 424
Bratislava, Očná kl. SZU, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 425
Kysucké Nové Mesto, VITAMEDIC s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 426
Bratislava, FNsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 427
Lučenec, NsP, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 428
Košice - Šaca, Nemocnica Košica-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 429
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - interná klinika, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 430
Zlaté Moravce, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
7 udalostí
524 €
1 431
Bratislava, Klinika detskej psych. DFNsP, psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 432
Komárno, Forlife, n.o. VN . - chirurg.odd., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 433
Prievidza, MEDINTERNA s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 434
Lučenec, VšNsP n.o., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 435
Trnava, FNsP - odd. hematológie a trans., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 436
Snina, Mellitus s.r.o. - inter. odd. + diabetol. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 437
Veľký Krtíš, MEDIKUM, s.r.o., všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 438
Bratislava, FN, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 439
Bratislava, NZZ - Neštátna reumatologická ambulancia, reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 440
Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 441
Liptovský Mikuláš, NZZ - imunoalergo. ambulancia, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
400 €
1 442
Bratislava, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 443
Bratislava, MEDIFERA s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 444
Prešov, FNsP J. A. Reimana - kardiol.klinika, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 445
Košice, Nemocnica Košice - Šaca a.s. - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 446
Žiar nad Hronom, Onkológická ambul.MUDr.Sláviková s.r.o, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 447
Myjava, NsP - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 448
Bratislava, Neuromedix s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 449
Bratislava, UNB KHaT, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 450
Bratislava, MEDIFERA s.r.o.
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 451
Vysoké Tatry, ÚTPCHaHCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 452
Trenčín, NZZ - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 453
Poltár, NZZ - neurológia, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 454
Galanta, NsP hematol. transfuziol. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 455
Skalica, Interná a diabetologocká amb. - MUDr. Ľubica Slobodová s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 456
Košice, NZZ - interná a diabet. ambulancia, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 457
Topoľčany, NZZ - int. amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 458
Šurany, NsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 459
Prešov, Analyticko diagnostické laboratórium s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 460
Prešov, Medikard s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 461
Krompachy, NZZ - neurologická amb., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 462
Kremnica, NOVADERM, s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 463
Ľubochňa, NEDÚ, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 464
Bratislava, GPN s.r.o. - gyn. ambulancia, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 465
Nová Dubnica, BEADERMA,s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 466
Košice, Vysokošpec. odborný ústav geriatrický, geriatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 467
Poprad, Nemocnica Poprad a.s. - Neurologické odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 468
Nové Zámky, NsP - odd. klinickej farmakológie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 469
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 470
Bratislava, ÚpVV, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 471
Trenčín, Privátna urologická ambulanicia, s.r.o., urológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 472
Košice, FNLP - I. psychiatrická klinika, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 473
Bratislava, Galenum, s.r.o - interná ambul., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 474
Košice, UNLP, vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 475
Vysoké Tatry, NÚTPCHaHCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 476
Hraň, Detská psychiatrická liečebňa n.o., detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 477
Šahy, COR, s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 478
Košice, NZZ - imunoalergolog. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 479
Komárno, NZZ - PaF, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
109 €
1 480
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 481
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 482
Bratislava, NZZ - kožná ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 483
Bratislava, FN, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 484
Bratislava, Ústav epidemiológie LFUK, epidemiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 485
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
7 udalostí
neznáma / netýka sa
1 486
Žilina, NsP - interné odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 487
Revúca, NZZ - dermatovenerolog. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 488
Bratislava, NOÚ, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 489
Púchov, SPO-interna,s.r.o. - interná ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 490
Hlohovec, NZZ - diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 491
Bratislava, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, klinická biochémia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 492
Bratislava, Eurorehab s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 493
Žilina, ŽILPO s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 494
Banská Bystrica, DNsP F. D. Roosevelta, pediatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 495
Nové Zámky, NZZ - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 496
Nové Zámky, NsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 497
Martin, ARTHROS s.r.o, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 498
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - chirurg. kl., cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 499
Košice, UNLP - klinika hematológie a onkohematológie, hematológia a transfuziológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 500
Vranov nad Topľou, ARNIKA s.r.o., anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
2 018 €
1 501
Bratislava, FNsP, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 502
Bratislava, FNsP - I. ORL klinika, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 503
Trnava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 504
Bratislava, UNB - kl. hematológie a transf., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 505
Trenčín, RÚVZ, epidemiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 506
Nitra, NZZ - dermatologická ambulancia, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 507
Krupina, NZZ NeuroMed JS s.r.o., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 508
Bratislava, UNB - II. ortop.-traum. klinika, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 509
Bratislava, GYN-FIV s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 510
Bratislava, I. interná klinika FN a LFUK, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 511
Rožňava, NZZ - ambul. všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 512
Bratislava, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 513
Bratislava, FNsP, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 514
Dolný Kubín, MUDr.Štillová, s.r.o. - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 515
Bratislava, FN - kožná klinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 516
Galanta, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 517
Sereď, ENDIANT s.r.o., endokrinológia
3 udalosti
535 €
1 518
Bratislava, FNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 519
Bratislava, KARDIO-SANUS spol.s.r.o., vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 520
Bratislava, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
200 €
1 521
Trnava, FNsP - infekčná klinika a FZSP Trn. un., infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 522
Banská Štiavnica, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 523
Nitra, FN, klinická onkológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 524
Banská Bystrica, SÚSCCH a.s., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 525
Michalovce, STRIPAI s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 526
Bratislava, FN Milosrdný bratia, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 527
Košice, NZZ - imuno-alerg. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 528
Bratislava, Očná klinika SZU, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 529
Košice, VÚSCH a.s. - klinika kardiológie, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 530
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematolog. odd., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 531
Spišská Nová Ves, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
223 €
1 532
Banská Bystrica, NsP FDR, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 533
Martin, MED-CENTRUM s.r.o. - interná amb., vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 534
Vráble, NZZ - ambulancia KIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 535
Košice, NZZ - amb. internistu a diabetológa, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 536
Bratislava, UNsP Milosrdní Bratia s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 537
Žilina, NsP, radiačná onkológia
2 udalosti
500 €
1 538
Košice, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 539
Bratislava, Národný onkologický ústav, klinická onkológia
7 udalostí
neznáma / netýka sa
1 540
Banská Bystrica, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 541
Prešov, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 542
Košice, UNL.Pasteura - klinika onkohematológie, hematoonkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 543
Trstená, Diadet. a interná ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 544
Žiar nad Hronom, MUDr.Šuška Jozef, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 545
Žiar nad Hronom, MUDr.Šušková Darina, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 546
Ružomberok, ÚVN SNP, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 547
Bratislava, Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 548
Trenčín, FN Trenčín, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 549
Košice, Angio Vitae s.r.o. - angiolog. amb., angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 550
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - gynekol. pôrod. klinika, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 551
Bratislava, NOÚ, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 552
Vrútky, MediNeurol s.r.o, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 553
Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 554
Bratislava, Dermatoven. klinika LF UK a FN, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 555
Banská Bystrica, FNsP FDR. - onkologická klinika SZÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 556
Martin, UROMEDA s.r.o., urológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 557
Poprad, AMB - AŠ s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 558
Košice, UNLP, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 559
Komárno, MEDICUS plus s.r.o. - interná amb., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 560
Skalica, DIAMEDICAL s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 561
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 562
Bratislava, LF UK - klinika detskej neurológie, pediatrická neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 563
Bratislava, NsP Sv. Cyrila a Metoda - chir. klinika, chirurgia
1 udalosť
2 521 €
1 564
Liptovský Mikuláš, Neštátna očná ambulancia L@E .s.r.o., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 565
Bratislava, FNsP akad. L. Dérera, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 566
Banská Bystrica, Gamamed s.r.o. - psychiatr.ambul., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 567
Dunajská Streda, Gastroenter. nešt. amb., gastroenterológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 568
Nové Zámky, NZZ - neurologická amb., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 569
