Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
137
Počet udalostí
54
Celková suma podpory
6 163 €
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma ↑
1
Košice, FNLP - neurochirurgická klinika, neurochirurgia
1 udalosť
3 459 €
2
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
2 udalosti
840 €
3
Bratislava, NsP - ortoped.-traumatol. kl., neurčená odbornosť
2 udalosti
471 €
4
Bratislava, NsP, neurčená odbornosť
2 udalosti
425 €
5
Bratislava, Univerzitná nemocnica, neurčená odbornosť
2 udalosti
378 €
6
Pezinok, Psych. nemocnica P. Pinela, psychiatria
1 udalosť
260 €
7
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
192 €
8
Martin, UNM, ortopédia
2 udalosti
120 €
9
Bratislava, FILADERM, s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
17 €
10
Bratislava, UNB KHaT, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Michalovce, Psychiatrická nemocnica n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Banská Bystrica, Derma Med, s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Rimavská Sobota, MIRAMED s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematolog. odd., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Košice, LF UPJŠ - kl. pre inf. choroby, infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Prešov, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Banská Bystrica, AK comp s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Košice, UNLP - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Nitra, FN - kožné odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Zvolen, LIBENTER s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Spišská Nová Ves, L-DERM s.r.o. - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Bardejov, NsP - denný kožný stacionár, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Košice, FN L.Pasteura - kl. pre infekč. choroby, infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Martin, Urologická kl., Jeséniova LF, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Bratislava, Kl. hemat. a transf. LFUK a FNsP, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Rožňava, NsP sv. Barbory - dermatovener. odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Martin, MFN, dermatovenerológia
3 udalosti
neznáma / netýka sa
29
Košice, FNLP - 1. psych. kl., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Košice, NZZ - dermato-vener.ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Piešťany, NAW n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Košice, UNLP - klinika hematológie, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - interná klinika, gastroenterológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
34
Košice, UNLP - dermatovener. odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Brezno, BELLAMED s.r.o. - dermatovenerol.ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Prešov, MILAB s.r.o., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Želiezovce, MUDr.Eva Ferdová s.r.o. - Psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Bratislava, UNB - kl. hematológie a transf., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Bratislava, FNsP, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Humenné, DERMA - CENTRUM s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Revúca, NZZ - dermatovenerolog. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Levice, Psychiatr. amb. MUDr. N. Kuriačková s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Košice, ŽNsP - psych. amb.
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Humenné, JODAV s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Prešov, PN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Dunajská Streda, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Komárno, FORLIFE n.o. - OHTK, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Trenčín, FN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
50
Nitra, Derma - beauty s.r.o, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Košice, UNLP - klinika hematol.a onkohematol., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Topoľčany, KADERMA MAJTÁn, s.r.o, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
53
Martin, UNM - KHaT, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Nitra, FN, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Bratislava, LAMA MEDICAL CARE s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Rožňava, NsP sv. Barbory, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Rimavská Sobota, PsychoLine s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Šaľa, ANIMO s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
60
Martin, Klinika hematológie a transfuziológie, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Košice, Urolog. klinika LF UPJŠ a FNsP, urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Košice, UNLP - klinika hematológie a onkohematológie, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Giraltovce, DERMPAN, s.r.o, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
65
Bratislava, Detská dermavenerologická klinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
66
Spišská Nová Ves, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
67
Bratislava, ÚpVV, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
68
Bratislava, Medianus s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
69
Bratislava, UK Lekárska fakulta, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
70
Banská Štiavnica, Regionálna nemocnica, n.o. Banská Štiavnica, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
71
Bratislava, MENTUM s.r.o + FN, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
72
Piešťany, UROX s.r.o. - urolog. ambul., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
73
Poprad, NZZ - dermatovenerol. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
74
Michalovce, Psychiatrická nemocnica n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
75
Poprad, POKO Poprad s.r.o, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
76
Piešťany, MENTAL SERVIS s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
77
Nové Mesto nad Váhom, NsP - hematol. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
78
Prešov, NZZ - kožná ambul., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
79
Brezno, NsP n.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
80
Bratislava, Fakultná nemocnica, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
81
Senica, Mentalservis s.r.o., psychiatr. amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
82
Prešov, FNsP J. A. Reimana, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
83
Humenné, NsP A. Leňa - hemat.-transfúzne, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
84
Nitra, FN, infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
85
Trnava, FN - urologické odd., urológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
86
Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
87
Prešov, NsP J. A. Reimana, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
88
Trenčín, Psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
89
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
90
Košice, UNLP - klinika infektológie a cestovnej medicíny, infektológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
91
Žilina, FNsP Žilina Hematologická ambulancia, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
92
Piešťany, NsP, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
93
Bratislava, LF - odd. infektológie, infektológia
4 udalosti
neznáma / netýka sa
94
Košice, dermina s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
95
Bratislava, UNB, Kožná klinika SZU, pracovisko Ružinov, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
96
Martin, MFN, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
97
Bratislava, Medical Project VIP s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
98
Trnava, NZZ - hepatologická ambul., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
99
Banská Bystrica, Gamamed s.r.o. - psychiatr.ambul., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
100
Komárno, SANACOM s.r.o, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
101
Nitra, FN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
102
Senica, Dermia s.r.o. - amb.dermatovenerológie, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
103
Bratislava, FNsP sv. Cyrila a Metoda, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
104
Trnava, MENTALSERVIS s.r.o,psych.amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
105
Sabinov, Psychiatrická amb., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
106
Michalovce, NsP Š.Kukuru - odd. onkológie a rádioterapie, klinická onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
107
Banská Bystrica, NsP FDR - infekčné odd., infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
108
Bratislava, FNsP - kl. hemat. a transfuz. krvi, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
109
Plešivec, Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
110
Bratislava, FN - dermatovenerolog. kl., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
111
Levoča, VNsP - odd. laboratórnych činností, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
112
Bratislava, NZZ - dermatovenerológia, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
113
Galanta, NsP hematol. transfuziol. odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
114
Levoča, NZZ - psychiatrická amb., psychiatria
2 udalosti
neznáma / netýka sa
115
Zvolen, Derma Medika s.r.o, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
116
Levice, NsP - hematol., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
117
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
118
Ružomberok, Alpha medical a.s., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
119
Banská Bystrica, NsP - FDR, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
120
Zlaté Moravce, BONA MEDIC, s.r.o., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
121
Nové Zámky, NTS SR, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
122
Košice, FNsP - interná kl., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
123
Košice, UNL.Pasteura - klinika onkohematológie, hematoonkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
124
Trebišov, NsP Trebišov a.s. - HTO, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
125
Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
126
Michalovce, Psychiatrická nemocnica, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
127
Levoča, NsP - psychiatrické odd., psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
128
Topoľčany, NsP, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
129
Košice, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
130
Bardejov, CENTRUM ZDRAVIA R.B.K s.r.o, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
131
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
132
Banská Bystrica, Dermatologická klinika SZU, dermatovenerológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
133
Prešov, FNsP - dermatovenerol.odd., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
134
Košice, klinika hematológie a onkohematológie, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
135
Trnava, FN Trnava, psychiatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
136
Šaľa, Hematology s.r.o. - hematolog. ambul., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
137
Trenčín, FN Trenčín, Hematologická ambulancia, OKBaH, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa