Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
Trvanie
13. 10. 2012 – 17. 10. 2012
Počet lekárov
13
Celková suma podpory
neznáma
 MenoPracovisko ↓Suma
1
Bratislava, FN, neurológia
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, NZZ - neurologická amb., neurológia
neznáma / netýka sa
3
Lučenec, NsP, neurológia
neznáma / netýka sa
4
Martin, NZZ - neurolog. amb., neurológia
neznáma / netýka sa
5
Michalovce, Medisana s.r.o., neurológia
neznáma / netýka sa
6
Považská Bystrica, NeuroMedica s.r.o. - Neštátna neurol. amb., neurológia
neznáma / netýka sa
7
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
8
Trenčín, NsP - neurologické odd., neurológia
neznáma / netýka sa
9
Trstená, K - Neuron s.r.o., neurológia
neznáma / netýka sa
10
Vrútky, MediNeurol s.r.o, neurológia
neznáma / netýka sa
11
Žilina, Neurim, s.r.o. - neurol.ambul., neurológia
neznáma / netýka sa
12
Žilina, Neuroprax s.r.o. - neurolog. amb., neurológia
neznáma / netýka sa
13
Zvolen, Medirehab s.r.o., fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia
neznáma / netýka sa