Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
1. 10. 2012 – 5. 10. 2012
Počet lekárov
22
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Prešov, FNsP J. A. Reimana, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Turzovka, DIABINT s.r.o. - intern.a diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
3
Partizánske, NsP n.o. - diabetolog. amb., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, Zdravotné stredisko - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
5
Želiezovce, NZZ - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, NZZ - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
7
Sobrance, DIALIPHA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
8
Námestovo, MUDr. Kanderková s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
9
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
10
Čadca, Interná - endokrinologická amb., endokrinológia
neznáma / netýka sa
11
Čadca, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
12
Šaľa, DIA MEDICO s.r.o.- diabetol. amb.., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
13
Nitra, ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
14
Bratislava, ŽSR ŽNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
15
Martin, DIA P&P, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
16
Martin, Martinská poliklinika s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
17
Veľký Meder, NZZ, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
18
Myjava, NsP - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
19
Trenčín, NZZ - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
20
Prešov, Medikard s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
21
Bratislava, FNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
22
Košice, NZZ - interno-diabetologická amb., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa