Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
6. 12. 2011 – 10. 12. 2011
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Michalovce, NsP Š.Kukuru - odd. onkológie a rádioterapie, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
2
Poprad, POKO Poprad s.r.o, klinická onkológia
neznáma / netýka sa