Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
6
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Piešťany, UROX s.r.o. - urolog. ambul., urológia
neznáma / netýka sa
2
Martin, Urologická kl., Jeséniova LF, urológia
neznáma / netýka sa
3
Trnava, FN - urologické odd., urológia
neznáma / netýka sa
4
Košice, Urolog. klinika LF UPJŠ a FNsP, urológia
neznáma / netýka sa
5
Prešov, MILAB s.r.o., urológia
neznáma / netýka sa
6
Rimavská Sobota, MIRAMED s.r.o., urológia
neznáma / netýka sa