Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
48
Počet udalostí
13
Celková suma podpory
527 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Žilina, Kardiologická neštátna ambulancia, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Žilina, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Senica, MARISSA s.r.o. - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Košice, Diabetologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Košice, LFUPJŠ - I. interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Kežmarok, NZZ - diabetická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Košice, LFUK, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Želiezovce, NZZ - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Liptovský Mikuláš, NZZ - diabetol.a interná ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Prešov, FNsP J. A. Reimana - hematol.oddel., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Bratislava, DFNsP - Klinika detskej hematológie a onkológie, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Michalovce, NsP Štefana Kukuru a.s. - I.interné odd., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Bratislava, Medispektrum, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Trnava, NZZ INTERNÁ AMBUL., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
100 €
15
Banská Bystrica, SÚSCCH, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Nitra, NZZ MUDr. Katarína Plevová s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Poprad, DIAKOM s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Žilina, NZZ - diabet. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Skalica, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Prešov, Medikard s.r.o. - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Košice, VÚSCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Zvolen, NOVOPHARM s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Žilina, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Martin, DIA P&P, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Komárno, FORLIFE n.o. - OHTK, pediatria
1 udalosť
18 €
26
Bratislava, Metabolické centrum Dr. Kataríny Rašlovej s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Košice - Šaca, Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Revúca, NZZ - OLMED s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Bratislava, FNsP akad. L. Dérera, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
27 €
30
Žilina, BIOCOR s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
250 €
31
Zlaté Moravce, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
12 €
32
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Košice, NZZ - amb. internistu a diabetológa, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Trstená, Diadet. a interná ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Skalica, DIAMEDICAL s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Nové Zámky, NZZ - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Košice, Poliklinika Sever, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
60 €
38
Košice, NZZ - ambul. TaRCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
60 €
39
Lučenec, IN - DIA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Košice, Via medica, s.r.o. Interná a diabetologická amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Nitra, EUGEN s.r.o. - diabet. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Bratislava, NÚSCH a.s. - kardiol.klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Bratislava, II. inter. klin. FN a LFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Svidník, VARIDIA, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Michalovce, DIALIP s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Prešov, FNsP J. A. Reimana, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa