Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
1. 4. 2012 – 4. 4. 2012
Počet lekárov
1
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa