Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
6. 12. 2012 – 11. 12. 2012
Počet lekárov
1
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Levoča, VNsP - odd. laboratórnych činností, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa