Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
13. 10. 2012 – 17. 10. 2012
Počet lekárov
3
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Rožňava, NsP sv. Barbory, psychiatria
neznáma / netýka sa
2
Levice, Psychiatr. amb. MUDr. N. Kuriačková s.r.o., psychiatria
neznáma / netýka sa
3
Banská Bystrica, AK comp s.r.o., psychiatria
neznáma / netýka sa