Šamorín, Poliklinika Jesenius Samaria s.r.o., všeobecné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 570
Nové Zámky, MUDr.Norbert Száraz s.r.o - amb..klinic.imunolog a alergol., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
16 €
1 571
Štúrovo, Poliklinika - odd. TaPCH, pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 572
Zvolen, NEUROAMB.s.r.o. - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 573
Nové Zámky, FNsP - onkolog. ambul., vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 574
Čadca, Kysucká NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 575
Martin, MFN, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 576
Považská Bystrica, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 577
Košice, LF UPJŠ - neurologická klinika, neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 578
Dunajská Streda, NsP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 579
Bratislava, PROFEM, s.r.o., gynekológia a pôrodníctvo
2 udalosti
207 €
1 580
Trenčín, FN - ortopedické odd., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 581
Žilina, MUDr.Marcela Tamborská , s.r.o. - Amb. PLD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 582
Bratislava, NÚSCH a.s. - kardiol.klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 583
Bratislava, NsP Medissimo, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 584
Košice, MUDr. Danica Telepková s.r.o., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 585
Humenné, Priv. amb. prakt. lekára, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 586
Nové Zámky, NZZ - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 587
Košice, Poliklinika Sever, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
60 €
1 588
Klátova Nová Ves, Amb. prakt. lekára pre dospelých, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 589
Žilina, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 590
Bratislava, 1. detská klinika LF UK a DFNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 591
Trenčín, D. A. A. s.r.o. - detská alergolog. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 592
Humenné, LEKTI s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 593
Bratislava, II. neurol. Kl. LF UK a UNB, neurológia
1 udalosť
2 521 €
1 594
Poprad, ZDRAVOSED, s.r.o, všeobecné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 595
Hanušovce nad Topľou, Všeobecná amb. pre dospelých MEDTIM s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 596
Banská Bystrica, Timaler s.r.o. - imuno.alerg., klinická imunológia a alergológia
6 udalostí
406 €
1 597
Košice, NZZ - ambul. TaRCH, pneumológia a ftizeológia
4 udalosti
279 €
1 598
Košice, IV. I.K. UPJŠ LF a UN LP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 599
Prešov, FNsP J.A. Reimana - odd. klinickej onk., klinická onkológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 600
Žilina, NEURON-DT s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 601
Bratislava, LF UK, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 602
Piešťany, MENTAL SERVIS s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 603
Košice, Poliklinika Sever, NZZ kardiol. amb., kardiológia
1 udalosť
90 €
1 604
Košice, UN L. Pasteura - IV. interná klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
90 €
1 605
Košice, Derma Košice, s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 606
Trnava, NZZ - interné lek. + nefrológia, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 607
Trenčín, FN - psychiatrické odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 608
Lučenec, IN - DIA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
9 udalostí
neznáma / netýka sa
1 609
Bratislava, SÚSCH, cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 610
Košice, UN LP, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 611
Košice - Šaca, VSŽ Nemocnica a.s., reumatológia
2 udalosti
900 €
1 612
Žilina, Neštátna interná a angiologická amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 613
Košice, LF UPJŠ - II. gynek.-pôrod. kl., gynekológia a pôrodníctvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 614
Bratislava, DIAVITA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 615
Komárno, Comcor s.r.o - amb. kardiológie, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 616
Košice, UNLP - klinika hematol.a onkohematol., hematológia a transfuziológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 617
Košice, Program s.r.o. - polikl-KVP - reumatológia, reumatológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 618
Košice - Šaca, 1. súkromná nemocnica a.s. - ortopedicko-traumatol. kl., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 619
Bratislava, Klinika detskej psychiatrie LF UK, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 620
Košice, Trebuňa s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 621
Dubnica nad Váhom, Urolog. amb.NZZ, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 622
Sučany, I.T.-Gynekológia s.r.o - gynekolog. amb., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 623
Dolný Kubín, Endiamed s.r.o. - diabetolog. a endokrin. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 624
Bratislava, NZZ - neurologická amb., neurológia
4 udalosti
0 €
1 625
Martin, UNM, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 626
Bratislava, Psychiatrická klinika LFUK a UNB, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 627
Banská Bystrica, NsP - FDR, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 628
Prešov, MEDICAL-CARE s.r.o. dialyz. stred., nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 629
Bratislava, Špecializovaná geriatrická nemocnica, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 630
Bošany, DAGIVIT s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 631
Rožňava, NsP sv. Barbory - dermatovener. odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 632
Banská Bystrica, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 633
Bratislava, VERIA s.r.o., kardiológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 634
Nové Mesto nad Váhom, ULAMED, s.r.o., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 635
Nové Mesto nad Váhom, ULAMED, s.r.o., pediatria
7 udalostí
3 271 €
1 636
Košice, Via medica, s.r.o. Interná a diabetologická amb., vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 637
Michalovce, NsP Š. Kukuru a.s., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 638
Kremnica, Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 639
Banská Bystrica, Dermatologická klinika SZU, dermatovenerológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 640
Košice, DFN - infekčné odd., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 641
Ľubochňa, NEDÚ n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 642
Nitra, EUGEN s.r.o. - diabet. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 643
Levice, NZZ - onkol.ambul., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 644
Bratislava, NÚSCH - odd.kardiológie a angiológie, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 645
Trnava, FN - interná klinika, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 646
Bratislava, OÚSA - onkologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 647
Banská Bystrica, NsP FDR - infekčné odd., infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 648
Bratislava, NÚSCH a.s. - kardiol.klinika, kardiológia
3 udalosti
500 €
1 649
Bratislava, UNsP Milosrdní bratia s.r.o. - odd.klin.onkol., klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 650
Bratislava, FNsP, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 651
Bratislava, II. inter. klin. FN a LFUK, vnútorné lekárstvo
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 652
Nitra, FN, infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 653
Banská Bystrica, NOVAMED - medicínske centrum, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 654
Banská Bystrica, Detská fakultná nemocnica, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 655
Žiar nad Hronom, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 656
Košice, UNLP - urolog. kl., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 657
Trenčín, FN - detské odd., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 658
Čadca, Imunologická ambulancia, klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
107 €
1 659
Martin, Klinika hematológie a transfuziológie, hematológia a transfuziológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 660
Bratislava, NZZ - neštátna imuno-alergologická amb., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
80 €
1 661
Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 662
Zlaté Moravce, MEDVAL, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 663
Bratislava, II. neurologická kl., neurológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 664
Zlaté Moravce, MEDVAL, s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 665
Banská Bystrica, Derma Med, s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 666
Banská Bystrica, NsP - F.D.R., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 667
Stropkov, NZZ - neurol. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 668
Čachtice, SALUBER SK, s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 669
Nitra, FN, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 670
Nitra, Kardiocentrum Nitra s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 671
Košice, Neštátna kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 672
Levice, NsP - hematol., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 673
Prešov, INTERDIA, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 674
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
10 udalostí
2 439 €
1 675
Svidník, VARIDIA, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 676
Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 677
Humenné, Privátna diabetologická ambulancia, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 678
Bardejov, Pemax - Nefro s.r.o. Dialyzačné stredisko, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 679
Bratislava, MED - ADULT s.r.o. - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 680
Bratislava, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 681
Bratislava, NsP, psychiatria
8 udalostí
neznáma / netýka sa
1 682
Šaľa, Duslo a.s., CZS, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 683
Trenčín, NsP - odd. HTO, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 684
Nové Mesto nad Váhom, Synapsa s.r.o, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 685
Košice, UN L. Pasteura - urolog. odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 686
Prešov, FNsP J.A.Reimana, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 687
Piešťany, NsP, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 688
Bratislava, OÚSA s.r.o., klinická onkológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 689
Košice, VESELÁ s.r.o. - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 690
Košice, FNLP - I. interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 691
Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 692
Bošany, VEBMED s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 693
Sobrance, NZZ urologická ambulacia, VIC - MED s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 694
Banská Bystrica, FNsP - II. Očná klinika SZU, oftalmológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 695
Nové Zámky, VILEA,s.r.o. - očné odd., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 696
Trenčín, NZZ - očná ambul., oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 697
Skalica, FNsP Skalica a.s.- ortopedické odd., neurčená odbornosť
1 udalosť
172 €
1 698
Bratislava, Nemocnica sv.Michala, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 699
Dolný Kubín, MUDr.Jana Vilčeková, s.r.o. - reum. amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 700
Prešov, FNsP J.A.Reimana - urológia, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 701
Prešov, MEDISPOL s.r.o., vnútorné lekárstvo
7 udalostí
neznáma / netýka sa
1 702
Ružomberok, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
1 956 €
1 703
Prievidza, Imuno-med s.r.o - kl. imunológia a alergológia, klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
1 765 €
1 704
Prievidza, Pneumo-med s.r.o. - pneumoftizeolog. amb., pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 705
Krupina, NZZ - Privátny praktický lekár pre dospelých, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 706
Spišská Nová Ves, REUMED s.r.o. - reum.ambul., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 707
Nitra, ADDICT,s.r.o - ambul.psychiatr.a drog.závislostí, psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 708
Košice, UNLP - OLM - pododdelenie klin. imunol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 709
Bratislava, UN Bratislava Ružinov, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
184 €
1 710
Bratislava, MV Praktik, s.r.o. - PLPD, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 711
Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 712
Trenčín, NZZ, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 713
Trenčín, NZZ, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 714
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - algeziol. klinika, algeziológia
2 udalosti
5 476 €
1 715
Skalica, NsP - nefrológia, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 716
Banská Štiavnica, Regionálna nemocnica, n.o. Banská Štiavnica, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 717
Námestovo, SOP, s.r.o, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 718
Bratislava, PZV - ONKO s.r.o. - onkolog. ambulancia, klinická onkológia
1 udalosť
200 €
1 719
Košice, NZZ - interno-diabetologická amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 720
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - odd. OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 721
Malacky, Nemocničná a.s. - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
223 €
1 722
Poprad, NZZ - hemat.ambul., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 723
Trnava, Národná transfúzna služba, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 724
Šamorín, Jesenius Samaria s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 725
Trnava, NZZ - amb. klinickej imunológie, klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
95 €
1 726
Humenné, JODAV s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 727
Trenčín, Neurologická ambulancia Trenčín,s.r.o., neurológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 728
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
5 udalostí
783 €
1 729
Martin, MFN, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
83 €
1 730
Bratislava, NÚSCH, DKC, pediatrická kardiológia
3 udalosti
1 809 €
1 731
Nitra, FN - kožné odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 732
Žilina, Medcentrum, s.r.o., Poliklinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 733
Nitra, NsP, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 734
Žiar nad Hronom, NaP Bratislava, VN Žiar nad Hronom, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 735
Martin, Klinika detí a dorastu UNM, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 736
Bratislava, 1. interná klinika, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 737
Košice, VOÚ a.s. - onkol.a radioterapeutická ambul., radiačná onkológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 738
Bratislava, FIDELITAS s.r.o. - reumatol. amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 739
Banská Bystrica, NsP FDR, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 740
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, endokrinológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 741
Nová Dubnica, BEADERMA,s.r.o. - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 742
Lučenec, NsP - interné odd., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 743
Zvolen, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 744
Trstená, DAMIZA s.r.o. - TaRCH, pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 745
Šamorín, Jesenius Samaria s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 746
Bratislava, BEMI Export group, s.r.o. diabet. amb.
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 747
Michalovce, DIALIP s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
4 udalosti
neznáma / netýka sa
1 748
Bratislava, SÚSCH, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
181 €
1 749
Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 750
Nitra, FN, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 751
Trenčín, NsP, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 752
Zvolen, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
3 038 €
1 753
Lučenec, Amb. PLD - MUDR.H.Zdechovanová,s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 754
Bánovce nad Bebravou, 3. súkromná nemocnica s.r.o. - OAIM, algeziológia
1 udalosť
300 €
1 755
Piešťany, NZZ - kl. imun. a alerg., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 756
Bratislava, FNsP, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 757
Svidník, SANARE s.r.o., dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 758
Brezno, NsP n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 759
Žilina, IMUNOALERGOLÓGIA JZ, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
600 €
1 760
Bojnice, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
4 udalosti
4 493 €
1 761
Liptovský Mikuláš, LNsP MUDr.I.Stodolu, HTO, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 762
Prievidza, NZZ - MUDr. Zemanová s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
2 168 €
1 763
Martin, Očná klinika JLF a UN Martin, oftalmológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 764
Bratislava, Kl. hemat. a transf. UNB, SZU a LFUK, N sv. Cyrila a Metoda Bratislava, neurčená odbornosť
1 udalosť
52 €
1 765
Trebišov, NsP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 766
Bratislava, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 767
Piešťany, NZZ - diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
2 470 €
1 768
Bratislava, UNB, Kožná klinika SZU, pracovisko Ružinov, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
1 769
Bratislava, Klinika prac. lekárstva a toxikológie, foniatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 770
Topoľčany, Gastroent. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 771
Trnava, NZZ - klinická imunológia a alergológia, klinická imunológia a alergológia
5 udalostí
340 €
1 772
Piešťany, Nár. ústav reum. chorôb, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
1 773
Piešťany, NÚRCH, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 774
Prešov, FNsP J. A. Reimana, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 775
Malacky, SIN AZUCAR s.r.o. - diabetologická ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 776
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 777
Banská Bystrica, ImunoProfit s.r.o. - alergol.-imunolog. amb., klinická imunológia a alergológia
4 udalosti
460 €
1 778
Bratislava, FNsP, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
1 779
Bratislava, OÚSA s.r.o., neurčená odbornosť
4 udalosti
neznáma / netýka sa