Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
6. 6. 2012 – 10. 6. 2012
Počet lekárov
5
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, FN - kožná klinika, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
2
Moldava nad Bodvou, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
3
Brezno, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
4
Nové Zámky, B.B.Derma s.r.o - dermatol.ambul., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa