Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
26. 4. 2012 – 29. 4. 2012
Počet lekárov
5
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Dunajská Streda, NsP Dunajska Streda, a.s., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, 2. Interná klinika LF UK, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Martin, MFN, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Prešov, FNsP J. A. Reimana - kardiol.klinika, kardiológia
neznáma / netýka sa
5
Košice, Vysokošpec. odborný ústav geriatrický, geriatria
neznáma / netýka sa