Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
20. 1. 2012 – 20. 1. 2012
Počet lekárov
5
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Košice, LFUK, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
2
Banská Bystrica, SÚSCCH, kardiológia
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, NÚSCH a.s. - kardiol.klinika, kardiológia
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, II. inter. klin. FN a LFUK, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
5
Prešov, FNsP J. A. Reimana, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa