Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
45
Počet udalostí
16
Celková suma podpory
365 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Rimavská Sobota, Všeobecná nemocnica - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Ružomberok, ÚVN, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Nitra, FN - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Poprad, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, FNsP Dérerova - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, Onkolog. ústav Sv. Alžbety, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, FNsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Liptovský Mikuláš, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Martin, MFN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Stará Ľubovňa, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Banská Bystrica, NsP F.D.R., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Trenčín, FN - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Bratislava, UNB - L. Dérera, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Martin, Klinika ORL a ChHaK JLFUK a UNM, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Martin, UNM - onkologické centrum, radiačná onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
16
Bratislava, FN, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Šahy, ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.Šahy, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Považská Bystrica, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Nové Zámky, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Trnava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Bratislava, FN + Svet zdravia, a.s., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Brezno, NsP Brezno, n.o., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Poprad, Nemocnica a.s., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Bratislava, NOÚ - rádioterapeut. odd., radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Žiar nad Hronom, Nemocnice a polikliniky a.s., anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Bratislava, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Trnava, NZZ - gastroenter. amb., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Bratislava, Klinika AIM SZU, anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
neznáma / netýka sa
31
Komárno, FORLIFE n.o., anestéziológia a intenzívna medicína
2 udalosti
181 €
32
Košice, VÚSCH a.s., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Vysoké Tatry, NÚTPCHaHCH, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Prešov, FNsP J. A. Reimana, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Bratislava, OÚ sv. Alžbety, chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Bratislava, NOÚ, radiačná onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
37
Komárno, Forlife, n.o. VN . - chirurg.odd., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Košice, Nemocnica Košice - Šaca a.s. - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Banská Bystrica, NsP FDR, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Bratislava, FNsP akad. L. Dérera, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Čadca, Kysucká NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Humenné, Priv. amb. prakt. lekára, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Banská Bystrica, NsP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Bardejov, Pemax - Nefro s.r.o. Dialyzačné stredisko, nefrológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Bratislava, UN Bratislava Ružinov, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
184 €