Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
65
Počet udalostí
15
Celková suma podpory
2 948 €
 MenoPracovisko ↑Počet udalostíSuma
1
Žilina, NsP, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Žilina, BIOCOR s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
100 €
3
Želiezovce, NZZ - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Vranov nad Topľou, NZZ - interná a endokrinologická ambulancia, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Veľký Meder, NZZ, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Turzovka, DIABINT s.r.o. - intern.a diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Trnava, NZZ MUDr. Krištofík, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
150 €
8
Trnava, NZZ INTERNÁ AMBUL., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
100 €
9
Trenčín, NZZ - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Sobrance, DIALIPHA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Šamorín, Poliklinika Jesenius Samaria s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Šaľa, DIA MEDICO s.r.o.- diabetol. amb.., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Revúca, NZZ - OLMED s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Prievidza, NZZ - DIA - Clarus s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Prešov, NsP J. A. Reimana, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Prešov, FNsP - klinika geriatrie, geriatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Prešov, NsP J.A.Reimana, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Prešov, FNsP J. A. Reimana - kardiol.klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Prešov, FNsP J. A. Reimana, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
21
Prešov, Medikard s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Považská Bystrica, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Piešťany, NZZ - diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
2 470 €
24
Partizánske, NsP n.o. - diabetolog. amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Nové Zámky, Dia-Gyn s.r.o. - gynekologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Nové Zámky, B.B.Derma s.r.o - dermatol.ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Nové Zámky, Gastromedic, s.r.o. - ambul.gastroenterol., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Nitra, ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Námestovo, MUDr. Kanderková s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Myjava, NsP - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Moldava nad Bodvou, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Michalovce, NZZ - endokr.a interná ambul., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Martin, Martinská poliklinika s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Martin, DIA P&P, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Martin, MFN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Košice, UN LP, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Košice, NZZ - gastroent. a interná amb., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Košice, INCO s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Košice, Vysokošpec. odborný ústav geriatrický, geriatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Košice, NZZ - interno-diabetologická amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Kežmarok, GEA KK, s.r.o. - gastroenterol. amb., gastroenterológia
1 udalosť
128 €
42
Dunajská Streda, NsP Dunajska Streda, a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Dunajská Streda, CORALL DS, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Dunajská Streda, Gastroenter. nešt. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Čadca, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Čadca, Interná - endokrinologická amb., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Brezno, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Bratislava, ŽSR ŽNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Bratislava, DEM - MED s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Bratislava, 2. Interná klinika LF UK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Bratislava, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Bratislava, ŽNsP, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Bratislava, Nešt. kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Bratislava, BIO B. T. s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Bratislava, Zdravotné stredisko - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Bratislava, NZZ - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Bratislava, FN - kožná klinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Bratislava, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Bratislava, NsP Medissimo, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Bratislava, NZZ - dermatovenerológia, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Bratislava, FN, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Bratislava, LFUK - II. interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Bratislava, FNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Bardejov, ZDRAV-CENTRUM-SLB, s.r.o. - inter. ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa