Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
80
Počet udalostí
11
Celková suma podpory
315 €
 Meno ↑PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Topoľčany, Gastroent. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Prešov, MEDISPOL s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, NsP, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Kremnica, Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, Psychiatrická klinika LFUK a UNB, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Košice, Trebuňa s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Komárno, Comcor s.r.o - amb. kardiológie, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Trenčín, FN - psychiatrické odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Zvolen, NEUROAMB.s.r.o. - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Banská Štiavnica, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Bratislava, FNsP, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - chirurg. kl., cievna chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Topoľčany, NZZ - int. amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Skalica, Interná a diabetologocká amb. - MUDr. Ľubica Slobodová s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Prešov, FNsP J. A. Reimana - kardiol.klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Košice - Šaca, Nemocnica Košica-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Trenčín, ASM TN, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Veľké Kapušany, EVEMED s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Topoľčany, DIAGYN SÍLEŠ s.r.o.- diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Bratislava, FNsP Milosrdných bratov, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Žilina, MUDr. Seifertová s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
15 €
22
Trebišov, NsP - neurologické odd., algeziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Bratislava, Ružinovska poliklinika a.s., posudkové lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Revúca, NZZ - OLMED s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Trenčín, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Gelnica, Všeobecná nemocnica, ProVitae n.o. - int. odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Bratislava, INNT,s.r.o. - neštátna interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, FNsP - psychiatr.odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Bratislava, PROVITA BA s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Svit, NZZ - MUDr.Edita Pondušová s.r.o, geriatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Vráble, MUDr. Mária Pešková s.r.o. - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Poprad, Nemocnica Poprad a.s. - inter.ambul., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
33
Košice, Pavlov amb., s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Kráľovský Chlmec, HORMED s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Bratislava, FN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Bratislava, UNB - Ružinov - neurol.klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Dunajská Streda, NsP a.s., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Trenčín, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Nové Zámky, NZZ Amb. lek. imunológie,, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Prešov, Medikard s.r.o. - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Poprad, NZZ - geriatr. odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Myjava, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Krompachy, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Rimavská Sobota, NZZ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Trnava, FN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Banská Bystrica, NsP FDR - neurologické odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Bratislava, UNB- gerontopsychiatrické odd. pri PK Ružinov, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Žilina, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Trenčín, FN - psych.kl., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Svidník, IHMED.SK s.r.o, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Prešov, RUMIR s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Prešov, RUMIR, s.r.o, - psychiatrická ambulancia, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Trnava, FNsP - interné odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Humenné, Privátna kardiologická ambulancia, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Michalovce, NsP Štefana Kukuru a.s. - I.interné odd., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
300 €
58
Žilina, Žilpo - alerg.ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Rimavská Seč, RADIX-MED, s.r.o.h, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Bratislava, NsP Milosrdní Bratia s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Nitra, FN - Neurologická klinika, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Senec, DANUMED s.r.o. - ambul.všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Rimavská Sobota, GABELA,s.r.o, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Bratislava, UNB sv. Cyrila a Metoda, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Zvolen, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Nové Zámky, NZZ - ambul. všeob. lekára, všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Sučany, Psychiatrická liečebňa, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Kráľovský Chlmec, MEDICENTRUM HEART s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Veľký Krtíš, MILOTA, s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Hlohovec, HC - Klinika spol. s r.o., medicínska informatika a bioštatistika
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Košice, MONESA s.r.o. - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Nové Mesto nad Váhom, NOEMIS, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Bratislava, LFUK - II. interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Košice, Diabetologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Bratislava, DEM - MED s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Bojnice, NsP Prievidza so sídl.v Bojniciach - psych.odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Bratislava, NMO, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Prešov, Neubu s.r.o - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Bratislava, NÚTaRCH, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa