Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
5. 5. 2012 – 10. 5. 2012
Počet lekárov
10
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bardejov, ZDRAV-CENTRUM-SLB, s.r.o. - inter. ambul., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, LFUK - II. interná kl., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Prievidza, NZZ - DIA - Clarus s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
4
Vranov nad Topľou, NZZ - interná a endokrinologická ambulancia, endokrinológia
neznáma / netýka sa
5
Nové Zámky, Dia-Gyn s.r.o. - gynekologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
6
Michalovce, NZZ - endokr.a interná ambul., endokrinológia
neznáma / netýka sa
7
Revúca, NZZ - OLMED s.r.o, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
8
Košice, UN LP, endokrinológia
neznáma / netýka sa
9
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, endokrinológia
neznáma / netýka sa
10
Piešťany, NZZ - diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa