Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
60
Počet udalostí
28
Celková suma podpory
55 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Štúrovo, BENROD s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Nitra, FN - urolog odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Žilina, Kardiologická neštátna ambulancia, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Bardejov, IN MEDIC s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Košice, DFN, pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Košice, Diabetologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
8
Košice, FNLP - 1. psych. kl., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Kremnica, Slovdom s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Bardejov, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Nové Mesto nad Váhom, NOEMIS, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Kráľovský Chlmec, MEDICENTRUM HEART s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Martin, MFN - I. interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Nitra, MUDr. Galvanková s.r.o. - detská psychiatrická amb., detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Zvolen, VIA SPES, s.r.o., detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Nitra, KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Martin, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Bratislava, Medispektrum, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Bratislava, Psychiatrická klinika LFUK a FN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Bratislava, Diabet s.r.o. - diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
20 €
22
Bratislava, DFNsP, neurčená odbornosť
2 udalosti
neznáma / netýka sa
23
Nitra, FN - interná klinika, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Bratislava, Psychiatrická kl. SZU, UN Bratislava, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Bratislava, II. detská klinika , DFNsP, endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Trenčín, NsP - psychiatrická kl., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Banská Bystrica, NZZ, gynekologická sexuológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, I.NK LFUK a UN
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Košice, UNLP - I. psychiatrická kl., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Prešov, Diabetol, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Ľubochňa, NEDÚ Ľubochňa, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Dunajská Streda, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Ľubochňa, Národný endokrinologický ústav, endokrinológia
1 udalosť
15 €
34
Banská Bystrica, NsP FDR Banská Bystrica, reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Martin, MFN - I. interná klinika, JLFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Košice, I. interná klinika UNLP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Bratislava, Klinika detskej psychológie LF UK, detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Malacky, MediVed, s.r.o. diabetol., poruchy lát. prem. a výž., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Dubnica nad Váhom, KONZÍLIUM s.r.o.- medicínske centrum - neurol. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Nitra, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Bratislava, NZZ - endokrin. ambul., endokrinológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Košice, FNLP, detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Banská Bystrica, NZZ - Detská psych.amb., detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Hraň, DPL n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Moldava nad Bodvou, SchronerMED s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Zlaté Moravce, NZZ, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
20 €
48
Bratislava, Klinika detskej psych. DFNsP, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Trenčín, Privátna urologická ambulanicia, s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Košice, FNLP - I. psychiatrická klinika, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Hraň, Detská psychiatrická liečebňa n.o., detská psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Košice, IV. I.K. UPJŠ LF a UN LP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Bratislava, Klinika detskej psychiatrie LF UK, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Dolný Kubín, Endiamed s.r.o. - diabetolog. a endokrin. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Bratislava, VERIA s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Košice, Via medica, s.r.o. Interná a diabetologická amb., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
58
Prešov, MEDISPOL s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Bratislava, FIDELITAS s.r.o. - reumatol. amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Malacky, SIN AZUCAR s.r.o. - diabetologická ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa