Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
29. 3. 2012 – 30. 3. 2012
Počet lekárov
15
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Zvolen, Derma Medika s.r.o, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
2
Prešov, NZZ - kožná ambul., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
3
Spišská Nová Ves, L-DERM s.r.o. - dermatoven. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
4
Humenné, DERMA - CENTRUM s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
5
Spišská Nová Ves, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
6
Košice, UNLP - dermatovener. odd., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
7
Martin, MFN, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
8
Giraltovce, DERMPAN, s.r.o, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
9
Košice, NZZ - dermato-vener.ambul., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
10
Revúca, NZZ - dermatovenerolog. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
11
Rožňava, NsP sv. Barbory - dermatovener. odd., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
12
Piešťany, NsP, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
13
Banská Štiavnica, Regionálna nemocnica, n.o. Banská Štiavnica, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
14
Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
15
Nitra, FN, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa