Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
14. 1. 2013 – 15. 1. 2013
Počet lekárov
1
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - interná klinika, gastroenterológia
neznáma / netýka sa