Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
6. 6. 2012 – 10. 6. 2012
Počet lekárov
7
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Brezno, BELLAMED s.r.o. - dermatovenerol.ambul., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
2
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
3
Senica, Dermia s.r.o. - amb.dermatovenerológie, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, NZZ - dermatovenerológia, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
5
Nitra, Derma - beauty s.r.o, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
6
Martin, MFN, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
7
Trenčín, FN, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa