Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
27. 6. 2012 – 1. 7. 2012
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Prešov, FNsP - dermatovenerol.odd., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
2
Martin, MFN, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa