Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Počet lekárov
18
Počet udalostí
18
Celková suma podpory
350 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Trnava, Kl. imunolog. a alergológia, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
2
Bratislava, IMUNO & ALERGOmed s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
3
Nitra, Imunoalrgológia Dzurilla, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
4
Levice, Imunoalergológia Dzurilla s.r.o, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
5
Nitra, Imunoalergológia Dzurilla s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
6
Nitra, Imunoalergia Dzurilla s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
7
Dubnica nad Váhom, LEKIA, s.r.o. - klin. imunol. a alergol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
8
Martin, PLK, PLK, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
15 €
9
Spišská Nová Ves, NZZ - Imunoalergologická amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
10
Nitra, NZZ, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
11
Galanta, NZZ - imunoalergická ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
12
Bratislava, NÚTaRCH, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
13
Banská Bystrica, Timaler s.r.o. - imuno.alerg., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
14
Čadca, Imunologická ambulancia, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
95 €
15
Prievidza, Imuno-med s.r.o - kl. imunológia a alergológia, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
16
Trnava, NZZ - amb. klinickej imunológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
17
Martin, MFN, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €
18
Trnava, NZZ - klinická imunológia a alergológia, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
15 €