Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
21. 4. 2012 – 24. 4. 2012
Počet lekárov
20
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Dunajská Streda, NZZ - ambul.pneumológie, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
2
Prešov, NZZ - imun. a alergológie ambul., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
3
Lučenec, BEMAMED s.r.o. - amb.pneumo-ftizeo., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
4
Šaľa, Pollens s.r.o, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
5
Humenné, INSPIRO s.r.o - pneum. a ftizeol. ambul., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, Euromedix a.s., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
7
Šurany, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
8
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
9
Kráľovský Chlmec, RESPIRO-MEDICAL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
10
Kráľovský Chlmec, Respiro-Medical s.r.o., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
11
Šamorín, PULMOCARE s.r.o., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
12
Žilina, FNsP, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
13
Trenčín, LR clever, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
14
Bratislava, ImunoAlergy s.r.o. - lek. imunológia a alergológia, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
15
Šaľa, NZZ - imunoalergol. amb., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
16
Michalovce, STRIPAI s.r.o., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
17
Nové Mesto nad Váhom, ULAMED, s.r.o., pediatria
neznáma / netýka sa
18
Čadca, Imunologická ambulancia, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
19
Prievidza, Imuno-med s.r.o - kl. imunológia a alergológia, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
20
Prievidza, Pneumo-med s.r.o. - pneumoftizeolog. amb., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa