Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
26. 1. 2012 – 27. 1. 2012
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, FNsP - kl. hemat. a transfuz. krvi, hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, UNB - kl. hematológie a transf., hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa