Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
7. 3. 2013 – 9. 3. 2013
Počet lekárov
6
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Trnava, ORTOMOVIA, s.r.o., ortopédia
neznáma / netýka sa
2
Galanta, NsP - ortop. odd., ortopédia
neznáma / netýka sa
3
Kolárovo, DL ORTHOMED s.r.o., ortopédia
neznáma / netýka sa
4
Nové Zámky, NZZ - ortop. amb., ortopédia
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, NsP Medissimo, s.r.o. - neurol.odd., neurológia
neznáma / netýka sa
6
Trenčín, FN - ortopedické odd., ortopédia
neznáma / netýka sa