Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Trvanie
5. 9. 2012 – 8. 9. 2012
Počet lekárov
11
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Humenné, NsP A. Leňa - hemat.-transfúzne, hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
2
Žilina, FNsP Žilina Hematologická ambulancia, hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
3
Komárno, SANACOM s.r.o, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Martin, UNM - KHaT, hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
5
Košice, klinika hematológie a onkohematológie, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Ružomberok, Alpha medical a.s., hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
7
Trebišov, NsP Trebišov a.s. - HTO, hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
8
Šaľa, Hematology s.r.o. - hematolog. ambul., hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
9
Topoľčany, NsP, hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
10
Nitra, FN, hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
11
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - hematolog. odd., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa