Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
81
Počet udalostí
48
Celková suma podpory
7 733 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Nové Zámky, NZZ - cievno-chirurgická amb., chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Lučenec, VšNsP n.o. - vnútorné lek., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Michalovce, NsP Š.Kukuru - odd. onkológie a rádioterapie, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, NsP - gastroenter. klinika, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
5
Nitra, ABE.AS s.r.o, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Žilina, Kardiologická neštátna ambulancia, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Prešov, GASTRO I s.r.o. - gastroenterológia, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
8
Topoľčany, MUDr.Čaradská Alena, všeobecná starostlivosti o deti a dorast
1 udalosť
54 €
9
Bojnice, NsP - urologické odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Nové Mesto nad Váhom, NsP - gastroenter. amb., gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
11
Bratislava, NZZ - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Prašice, MUDR. Chmelárová Miriam, s.r.o., pediatria
1 udalosť
54 €
13
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Košice, NZZ - imunoalergol. amb., klinická imunológia a alergológia
3 udalosti
481 €
15
Bratislava, IMUNO & ALERGOmed s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
65 €
16
Bardejov, NsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Bratislava, GlaxoSmithKline s.r.o.
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Nové Mesto nad Váhom, MaJA - AS, s.r.o, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Ilava, PULMOSPOL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
129 €
20
Košice, FOR - ORL ,s.r.o. - ORL ambul., otorinolaryngológia
1 udalosť
182 €
21
Humenné, INSPIRO s.r.o - pneum. a ftizeol. ambul., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Nitra, KM Management spol. s r.o, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
23
Šaľa, FORLIFE n.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Dubnica nad Váhom, LEKIA, s.r.o. - klin. imunol. a alergol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
129 €
25
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
200 €
26
Košice, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Trnava, Pneumo-centrum s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, ORL AURIS s.r.o., otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Martin, PLK, PLK, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
119 €
30
Prešov, Sanera, s.r.o. - neurol.a algeziol.ambul, neurológia
1 udalosť
351 €
31
Galanta, Urosana s.r.o. - urologické odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Kráľovský Chlmec, RESPIRO-MEDICAL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
3 udalosti
400 €
33
Kráľovský Chlmec, Respiro-Medical s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Spišská Nová Ves, NZZ - Imunoalergologická amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
45 €
35
Poprad, Pľúcna ambulancia s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
400 €
37
Zvolen, Imunológia-Alergológia VK, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
330 €
38
Michalovce, KORAMA s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Poprad, NZZ, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Žilina, NsP - interné odd., neurčená odbornosť
1 udalosť
400 €
41
Bratislava, NZZ - kl. imun. a alerg., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
700 €
42
Košice, AKRAMED s.r.o. - ORL amb., otorinolaryngológia
1 udalosť
125 €
43
Bratislava, Neštátna gastroenterologická ambulancia, gastroenterológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
44
Zvolen, NikLed s.r.o. - urologická amb., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Levice, ENAVALL, s.r.o. - imunol.ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
400 €
46
Dunajská Streda, M.M. - Angio spol.r.o, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Bratislava, ORL AVRIS s.r.o, otorinolaryngológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Nitra, ŠN sv. Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
49
Košice, Urolog. klinika LF UPJŠ a FNsP, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Prešov, MILAB s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Trnava, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
351 €
52
Bratislava, NÚTaRCH, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
100 €
53
Trnava, MEDENA s.r.o, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Prešov, Slem s.r.o - angiolog.amb., angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Bratislava, NOÚ - 2. onkol. klinika, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
56
Žilina, Emin ,s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
400 €
57
Nitra, Špecializovaná nemoc.sv.Svorada Zobor n.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Zvolen, NZZ - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
2 udalosti
339 €
59
Košice, MEDEKA,s.r.o. - amb.TaPCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Martin, Kardiovaskulárne centrum s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Martin, Martinské centrum imunologie, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
400 €
62
Považská Bystrica, Centrum urológie s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Bardejov, SAMOLIEK s.r.o - int.-nefrol.amb.angiol.2010, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Liptovský Mikuláš, NZZ - imunoalergo. ambulancia, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
400 €
65
Štúrovo, Poliklinika - odd. TaPCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Bratislava, NÚSCH a.s. - kardiol.klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Humenné, LEKTI s.r.o, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Banská Bystrica, Timaler s.r.o. - imuno.alerg., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
119 €
69
Košice, NZZ - ambul. TaRCH, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Dubnica nad Váhom, Urolog. amb.NZZ, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Nové Mesto nad Váhom, ULAMED, s.r.o., pediatria
1 udalosť
400 €
72
Trnava, FN - interná klinika, vnútorné lekárstvo
3 udalosti
neznáma / netýka sa
73
Bratislava, II. inter. klin. FN a LFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Košice, UN L. Pasteura - urolog. odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Prešov, FNsP J.A.Reimana - urológia, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Bratislava, 1. interná klinika, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Žilina, IMUNOALERGOLÓGIA JZ, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
400 €
79
Trnava, NZZ - klinická imunológia a alergológia, klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
80
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, angiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Banská Bystrica, ImunoProfit s.r.o. - alergol.-imunolog. amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
260 €