Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
28. 2. 2013 – 2. 3. 2013
Počet lekárov
13
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Nové Zámky, NZZ - cievno-chirurgická amb., chirurgia
neznáma / netýka sa
2
Lučenec, VšNsP n.o. - vnútorné lek., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
3
Nitra, ABE.AS s.r.o, angiológia
neznáma / netýka sa
4
Nové Mesto nad Váhom, MaJA - AS, s.r.o, angiológia
neznáma / netýka sa
5
Košice, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Michalovce, KORAMA s.r.o, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
7
Dunajská Streda, M.M. - Angio spol.r.o, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
8
Trnava, MEDENA s.r.o, angiológia
neznáma / netýka sa
9
Prešov, Slem s.r.o - angiolog.amb., angiológia
neznáma / netýka sa
10
Bratislava, NOÚ - 2. onkol. klinika, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
11
Martin, Kardiovaskulárne centrum s.r.o., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
12
Bardejov, SAMOLIEK s.r.o - int.-nefrol.amb.angiol.2010, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
13
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, angiológia
neznáma / netýka sa