Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
25. 9. 2012 – 26. 9. 2012
Počet lekárov
6
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Košice, FNsP - interná kl., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Košice, UNLP - klinika infektológie a cestovnej medicíny, infektológia
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, Medianus s.r.o, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, LAMA MEDICAL CARE s.r.o., gastroenterológia
neznáma / netýka sa
5
Košice, FN L.Pasteura - kl. pre infekč. choroby, infektológia
neznáma / netýka sa
6
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - interná klinika, gastroenterológia
neznáma / netýka sa