Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
9. 12. 2011 – 13. 12. 2011
Počet lekárov
1
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, Kl. hemat. a transf. LFUK a FNsP, hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa