Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
10. 1. 2013 – 11. 1. 2013
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, UK Lekárska fakulta, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
2
Banská Bystrica, Dermatologická klinika SZU, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa