Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
8
Počet udalostí
3
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↑PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Bratislava, DFNsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Levice, ESTHÉ s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Poprad, MUDr. Masaryková Dagmar s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, DFNsP + LF UK - detská dermatovener.ambul., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Partizánske, Parderm s.r.o. - dermatovenerologická amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Košice, dermina s.r.o., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, DFNsP, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Liptovský Mikuláš, DermAnt.,s.r.o. - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa