Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Počet lekárov
64
Počet udalostí
18
Celková suma podpory
4 572 €
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Detva, NZZ - VERTEBRA M & M s.r.o., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Dunajská Streda, NZZ - ambul.pneumológie, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, NsM a.s., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Prešov, NZZ - imun. a alergológie ambul., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Lučenec, BEMAMED s.r.o. - amb.pneumo-ftizeo., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Šaľa, Pollens s.r.o, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Bánovce nad Bebravou, 3. súkromná nemocnica, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, FN - kožná klinika, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Partizánske, NsP n.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Nitra, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Martin, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Trenčín, NsP - neurologické odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Trnava, NZZ, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Považská Bystrica, NeuroMedica s.r.o. - Neštátna neurol. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Zvolen, Gammed s.r.o. - ortopedická amb., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Žilina, Neuroprax s.r.o. - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Nitra, ProCare medicínske Centrum s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Humenné, INSPIRO s.r.o - pneum. a ftizeol. ambul., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Bratislava, Euromedix a.s., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Liptovský Mikuláš, NsP - ortop. odd., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Šurany, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Žilina, Neurim, s.r.o. - neurol.ambul., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Trstená, K - Neuron s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Kráľovský Chlmec, RESPIRO-MEDICAL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Kráľovský Chlmec, Respiro-Medical s.r.o., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Michalovce, Medisana s.r.o., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, FN, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Zvolen, Medirehab s.r.o., fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Hlohovec, NZZ - neurolog. amb., neurológia
1 udalosť
400 €
31
Bratislava, NZZ - kl. imun. a alergol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Šamorín, PULMOCARE s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Revúca, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Žilina, FNsP, pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Bratislava, Nemocnica sv.Michala a.s., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
36
Trenčín, LR clever, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Bratislava, ImunoAlergy s.r.o. - lek. imunológia a alergológia, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Prievidza, MYONER s.r.o. - neuro. amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
39
Bratislava, NsP Medissimo, s.r.o. - neurol.odd., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
40
Bratislava, FNsP akad. L. Dérera, gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
41
Vysoké Tatry, NZZ - ŠÚ det. TBCARCH, pediatrická imunológia a alergiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
42
Banská Štiavnica, NZZ - NEURO - PET,s.r.o, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
43
Kráľovský Chlmec, NsP, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
44
Nitra, FN, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
45
Bratislava, NZZ - neurologická amb., neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
46
Bardejov, NsP - denný kožný stacionár, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
47
Čadca, REHÁKOVCI s.r.o., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
48
Dolný Kubín, NsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
49
Šaľa, NZZ - imunoalergol. amb., klinická imunológia a alergológia
2 udalosti
2 081 €
50
Stará Ľubovňa, NZZ - AMASS, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
51
Prešov, NZZ imunoalergologická amb., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
52
Žilina, MUDr. Seifertová s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
10 €
53
Lučenec, NsP, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
54
Bratislava, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
55
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
56
Michalovce, STRIPAI s.r.o., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
57
Vráble, NZZ - ambulancia KIA, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
58
Vrútky, MediNeurol s.r.o, neurológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
59
Nové Mesto nad Váhom, ULAMED, s.r.o., pediatria
2 udalosti
2 081 €
60
Čadca, Imunologická ambulancia, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
61
Prievidza, Imuno-med s.r.o - kl. imunológia a alergológia, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
62
Prievidza, Pneumo-med s.r.o. - pneumoftizeolog. amb., pneumológia a ftizeológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
63
Košice, UNLP - OLM - pododdelenie klin. imunol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
64
Trenčín, Neurologická ambulancia Trenčín,s.r.o., neurológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa