Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
137
Počet udalostí
54
Celková suma podpory
6 163 €
 MenoPracovisko ↓Počet udalostíSuma
1
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Banská Bystrica, Gamamed s.r.o. - psychiatr.ambul., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Banská Bystrica, NsP FDR - infekčné odd., infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Banská Bystrica, NsP - FDR, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Banská Bystrica, Dermatologická klinika SZU, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
6
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Banská Bystrica, Derma Med, s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematolog. odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Banská Bystrica, AK comp s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - interná klinika, gastroenterológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
11
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
2 udalosti
840 €
12
Banská Štiavnica, Regionálna nemocnica, n.o. Banská Štiavnica, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Bardejov, CENTRUM ZDRAVIA R.B.K s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Bardejov, NsP - denný kožný stacionár, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Bratislava, Detská dermavenerologická klinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Bratislava, ÚpVV, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Bratislava, Medianus s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Bratislava, UK Lekárska fakulta, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
19
Bratislava, MENTUM s.r.o + FN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Bratislava, NsP, neurčená odbornosť
2 udalosti
425 €
21
Bratislava, Fakultná nemocnica, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Bratislava, NsP - ortoped.-traumatol. kl., neurčená odbornosť
2 udalosti
471 €
23
Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Bratislava, Medical Project VIP s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Bratislava, LF - odd. infektológie, infektológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
27
Bratislava, UNB, Kožná klinika SZU, pracovisko Ružinov, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, FNsP sv. Cyrila a Metoda, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Bratislava, NZZ - dermatovenerológia, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Bratislava, FNsP - kl. hemat. a transfuz. krvi, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
31
Bratislava, FN - dermatovenerolog. kl., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Bratislava, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
2 udalosti
378 €
36
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
192 €
37
Bratislava, UNB KHaT, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Bratislava, FILADERM, s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
17 €
39
Bratislava, Kl. hemat. a transf. LFUK a FNsP, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Bratislava, FNsP, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Bratislava, UNB - kl. hematológie a transf., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Bratislava, LAMA MEDICAL CARE s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Brezno, NsP n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Brezno, BELLAMED s.r.o. - dermatovenerol.ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Dunajská Streda, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Galanta, NsP hematol. transfuziol. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Giraltovce, DERMPAN, s.r.o, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Humenné, NsP A. Leňa - hemat.-transfúzne, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Humenné, DERMA - CENTRUM s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Humenné, JODAV s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Komárno, SANACOM s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Komárno, FORLIFE n.o. - OHTK, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Košice, Urolog. klinika LF UPJŠ a FNsP, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Košice, UNLP - klinika hematológie a onkohematológie, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Košice, UNLP - klinika infektológie a cestovnej medicíny, infektológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
56
Košice, dermina s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Košice, FNLP - neurochirurgická klinika, neurochirurgia
1 udalosť
3 459 €
58
Košice, FNsP - interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Košice, UNL.Pasteura - klinika onkohematológie, hematoonkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Košice, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Košice, klinika hematológie a onkohematológie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Košice, LF UPJŠ - kl. pre inf. choroby, infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Košice, UNLP - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Košice, UNLP - klinika hematológie, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Košice, FN L.Pasteura - kl. pre infekč. choroby, infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Košice, FNLP - 1. psych. kl., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Košice, NZZ - dermato-vener.ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Košice, UNLP - dermatovener. odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
70
Košice, ŽNsP - psych. amb.
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Košice, UNLP - klinika hematol.a onkohematol., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Levice, NsP - hematol., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Levice, Psychiatr. amb. MUDr. N. Kuriačková s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Levoča, VNsP - odd. laboratórnych činností, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Levoča, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
76
Levoča, NsP - psychiatrické odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Martin, Klinika hematológie a transfuziológie, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Martin, MFN, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Martin, UNM, ortopédia
2 udalosti
120 €
80
Martin, Urologická kl., Jeséniova LF, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Martin, MFN, dermatovenerológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
82
Martin, UNM - KHaT, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Michalovce, Psychiatrická nemocnica n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Michalovce, NsP Š.Kukuru - odd. onkológie a rádioterapie, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
85
Michalovce, Psychiatrická nemocnica, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Michalovce, Psychiatrická nemocnica n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Nitra, FN, infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Nitra, FN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
Nitra, FN - kožné odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Nitra, Derma - beauty s.r.o, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
91
Nitra, FN, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Nové Mesto nad Váhom, NsP - hematol. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Nové Zámky, NTS SR, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
94
Pezinok, Psych. nemocnica P. Pinela, psychiatria
1 udalosť
260 €
95
Piešťany, UROX s.r.o. - urolog. ambul., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Piešťany, MENTAL SERVIS s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Piešťany, NsP, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Piešťany, NAW n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
99
Plešivec, Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Poprad, NZZ - dermatovenerol. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Poprad, POKO Poprad s.r.o, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Prešov, NZZ - kožná ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
103
Prešov, NsP J. A. Reimana, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
104
Prešov, FNsP J. A. Reimana, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Prešov, FNsP - dermatovenerol.odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
106
Prešov, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
107
Prešov, MILAB s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Prešov, PN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
109
Revúca, NZZ - dermatovenerolog. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
110
Rimavská Sobota, PsychoLine s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Rimavská Sobota, MIRAMED s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
112
Rožňava, NsP sv. Barbory - dermatovener. odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
113
Rožňava, NsP sv. Barbory, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Ružomberok, Alpha medical a.s., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
115
Sabinov, Psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
116
Šaľa, ANIMO s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
117
Šaľa, Hematology s.r.o. - hematolog. ambul., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
118
Senica, Mentalservis s.r.o., psychiatr. amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
119
Senica, Dermia s.r.o. - amb.dermatovenerológie, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Spišská Nová Ves, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
121
Spišská Nová Ves, L-DERM s.r.o. - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
122
Topoľčany, NsP, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Topoľčany, KADERMA MAJTÁn, s.r.o, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
124
Trebišov, NsP Trebišov a.s. - HTO, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
125
Trenčín, Psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
126
Trenčín, FN Trenčín, Hematologická ambulancia, OKBaH, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
127
Trenčín, FN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
128
Trnava, FN - urologické odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
129
Trnava, NZZ - hepatologická ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
130
Trnava, MENTALSERVIS s.r.o,psych.amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
131
Trnava, FN Trnava, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
132
Želiezovce, MUDr.Eva Ferdová s.r.o. - Psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
133
Žilina, FNsP Žilina Hematologická ambulancia, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
134
Zlaté Moravce, BONA MEDIC, s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
135
Zvolen, Derma Medika s.r.o, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
136
Zvolen, LIBENTER s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
137
1 udalosť
neznáma / netýka sa