Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
19. 5. 2012 – 19. 5. 2012
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, LF - odd. infektológie, infektológia
neznáma / netýka sa
2
Banská Bystrica, NsP FDR - infekčné odd., infektológia
neznáma / netýka sa