Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Počet lekárov
1
Celková suma podpory
530 €
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, neurčená odbornosť
530 €