Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
24. 6. 2012 – 26. 6. 2012
Počet lekárov
5
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
neznáma / netýka sa
2
Komárno, FORLIFE n.o. - OHTK, pediatria
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, UNB KHaT, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
4
Galanta, NsP hematol. transfuziol. odd., hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
5
Levice, NsP - hematol., hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa