Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
81
Počet udalostí
48
Celková suma podpory
7 733 €
 UdalosťPočet lekárovSuma ↑
1
1 lekár
400 €
2
1 lekár
400 €
3
1 lekár
400 €
4
1 lekár
400 €
5
1 lekár
400 €
6
1 lekár
400 €
7
1 lekár
400 €
8
1 lekár
400 €
9
1 lekár
400 €
10
1 lekár
351 €
11
1 lekár
351 €
12
1 lekár
350 €
13
prednáška kongres. (neznámy dátum)
1 lekár
350 €
14
1 lekár
330 €
15
1 lekár
260 €
16
1 lekár
250 €
17
účasť na štúdii. (neznámy dátum)
1 lekár
220 €
18
1 lekár
200 €
19
1 lekár
182 €
20
kongres H. Smokovec. (neznámy dátum)
1 lekár
129 €
21
1 lekár
129 €
22
1 lekár
129 €
23
kongres - Podbánske. (neznámy dátum)
1 lekár
125 €
24
kongres H. Smokovec. (neznámy dátum)
1 lekár
119 €
25
kongres S. Smokovci. (neznámy dátum)
1 lekár
119 €
26
1 lekár
119 €
27
kongres Mediforum (neznámy dátum)
2 lekári
107 €
28
1 lekár
101 €
29
Akadémia astmy. (neznámy dátum)
1 lekár
100 €
30
"Akadémia astmy" v Modre (neznámy dátum)
1 lekár
65 €
31
1 lekár
45 €
32
ofatumumab (neznámy dátum)
1 lekár
neznáma / netýka sa
33
umeclidinium/vilanterol (neznámy dátum)
7 lekárov
neznáma / netýka sa
34
GSK1605786A (neznámy dátum)
6 lekárov
neznáma / netýka sa
35
GSK1605786A (neznámy dátum)
6 lekárov
neznáma / netýka sa
36
1 lekár
neznáma / netýka sa
37
GSK1605786A (neznámy dátum)
6 lekárov
neznáma / netýka sa
38
1 lekár
neznáma / netýka sa
39
1 lekár
neznáma / netýka sa
40
1 lekár
neznáma / netýka sa
41
9 lekárov
neznáma / netýka sa
42
1 lekár
neznáma / netýka sa
43
3 lekári
neznáma / netýka sa
44
13 lekárov
neznáma / netýka sa
45
1 lekár
neznáma / netýka sa
46
2 lekári
neznáma / netýka sa
47
2 lekári
neznáma / netýka sa
48
10 lekárov
neznáma / netýka sa